Spravodajca č. 37/2014-15                                                             27. 3. 2015

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Skalité hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 14.kola V. ligy A Skalité – Strečno a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Strečno 3 body a skóre 0:3. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 2. V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Lieskovec hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 14.kola V. ligy C Bacúch - Lieskovec a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Bacúch 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 3. S odvolaním sa na RS SsFZ 2014/2015 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstva FK Podbrezová v jeden hrací deň, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutia IV. ligy J:

·        11.04.2015 /sobota/ o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Málinec – Podbrezová B

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 19.kolo IV. liga J Vinica – Podbrezová B

 1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        28.03.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo V. liga C Medzibrod – Priechod

·        28.03.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo V. liga B T. Štiavnička – Diviaky

·        29.03.2015 /nedeľa/ o 16,30 hod. 15.kolo V. liga C Bacúch – Badín B UT Podbrezová, Skalica

·        04.04.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 16.kolo V. liga C Šalková – Medzibrod

·        04.04.2015 /sobota/ o 14,30 hod. 16.kolo V. liga D Sklabiná – V. Krtíš

·        05.04.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 16. kolo IV. liga J Podbrezová B – Divín UT Podbrezová, Skalica

·        18.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga D Sklabiná – Olováry

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga A Strečno – Bánová

·        29.04.2015 /streda/ o  16,30 hod. 14.kolo V. liga B Nižná – Bešeňová

·        02.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo V. liga D Sklabiná – Mýtna

·        08.05.2015 /piatok/ o  16,30 hod. 14.kolo V. liga A Rudina – Kotešová

·        16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

·        23.05.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 23.kolo V. liga C Slov. Ľupča – Štiavnické Bane

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

 1. Oneskorené začiatky MFS: Čadca /porucha tlačiarne/, Belá /porucha tlačiarne/
 2. Nedostatky v MFS: Diviaky /videozáznam po stretnutí – technické dôvody/
 3. Berieme na vedomie pozitívne vyjadrenie DZ p. Jánošíka v správe DS k odstráneniu nedostatkov u FK Mýtna.
 4. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali v ISSF požadované zmeny termínov a UHČ v jarnej časti 2014/2015 schválené ŠTK. Prípadné nezrovnalosti uvedte v našej e-mailovej schránke stk.ssfz@gmail.com, alebo kontaktujte /p.Turňa – 0911/813940/.
 5. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2015 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2014/2015.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Z dôvodu množiacich sa prípadov štartu hráča bez RP a zneužívania ustanovenia RS 2014/2015 čl. X/2a, žiadame dôrazne FK, R a DZ o preštudovanie ustanovení RS SsFZ, čl. X, bod 2a,b, týkajúcich sa štartu hráča bez platného RP. V prípade nerešpektovania postúpime nedostatky u R a DZ  - KR a nedodržanie zo strany FK bude posudzované, ako neoprávnený štart hráča a previnenie bude postúpené DK SsFZ.

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďuje odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II. liga U15, U13 – 21.kolo (Bytča – Akadémia Juventus A) z 9.5. na 13.5.2015 (streda) o 15,00 a 17,00.

DORAST

b)    III. liga dor. sk. Juh – 17.kolo (H. Nemce – Tisovec) z 12.4. na 11.4.2015 o 14,00.

c)    IV. liga dor.sk. C -  14.kolo (S. Ľupča – Pliešovce) – nariaďujeme odohrať 11.4.2015 o 15,00. FK S. Ľupča uhradí paušálne náklady na R, ktorí pricestovali na pôvodný termín MFS v MZF.

2.   KM kontumuje MFS:

a)    IV.liga dor.sk.B – 14.kolo (RK Černová – Liesek), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Ružomberok - Černová podľa SP - čl.100/b v náväznosti na čl. 64/1b,

b)    IV.liga dor.sk.B – 14.kolo (Vavrečka – Kvačany), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Kvačany podľa SP 100/i – neoprávnený štart hráča domácich v zastavenej činnosti Štefan Holmík (1260930)

c)    IV.liga dor.sk.D – 14.kolo (Heľpa – Halič), priznávame 3 body a skóre 5:2 ponechávame v platnosti podľa SP čl.100/i – neoprávnený štart hráča hostí v zastavenej činnosti Erik Hudec (1300597).

3.   KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    IV. liga dor. sk. C – 14.kolo (Kremnička – D. Niva) z 5.4. na 2.4.2015 (štvrtok) – neschválené definitívne, chýbal súhlas FK D. Niva.

