Spravodajca č. 38/2014-15                                                             3. 4. 2015

 

Upozorňujeme touto cestou v dostatočnom predstihu na termín splatnosti mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2015, ktorá uje 10.4.2015. V prípade, že uhradíte MZF po uvedenom termíne, prípadne po 13. 4. 2015, kontaktujte vo vlastnom záujme sekretariát SsFZ.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. ŠTK ruší MFS dospelých ktoré sa mali odohrať v dňoch 4.-5.apríla 2014, náhradný termín stretnutí 18.kola III. ligy resp. 16.kola IV. a V. ligy stanovuje na 13.5.2015 o 17,30 hod. s tým, že FK po vzájomnej dohode môžu stretnutie len predohrať /navrhujeme 1.5. resp. 8.5.2015 okrem III. ligy/. Vzájomné dohody si uplatnite do 16.4.2015 formou podnetu v ISSF alebo cez stk.ssfz@gmail.com .
 2. S odvolaním sa na RS SsFZ 2014/2015 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstva FK Podbrezová v jeden hrací deň, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutia IV. ligy J:

·        11.04.2015 /sobota/ o 15,30 hod. 17.kolo IV. liga J Málinec – Podbrezová B

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 19.kolo IV. liga J Vinica – Podbrezová B

 1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        18.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga D Sklabiná – Olováry

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga A Strečno – Bánová

·        29.04.2015 /streda/ o  16,30 hod. 14.kolo V. liga B Nižná – Bešeňová

·        02.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo V. liga D Sklabiná – Mýtna

·        08.05.2015 /piatok/ o  16,30 hod. 14.kolo V. liga A Rudina – Kotešová

·        16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

·        23.05.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 23.kolo V. liga C Slov. Ľupča – Štiavnické Bane

·        23.05.2015 /sobota/ o 10,00 hod. 23.kolo V. liga C Lieskovec – Medzibrod

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

 1. Žiadame FK O. Veselé a Tvrdošín o predloženie náhradných termínov neodohratých MFS 15.kola O. Veselé – L. ŠtiavnicaTvrdošín – Belá Dulice v termíne do 8.4.2015.
 2. Oneskorené začiatky MFS: Predmier /úprava výstroja hráčov/, Olováry /porucha tlačiarne/, Mýtna /ISSF/.
 3. Nedostatky v MFS: Jupie Badín A /ISSF/ žiadame o písomné vyjadrenie vypísania papierového zápisu o stretnutí Jupie Badín – Hriňová do 9.4.2015.
 4. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali v ISSF požadované zmeny termínov a UHČ v jarnej časti 2014/2015 schválené ŠTK. Prípadné nezrovnalosti uvedte v našej e-mailovej schránke stk.ssfz@gmail.com, alebo kontaktujte /p.Turňa – 0911/813940/.
 5. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP, povoľujeme FK odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2014/2015.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Náhradné termíny zrušených stretnutí (4.4. a 5.4.2015) sú nasledovné:

II. liga U19, U17 – 18.kolo: 22. 4. 2015 o 15,00 a 17,30,

III.liga dor. – 16.kolo: 13.5.2015 o 15,00,

IV.liga dor. – 16.kolo: 13.5.2015 13. 5.2015 o 15,00,

II.liga U15, U13 – 16.kolo: 14.5. 2015 o 15.30 a 17,30,

III.liga U15, U13 sk.A,C – 16.kolo: 14.5. 2015 o 15.30 a 17,30,

III.liga U15, U13 sk.B: 12.kolo: 14.5. 2015 o 15.30 a 17,30.

KM povolí uvedené zrušené kolá len predohrať pred týmto termínom v iný pracovný deň v prípade, že obidve mužstvá predložia formou podania v ISSF spoločný nový termín najneskôr v stredu pred zasadnutím komisie a stretnutie by sa malo hrať v nasledujúcom týždni. KM neschváli odohratie stretnutia v týždni, keď zasadá. Uvedený pokyn platí len pre predmetné preložené kolá, inak platí RS čl. VI /7.

