Spravodajca č. 40/2014-15                                                             17. 4. 2015

 

Výkonný výbor  (predseda Jozef Parčo)

  1. VV SsFZ, na svojom zasadnutí 9.4.2015 v B. Bystrici, okrem iných:

Schválil:

a)     na základe RS SsFZ 2014/2015, kapitola V, bod 5/a, podľa kap. XXIV. bod 3 pre FK 34 Brusno-Ondrej poplatok vo výške 500 € za odhlásenie družstva dospelých zo súťaže. Uvedený poplatok bude klubu zahrnutý do MZF za mesiac apríl 2015.

b)    za člena TMK SsFZ Igora Bellu namiesto Jaroslava Michalíka.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

  1. Z dôvodu zmätočného podnetu od FK Sklabiná na štart hráča Marián Varholák /1246872/, ŠTK SsFZ podala mylné stanovisko k jeho štartu z dôvodu nedostatočného prístupu k matričným úkonom MK SsFZ. Na základe stanoviska MK SsFZ, ŠTK SsFZ upúšťa od herných dôsledkov FK Sklabiná a štart hráča Marián Varholák /1246872/ odstupuje na doriešenia DK SsFZ.
  2. S odvolaním sa na RS SsFZ 2014/2015 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstva FK Podbrezová v jeden hrací deň, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutia IV. ligy J:

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 19.kolo IV. liga J Vinica – Podbrezová B

  1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, HP a UHČ v MFS:

·        18.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga D Sklabiná – Olováry

·        19.04.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 18.kolo IV. liga J Podbrezová B- Jupie Badín /ihrisko Valaská/

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga A Strečno – Bánová

·        29.04.2015 /streda/  o 16,30 hod. 18.kolo III. liga Rakytovce – L. Hrádok

·        29.04.2015 /streda/  o  16,30 hod. 14.kolo V. liga B Nižná – Bešeňová

·        01.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 15.kolo IV. liga S Tvrdošín – Belá Dulice

·        01.05.2015 /piatok/  o 16,00 hod. 16.kolo IV. liga S Rosina – Trstená

·        01.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 16.kolo V. liga A Raková – Predmier

·        01.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 16.kolo V. liga B Kláštor p. Znievom – Likavka

·        01.05.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 16.kolo V. liga D D. Strehová – Radzovce

·        02.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo V. liga D Sklabiná – Mýtna

·        08.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 16.kolo IV. liga S Belá Dulice – Stráža

·        08.05.2015 /piatok/  o  16,30 hod. 14.kolo V. liga A Rudina – Kotešová

·        08.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod.  16.kolo V. liga A L. Lúčka – Rajec

·        08.05.2015 /piatok/  o 14,00 hod. 16.kolo V. liga D Lesenice – Olováry

·        08.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 16.kolo V. liga D Čebovce – Mýtna

·        08.05.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 16.kolo V. liga D Sklabiná – V. Krtíš

·        16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

·        20.05.2015 /streda/  o 17,30 hod. 15.kolo IV. liga S O. Veselé – L. Štiavnica

·        20.05.2015 /streda/  o 17,00 hod. 23.kolo V. liga B Martin B – Bešeňová

·        23.05.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 23.kolo V. liga B T. Štiavnička – Dúbrava

·        23.05.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 23.kolo V. liga C Slov. Ľupča – Štiavnické Bane

·        23.05.2015 /sobota/ o 10,00 hod. 23.kolo V. liga C Lieskovec – Medzibrod

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

·        05.06.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 25.kolo IV. liga S Stráňavy – Tvrdošín  

  1. Berieme na vedomie:

·        podnet FK Č. Balog, zmena termínu MFS: Č. Balog – Bacúch, chýba súhlas H

·        podnet FK Hriňová, zmena termínu MFS: Hriňová – Zvolen B, chýba súhlas H

  1. Oneskorené začiatky stretnutí: Vrútky – K. Lieskovec /H – technické nedostatky/, Bešeňová – Lipovec /porucha autobusu/.
  2.  Nedostatky v stretnutí : Bytčica – O. Veselé /neposkytnutie videozáznamu po stretnutí/
  3. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali v ISSF požadované zmeny termínov a UHČ v jarnej časti 2014/2015 schválené ŠTK. Prípadné nezrovnalosti uvedte v našej e-mailovej schránke stk.ssfz@gmail.com, alebo kontaktujte /p.Turňa – 0911/813940/.
  4. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2015 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2014/2015.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme FK na bod 4/a tejto ÚS a na bod 2, US 34/2014-2015.