4.   KM oznamuje

a)    III. liga dor. sk. Sever – Oravská Jasenica – domáce MFS vždy v SO - ÚHČ dospelých.

b)    Odstupujeme DK prípad pokusu o neoprávnený štart hráča FK Jesenské, zo stretnutia III. ligy sk.Juh, 14. kolo. List FK Jesenské berieme na vedomie.

c)    Z dôvodu štartu hráča bez platného RP žiadame nasledovné FK v zmysle čl.35b a RS čl.X/2b o predloženie RP na zasadnutie KM dňa 2.4.2015:

 FK Fiľakovo - Tomáš Štajer (r.č.1335466)

d)    Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

II. liga U19 – L. Mikuláš – K.N. Mesto – problém L. Mikuláša s RP,

IV. liga dor. sk. D – Heľpa – Halíč porucha  autobusu.

5.   Informácie k možnosti odohratia 2 zápasov súbežne v kategórii žiakov U13 :

III. liga sk. B : Trstená - L. Hrádok, O. Lesná – Vrútky.

Žiadame usporiadateľské FK o prípravu HP, obidva FK o vzájomnú telefonickú komunikáciu, stretnutie sa hrá mimo ISSF, nevyhotovuje sa Zápis o stretnutí, stretnutie rozhoduje spravidla zatiaľ laik z hosťujúceho mužstva,

U 13 Sever - Čadca, Bytča, Dolný Kubín, Zakamenné, Istebné, Žilina C, Rajec,

U13 JUH - Detva, Krupina, R. Sobota, Tornaľa, Závadka n. H., Hnúšťa, Nová Baňa,

U13 A –  Krásno nad Kysucou, Stará Bystrica, Zborov, Turzovka,  Varín, Oščadnica,

U13 B - Zuberec, Liesek, Oravský Podzámok, Klin,

U13 C - Brusno, Tisovec, Kováčová, Kremnica, Čierny Balog, Hliník nad Hronom,

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-636 Ján Pavlica 1165490 Makov 1 SN od 23.3.15, DP 37-3, uhradiť 10 €.

D-637 Štefan Verníček 1264811 Zákamenné 2 SN od 23.3.15, DP 37-3, uhradiť 5 €.

D-638 Marek Bodor 1229907 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B 1 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-639 Adam Matejčík 1293205 Námestovo 2 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-640 Peter Kolenič 1267832 Chlebnice 2 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-641 Na základe ods. 2 článku 5 „Dohody DK a KR“ DK odstupuje KR na riešenie previnenie Štefan Podhorský R (nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča v stretnutí IV. ligy skupina B dorastu Ludrová-Chlebnice). Výsledok riešenia previnenia R DK žiada predložiť na DK podľa ods. 4 článku 5 „Dohody DK a KR“.

D-642 Jozef Mořucha 1258554 Bytča 1 SN od 23.3.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-643 Peter Podhradský 1113486 Bytčica 1 SN od 23.3.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-644 Ján Kubolka 1127687 Cinobaňa 1 SN od 23.3.15, DP 37-3, uhradiť 10 €.

D-645 Peter Lauko 1173146 Kalinovo 4 SN od 23.3.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-646 Pavel Kováč 1103242 Cinobaňa 4 SN od 23.3.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-647 Róbert Goral 1304974 Hliník nad Hronom 4 SN od 23.3.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-648 Matej Tuharský 1304201 Kováčová 4 SN od 23.3.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-649 Patrik Vilant 1273542 Balog nad Ipľom 4 SN od 23.3.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-650 Marek Timek 1162983 Krásno nad Kysucou 1 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-651 Vladimír Vaštík 1242268 Krásno nad Kysucou 1 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-652 Matej Fedor 1343810 Bobrov 1 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-653 Michal Michálek 1241147 Jesenské 1 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-654 Peter Novák 1178628 Dolná Strehová 1 SP do 30.6.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-655 Patrik Oláh 1259975 Kalinovo 4 SN od 23.3.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-656 DK upozorňuje Maroš Libiak a Bystrík Nemček R na skutočnosť, že pri vylúčení hráča po napomenutí druhou ŽK v elektronickom zápise o stretnutí sa neuvádza popis priestupkov, za ktoré bol hráč dvakrát napomenutý.

D-657 DK opakovane a poslednýkrát upozorňuje Jozef Libiak, Miroslav Palacka, Slavomír Pšenica, Daniel Borcovan, Tibor Králik, Miroslav Rosiar, Rastislav Koša, Peter Truban, Peter Šmíd, Marian Halaj, Dušan Chvíľa a Viktor Babka DZ na ustanovenia bodu 15 kap. XX. RS 2014/2015 o spôsobe uvádzania a hlavne neuvádzania údajov v Správe delegáta zo stretnutia SsFZ (na správne postupy boli DZ minimálne 10x upozornení DK a KR v spravodajcoch SsFZ v jesennej časti ročníka a taktiež veľmi dôsledne na seminári DZ v Lučenci). V prípade ďalšieho nerešpektovania týchto nariadení VV SsFZ uvedených v RS 2014/2015, bude DK nútená postupovať podľa ods. 2 článku 5 „Dohody DK a KR“ a odstúpiť previnenia DZ na riešenie KR.