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďujeme odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    III.liga U15, U13 sk.B – 12.kolo (O. Lesná – Vrútky) 8.5.2015 o 15,00 a 17,00

b)    III.liga U15, U13 sk.B – 12.kolo (Dlhá nad Or. – Or. Podzámok) 1.5.2015 o 12,00 a 14,00

DORAST

c)    II.liga U19, U17 – 18.kolo (Jupie BB – Zvolen) 15.4.2015 o 15,00 a 17,00,

d)    III.liga dor.sk.Sever – 15.kolo (Turzovka – Teplička n. Váhom) 8.4.2015 o 16,30,

e)    IV.liga dor.sk.A – 18.kolo (K. Lieskovec – S. Bystrica) z 19.4. na 18.4.2015 o 17,00

f)     IV.liga dor.sk.A – 19.kolo (K. Lieskovec – Krasňany) z 26.4. na 25.4.2015 o 17,00

g)    IV.liga dor.sk.A – 21.kolo (K. Lieskovec – Belá) z 10.5. na 9.5.2015 o 16,30

h)    IV.liga dor.sk.A – 23.kolo (K. Lieskovec – Terchová) z 24.5. na 23.5.2015 o 16,30

i)     IV.liga dor.sk.A – 25.kolo (K. Lieskovec – Varín) zo 7.6. na 6.6.2015 o 16,30. K. Lieskovec doporučeným listom informuje uvedených súperovo  o zmene termínu MFS.

j)     IV.liga dor.sk.C – 15.kolo (Selce – Kremnica) 8.4.2015 o 16,30

k)     IV.liga dor.sk.D – 17.kolo (Málinec – Tomášovce) z 11.4. na 12.4.201512,00.

2.   KM kontumuje MFS:

a)    IV.liga dor.sk.C – 15.kolo (Hliník nad Hronom - Bzovík), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Bzovík podľa SP čl.100/h.

3.   KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    II.liga U15, U13 – 18.kolo (Tvrdošín – Rajec) z 18.4. na 22.4.2015(streda) o 10,00 a 12,00. Chýba súhlas FK Tvrdošín.

4.   KM oznamuje:

a)    Ďakujeme FK za operatívne vyplnenie elektronického dotazníka týkajúceho sa zrušenia zápasov nasledujúcich kôl a žiadame FK, ktorým nebol dotazník zaslaný, aby si aktualizovali mailové adresy formou mailu na : mladezssfz@gmail.sk,

b)    Žiadame FK ( MFS: Tvrdošín – Krásno n. Kys.), (Turzovka – Teplička n. Váhom), (O. Veselé – Liesek), aby si termíny neodohraného zápasu 15.kola nahlásili cez ISSF do 8.4.2015, V opačnom prípade termín nariadi KM na svojom zasadnutí 9.4.2015..

c)    Berieme na vedomie námietku FK Hnúšťa zo stretnutia IV.ligy dor.sk.D – 15.kolo (Vidiná – Hnúšťa) a považujeme ju za bezpredmetnú.

d)    Dôrazne žiadame FK Čadce o okamžité predloženie súpisiek dorastu a žiakov formou skenu a mailu..

e)    Postupujeme KR SsFZ prípad rozhodcu Igora Roštára - neuvedenia štartu hráča FK Medzibrod bez RP v stretnutí – dorast  IV. liga sk. C – Medzibrod – Lovčica,

f)     Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Kováčová ( Kováčová – Kriváň  - dorast) – pripojenie na ISSF.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-681 DK odstupuje ŠTK SsFZ podanie FK Čierne zo dňa 30.03.15 ohľadom štartu hráča v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Rudina-Čierne.

D-682 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Ľubomír Horváth 1074739 Diviaky 4 SN od 30.3.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-683 Boris Kriška 1182930 Hnúšťa 3 SN od 30.3.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-684 Na základe správy DZ Radoslav Ďanovský 1248963 Diviaky DK na základe DP 38-1 a bod 33 kap. XIX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK po 2.ŽK za vrazenie do súpera bezohľadným spôsobom v 79´ stretnutia V. ligy skupina B dospelí Turčianska Štiavnička-Diviaky), uhradiť 10 € v MZF.