D-658 Na základe podnetu ŠTK SsFZ František Ľušňák 1209976 Skalité 4 SN od 26.3.15, DP 53-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-659 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Rudolf Mikula 1180180 Skalité DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-660 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Milan Krčmárik vedúci družstva FK Skalité dospelí 6 SN od 26.3.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-661 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Jaroslav Petrák tréner FK Skalité dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-662 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Marcel Tyčiak 1058969 Lieskovec 4 SN od 26.3.15, DP 53-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-663 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Štefan Sudimák 1077157 Lieskovec DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-664 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Milan Mažgút vedúci družstva FK Lieskovec dospelí 4 SN od 26.3.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-665 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Ján Kováč tréner FK Lieskovec dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-666 Na základe podnetu KM SsFZ Štefan Holmík 1260930 Vavrečka 4 SN od 26.3.15, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-667 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Filip Sklarčík 1260937 Vavrečka DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-668 Na základe podnetu KM SsFZ Jaroslav Holub vedúci družstva FK Vavrečka dorast 6 SN od 26.3.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-669 Na základe podnetu KM SsFZ Ivan Doroš tréner FK Vavrečka dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-670 Na základe podnetu KM SsFZ Peter Gyurcsik 1295197 Jesenské 4 SN od 26.3.15, DP 64-1a za pokus o štart hráča na cudzí RP v stretnutí III. ligy skupina juh dorastu Žarnovica-Jesenské, uhradiť 5 € v MZF.

D-671 Na základe podnetu KM SsFZ Alexander Berki, vedúci družstva FK Jesenské dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 26.3.15 do 25.9.15, DP 64-1a za pokus o štart hráča na cudzí RP v stretnutí III. ligy skupina juh dorastu Žarnovica-Jesenské, uhradiť 5 € v MZF.

D-672 Na základe podnetu KM SsFZ Csaba Singlár, asistent trénera FK Jesenské dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 26.3.15 do 25.9.15, DP 64-1a za pokus o štart hráča na cudzí RP v stretnutí III. ligy skupina juh dorastu Žarnovica-Jesenské, uhradiť 5 € v MZF.

D-673 Na základe podnetu KM SsFZ FK Jesenské dorast pokuta 200 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za pokus o štart hráča na cudzí RP v stretnutí III. ligy skupina juh dorastu Žarnovica-Jesenské, uhradiť 5 € v MZF.

D-674 Na základe podnetu KM SsFZ Adrian Ľalik 1331063 Halíč na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-675 Na základe podnetu KM SsFZ Erik Hudec 1300597 Halič 4 SN od 26.3.15, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-676 Na základe podnetu KM SsFZ Michal Nosáľ tréner FK Halič dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-677 Na základe podnetu KM SsFZ Peter Zmuda vedúci družstva FK Halič dorast 6 SN od 26.3.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-678 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 23.3.15 na 1 MFS:

          Ľuboš Thomka 1182962 Martin, uhradiť 10 € v MZF.

          Štefan Rubint 1239116 Lučenec,uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Murín 1142968 Rakytovce,uhradiť 10 € v MZF.

          Martin Pisarčík 1168206 Oravské Veselé, uhradiť 10 € v MZF.

          Zsolt Rapi 1117709 Fiľakovo, uhradiť 10 € v MZF.

          Pavol Kopásek 1201248 Strečno, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Martiník 1147595 Staškov, uhradiť 10 € v MZF.

          Matej Rehn 1165059 Bobrov, uhradiť 10 € v MZF.

          Martin Kello 1092992 Demänová, uhradiť 10 € v MZF.

          Jozef Peťko 1218361 Bacúch, uhradiť 10 € v MZF.

          Viktor Žingor 1179993 Olováry, uhradiť 10 € v MZF.

          Milan Psotka 1191985 Mýtna, uhradiť 10 € v MZF.

          Lukáš Lacko 1280798 Vrútky, uhradiť 5 € v MZF.

          Dominik Ostrák 1306968 Bánová, uhradiť 5 € v MZF.

          Filip Šveda 1272953 Bacúch, uhradiť 5 € v MZF.

          Boris Gibala 1258610 Kokava nad Rimavicou, uhradiť 5 € v MZF.

D-679 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 23.3.15 na 1 MFS:

          Dominik Gálik 1260331 Halič, uhradiť 5 € v MZF.

D-680 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Michal Kráľ 1260299 Kriváň zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF. 

          Mário Lazenga 1279986 Slovenská Ľupča zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

          Christián Slabécius 1280617 Podlavice na 2 SP do 30.6.15, uhradiť 5 € v MZF.

          Tomáš Boháčk FK Lučenec dospelí na 1 SP do 30.6.15, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT – 27. marec 2015,

b)   Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

c)    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

 1. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený „Program

fyzických previerok marec 2015“.

 1. Žiadame KR ObFZ o: 

a)  nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2015 najneskôr    do 8.4.2015,

b)  nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ najneskôr do 10.4.2015 spolu s ich kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, bydlisko, telefonický a mailový kontakt). Počet je neobmedzený !

Uvedené zasielajte na sekretariát SsFZ alebo na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com

 1. Z dôvodu opakovaných nedostatkov KR dôrazne upozorňuje:

a)     R na skutočnosť, že pri vylúčení hráča po napomenutí druhou ŽK v elektronickom zápise o stretnutí sa popis priestupkov za ktoré bol hráč dvakrát napomenutý neuvádza!

b)    DZ na ustanovenia druhej až piatej odrážky bodu 15 kap. XX. RS 2014/2015 o spôsobe

uvádzania a hlavne neuvádzania údajov v Správe delegáta zo stretnutia SsFZ!

 1. Nové ospravedlnenia R: Martinka 3.4.-6.4., 25.4.-26.4., Juríčka 4.4., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5.,6.6. – všetky ospr. na dopoludnie, Širanec PN od 21.3.-27.3., Hucák 11.4., Hanuska 26.4. a 3.5.-31.5., Oružinský 12.4., Botka 18.4. do 14:00, 16.4., Hreus 19.4., Podhorský 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., Kubačka náhr. ZS a celá jarná časť, Medveď PN od 24.3., Jodas 19.4., 26.4. do 12:00, 29.4., 2.5., 6.5., Urda PN od 25.3., Vachan od 13.4. do konca JČ, Grenčík PN od 27.3.,
 2. Ospravedlnenia po zverejnení DL 15: Zemko 29.3., Grenčík,
 3. Zmena adresy: Ján Súhrada e-mail: jan.suhrada@gmail.com
 4. Ospravedlnenie DZ : Turňa 23.3. ukončenie PN, Truban 3-4.4., 12.4.,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

2. Upozorňujeme touto cestou zodpovedných funkcionárov FK (ISSF manažér), že podľa článku 5/3, platného Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, je povinný sa k elektronicky podanému transferu (materský klub) vyjadriť v lehote do 7 dní. V prípade, že sa do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer (samozrejme po súhlase hráča) materský klub nevyjadrí, matrika takúto žiadosť schváli.

3. Žiadosti o transfer v SFZ je možné podávať do 31.3.2015. Matrika SsFZ vybaví transfery patriace do jej kompetencie nasledovne:

- transfer zadaný v elektronickej forme novým klubom prostredníctvom ISSF najneskôr do 31.3.2015 do 24,00 hod.,

  musí však byť do uvedeného termínu schválený hráčom,

- transfer v papierovej podobe doručený na SsFZ osobne, alebo podaný doporučenou poštovou zásielkou

  najneskôr 31.3.2015.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ oznamuje, že náhradné termíny záverečných skúšok školení trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie budú v utorok 07. apríla 2015  a v utorok 05.mája 2015 vždy o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partánska cesta 93, Banská Bystrica).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Zmena v RS SsFZ 2014/2015, časť Adresár FK – IV. liga SEVER -  FK Slovan Trstená – od 26.2.2015 Predseda: Juraj Bernaťák, m: 0918 521 123, e-mail: primator@trstena.sk, IV. liga JUH – FC Slovan Divín – od 15.1.2015 prezident FK Peter Ďurica, m: 0915 043 092, Predseda FK Milan Olšiak, m: 0911 396 165; V. liga sk. CFK 09 Bacúch – od 29.11.2014 viceprezident FK – Marek Nikel m: 0908 916 408, e-mail: marek@nikel.sk.

2. Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

3. Sekretariát SsFZ oznamuje, že v týchto dňoch, v spolupráci so sekretármi ObFZ distribuuje tradičné medajličky pre hráčov súťaží ml. žiakov tak, aby si ich mohli zástupcovia jednotlivých kolektívov prevziať na príslušnom ObFZ po  27.3.2015.

4. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 9.4.2015 o 12,30 v B. Bystrici.