D-685 Boris Bavlšík 1303526 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1 SP do 31.8.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-686 Rudolf Práznovský 1299857 Čadca 2 SN od 30.3.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-687 Tomáš Kormaňák 1298903 Čadca 2 SN od 30.3.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-688 Martin Gemer 1261500 Veľký Krtíš 2 SN od 30.3.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-689 Andrej Matonok 1264263 Žarnovica 2 SN od 30.3.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-690 Martin Berkeš 1272010 Detva 2 SN od 30.3.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-691 Boris Vengrín 1296217 Tisovec 3 SN od 30.3.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-692 Jakub Zelienka 1286679 Sučany 4 SN od 30.3.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-693 Tomáš Tóth 1207486 Fiľakovo 4 SN od 30.3.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-694 Matúš Koncoš 1295330 Hnúšťa DK hráčovi dňom 30.3.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a námietke po stretnutí IV. ligy skupina D dorast Vidiná-Hnúšťa.

D-695 DK berie na vedomie podanie FK Raková zo dňa 27.03.2015. Hráčovi FK Terchová Ján Kačáni 1249272 bolo uložené podľa D-515 DO 2SP do 30.6.15.

D-696 Vzhľadom k veľkému množstvu otázok týkajúcich štartu hráčov, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, pričom môžu štartovať za viac družstiev jedného FK, upozorňujeme funkcionárov FK na znenie ustanovenia článku 17 bod 10 DP a kapitoly XIX. bod 4 RS 2014/2015.

D-697 Michal Konder 1208411 Podlavice Badín 4 SN od 30.3.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-698 Patrik Kováč 1249984 Málinec 1 SN od 30.3.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-699 Ján Melich 1103860 Málinec 1 SN od 30.3.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-700 Michal Bačík 1187079 Predmier 1 SN od 30.3.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-701 Na návrh KR SsFZ Tomáš Wojčík R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 20.4.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-702 Na základe správy DZ a odborného stanoviska KR SsFZ Marek Greguš 1250023 Veľký Krtíš hráč v termíne do 8.4.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (skočenie do súboja o loptu nohou neprimeranou silou v 78´ stretnutia V. ligy skupina D dospelí Veľký Krtíš-Hnúšťa).

D-703 Róbert Trnavský 1260365 Hnúšťa hráč v termíne do 8.4.15 predloží na DK písomné vyjadrenie k rozsahu svojho zranenia v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Veľký Krtíš-Hnúšťa.

D-704 Milan Mažgút hlásateľ FK Lieskovec dospelí menovaný v termíne do 8.4.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nerešpektovanie rozhodnutia DK uvedeného pod D-664 v spojení s bodom 10 kap. XIX. RS 2014/2015 v stretnutí V. ligy skupina C dospelí Lieskovec-Čierny Balog).

D-705 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 30.3.15 na 1 MFS:

           Ľuboš Borek 1165445 Liptovský Hrádok, uhradiť 10 € v MZF.

           Peter Borovička 1164986 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF.

           Jozef Koštialik 1159674 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF.

           Martin Miček 1174121 Stráža, uhradiť 10 € v MZF.

           Martin Belaník 1159675 Stráňavy, uhradiť 10 € v MZF.

           Jaroslav Mihalda 1131818 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF.

           Pavol Urban 1248867 Kysucké Nové Mesto, uhradiť 10 € v MZF.

           Martin Marcinek 1220028 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

           Lukáš Gallo 1155538 Terchová, uhradiť 10 € v MZF.

           Jaroslav Tomaník 1148170 Predmier, uhradiť 10 € v MZF.

           Miroslav Halaš 1247038 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF.

           Pavol Urblík 1179212 Repište, uhradiť 10 € v MZF.

           Marek Greguš 1250023 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF.

           František Koristek 1188028 Mýtna, uhradiť 10 € v MZF.

           Patrik Balga 1242216 Čebovce, uhradiť 10 € v MZF.

           Marian Varholák 1246872 Sklabiná, uhradiť 10 € v MZF.

           Marek Nikolajčík 1293200 Istebné, uhradiť 5 € v MZF.

           Radoslav Macáš 1277740 Kysucký Lieskovec, uhradiť 5 € v MZF.

           Marian Belčík 1279073 Bytča, uhradiť 5 € v MZF.

           Andrej Kapitáň 1282464 Rakytovce, uhradiť 5 € v MZF.

           Ján Balog 1331164 Rimavská Sobota, uhradiť 5 € v MZF.

           Marek Gondáš 1302619 Kriváň, uhradiť 5 € v MZF.

           Mário Kováč 1263442 Bušince, uhradiť 5 € v MZF.

           Erik Kršák 1297072 Hnúšťa, uhradiť 5 € v MZF.

           Pavel Giertl 1270358 Heľpa, uhradiť 5 € v MZF.

           Miroslav Kollárik 1314615 Bánová, uhradiť 5 € v MZF. 

D-706 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 30.3.15 na 1 MFS:

           Ján Segeč 1164964 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

D-707 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

           Kristián Kučera 1262027 Ludrová zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

           Tomáš Stašík 1248965 Martin B zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

           Peter Gajan 1251506 Kokava nad Rimavicou 1 SP do 31.8.15, uhradiť 10 € v MZF.

           Stanislav Polák 1208921 Oravská Jasenica 1 SP do 31.8.15, uhradiť 10 € v MZF.

           Marek Poláček 1260021 Turzovka zamieta sa porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

           Csaba Toth tréner FK Fiľakovo dospelí 2 SP do 31.8.15, uhradiť 10 € v MZF.

D-708 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 8.4.15:  

           zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Hriňová .

D-709 DK predvoláva na zasadnutie dňa 16.4.15: 

          o 16:00 hod. zo stretnutia Podlavice Badín-Hriňová IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Hriňová Ján Hudec HU FK PodlaviceBadín.

Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Diviaky (T. Štiavnička - Diviaky) - námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) - postupujeme DK SsFZ, Hnúšťa (V. Krtíš - Hnúšťa) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu - postupujeme DK SsFZ, D. Strehová (Olováry – D. Strehová) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Olováry – D. Strehová, V. Krtíš – Hnúšťa do 7.4.2015 pod následkom uloženia pokuty 300 €.
 2. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

b)   Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

 1. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený aktualizovaný „Program Talent jar 2015“.
 2. Žiadame KR ObFZ o: 

a)  nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2015 najneskôr    do 8.4.2015,

b)  nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ najneskôr do 10.4.2015 spolu s ich kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, bydlisko, telefonický a mailový kontakt). Počet je neobmedzený !

Uvedené zasielajte na sekretariát SsFZ alebo na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com

 1. Z dôvodu opakovaných nedostatkov, pod následkom riešenia v zmysle „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu“ KR dôrazne upozorňuje:

a)     R na skutočnosť, že pri vylúčení hráča po napomenutí druhou ŽK v elektronickom zápise o stretnutí sa popis priestupkov za ktoré bol hráč dvakrát napomenutý neuvádza!

b)    DZ na ustanovenia druhej až piatej odrážky bodu 15 kap. XX. RS 2014/2015 o spôsobe

uvádzania a hlavne neuvádzania údajov v Správe delegáta zo stretnutia SsFZ!

 1. KR dôrazne vyzýva delegovaných R k zodpovednému prístupu k stretnutiam RL žiačok. Dôvodom sú sťažnosti zo strany KŽF.
 2. Nové ospravedlnenia R:  Pšenák PN do 13.4.,Ondruš 17.4.-19.4., 1.5.-3.5.,Kelemen 26.4.-3.5.,Botka 18.4. do 14:00, 26.4., Chudý 18.4.,Perexta 1.5.-2.5., Ďuriník 18.4., Dobrocký PN od 29.3.,Bušo 18..-19.4., 1.5.-2.5., Šmidriak 11.4., 25.4.,Králik 18.4.-25.4., Hraško 19.4.,Krajči J. 26.5.-28.5.,Behančín 18.4.,Kyzek 1.5.-3.5. a 8.5.-9.5., Rogoň 16.5., Hanuska 10.5., 17.5., ostatné NE k dispozícii do 14:00, SO ospr. zrušené,
 3. Zmena adresy: Martin Rogoň: martinrogon67@gmail.com

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

2.     Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ oznamuje, že náhradné termíny záverečných skúšok školení trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie budú v utorok 07. apríla 2015  a v utorok 05.mája 2015 vždy o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partánska cesta 93, Banská Bystrica).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Zmena v RS SsFZ 2014/2015, časť Adresár FK – IV. liga SEVER -  FK Slovan Trstená – od 26.2.2015 Predseda: Juraj Bernaťák, m: 0918 521 123, e-mail: primator@trstena.sk, IV. liga JUH – FC Slovan Divín – od 15.1.2015 prezident FK Peter Ďurica, m: 0915 043 092, Predseda FK Milan Olšiak, m: 0911 396 165; V. liga sk. CFK 09 Bacúch – od 29.11.2014 viceprezident FK – Marek Nikel m: 0908 916 408, e-mail: marek@nikel.sk.

2. Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

3. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 9.4.2015 o 12,30 v B. Bystrici.

 

Delegovanie rozhodcov na II. kolo turnaja Coca-Cola Školský pohár 52014/2015 na teritóriu stredného Slovenska

 

Chlapci:

09.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko MFK Strojár Krupina (R. Dodok – 0905 712 381, R. Jelok – 0905 515 358, J. Hucák – 0948 521 548),

13.04.2015 o  8,00 hod. – ihrisko MFK Spartak Hriňová (M. Valentýni – 0904 516 337, M. Melich – 0904 440 447, M. Sivák – 0915 823 979),

14.04.2015 o 10,00 hod. – ihrisko ZŠ a MŠ Hurbanova, Martin (J. Diabelko – 0905 361 906 , Š. Kosturský – 0905 116 266, I. Tilesch – 0905 853 125),

16.04.2015 o   8,30 hod. – ihrisko MŠK Námestovo (R. Badich – 0915 184 618, P. Živčic – 0905 589 083, J. Labuda – 0948 341 334),

16.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko FK Jesenské (Cs. Rybár – 0918 493 904, V. Parobek – 0903 554 311),

17.04.2015 o  8,00 hod. – ihrisko  OŠK RENOP Liptovská Teplá (S. Wosiňski – 0903 509 153, D. Šimovič – 0948 524 290, M. Rermeň – 0910 922 814),

21.04.2015 o  8,00 hod. – ihrisko Marakana, Žilina – Hričov (M. Matula – 0948 891 224, M. Backa – 0910 352 989, R. Behančin – 0908 845 795),

21.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko FK Pohronie, Žiar n/Hronom, Partizánska ul. (M. Forgáč0944 140 387, M. Dobrík – 0917 376 675),

 

 

Dievčatá:

10.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko TJ Slovan Dudince (R. Dodok – 0905 712 381, R. Jelok – 0905 515 358, J. Hucák – 0948 521 548),

10.04.2015 o 11,30 hod. – ihrisko MFK Strojár Krupina (Ľ. Dado – 0907 345 015, R. Dado – 0902 328 773, P. Oružinský – 0903 583 592),

16.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko TJ Kvačany (L. Božek – 0915 279 594, M. Jacková – 0910 397 593, R. Žiak – 0915 035 970),

16.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko ZŠ a MŠ Hurbanova, Martin (J. Diabelko – 0905 361 906 , Š. Kosturský – 0905 116 266, I. Tilesch – 0905 853 125),

17.04.2015 o  8,00 hod. – ihrisko TJ Havran Ľubochňa  (L. Božek – 0915 279 594, M. Jacková – 0910 397 593, R. Žiak – 0915 035 970),

17.04.2015 o 11,00 hod. – ihrisko ŠK Selce (I. Šimko – 0910 110 709, T. Tuma – 0949 707 026),

20.04.2015 o 10,00 hod. – ihrisko TJ Tatran Zákamenné (J. Svitek – 0902 526 156, D. Polťák – 0905 228 102, J. Vajdiar – 0949 152 959),

20.04.2015 o 10,00 hod. – ihrisko FK Pohronie, Žiar n/Hronom, Partizánska ul. (M. Forgáč0944 140 387, M. Dobrík – 0917 376 675),