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďujeme odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 17.kolo (Čadca – Tvrdošín) 14.4.2015 o 15,00 a 17,00,

b)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 14.kolo (Pliešovce – Krupina) 29.4.2015 o 15,00  a 17,00. Zmena ÚHČ,

c)    III.liga U15, U13 sk.A – 17.kolo (Oščadnica – Krásno n. Kys.)  23.4.2015 (štvrtok) o 15,00 a 17,00,

d)    III.liga U15, U13 sk.B – 13.kolo (O. Lesná Rabča) z 12.4. na 24.4.2015 o 14,00 a 16,00,

e)    III.liga U15, U13 sk.B – 14.kolo (Klin – O. Lesná) 19.4.2015 o 10,00 a 12,00.- zmena ÚHČ,

f)     III.liga U15, U13 sk.B – 12.kolo (O. Lesná – Vrútky) 8.5.2015  10,00 a 12,00.- zmena ÚHČ,

Nariaďujeme zmenu UHČ z dôvodu, že MFS nie sú predzápasmi dospelých  ( viď . US 34, bod 4 a bod  4a tejto US) :

II.liga U15, U13 sk.Sever – 19.kolo (O.Jasenica – Tvrdošín)  26.4.2015 o 10,00 a 12,00,

III.liga U15, U13 sk.B – 15.kolo (Klin – Rabča)  26.4.2015 o 10,00 a 12,00,

III.liga U15, U13 sk.B – 15.kolo (O.Podzámok – L.Hrádok)  26.4.2015 o 10,00 a 12,00,

III. liga U19, Sever – 19. Kolo ( Zakamenné – L. Hrádok)  26.4.2015 o 12.00.

DORAST

g)    II.liga U19, U17 -  27.kolo (Jupie – Martin) zo 6.6. na 7.6.2015 o 10,00 a 12,30,

h)    III.liga dor.sk.Juh – 17.kolo (Tvrdošín – L. Hrádok)  22.4.2015 o 15,00,

i)     III.liga dor.sk.Juh – 18.kolo (Braväcovo – H. Nemce) 18.4.2015 o 13,00. Zmena ÚHČ

j)     III.liga dor.sk.Juh – 18.kolo (Bacúch – Jesenské)  18.4.2015 o 13,00. Zmena ÚHČ.

k)    III.liga dor.sk.Juh – 20.kolo (Žarnovica – Tisovec) z 3.5. na 1.5.2015 o 14,00.

l)     IV.liga dor.sk.B – 15.kolo (O. Veselé – Liesek)  22.4.2015  17,00

2.   KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    III.liga U15, U13 sk.A – 23.kolo (Oščadnica – Varín) z 23.5. na 27.5.2015 (streda) o 14,00 a 16,00. - chýba súhlas FK Varín,

b)    II.liga U19, U17 – 25.kolo (Bánová – Martin) z 24.5. na 20.5.2015 (streda) o 15,00 a 17,30 - chýba súhlas FK Bánová,

c)    III.liga dor.sk.Sever – 16.kolo (Rosina – Zákamenné) 13.5.2015 o 17,00.-  chýba súhlas FK Zákamenné,

d)    III.liga dor.sk.Juh – 16.kolo (Žarnovica – H. Nemce)  1.5.2015 o 14,00.-  chýba súhlas FK Žarnovica, hrá sa v pôvodnom termíne 13.5.2015 o 15,00.

3.   KM kontumuje MFS:

a)    III.liga U15, U13 sk.C – 17.kolo (Kováčová – H. n. Hronom), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kováčová, podľa SP čl.100/b,

b)    IV.liga dor.sk.A – 17.kolo (Rajec – K. Lieskovec), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rajec  podľa SP čl.100/b ,

c)    II.liga U19 – 18.kolo (Lučenec – V. Krtíš), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Lučenec, podľa SP čl.100/b.

4.   KM oznamuje:

a)    Dôrazne upozorňujeme FK, že z dôvodu nedostatku rozhodcov, je možné v zmysle US 34/2014-2015, bod 4, odohrať MFS mládeže v nedeľu  po 12,OO len v prípade, že na zápasy mládeže naväzuje stretnutie dospelých . Uvedené platí bez výnimky. Žiadame FK,  aby obratom a najneskôr do 22.4.2015  požiadali podaním  v ISSF o výnimku v UHČ na jednotlivé zápasy v mesiacoch máj a jún 2015, v poradí – súťaž, kolo, MFS, požadovaný UHČ, MFS dospelých, ktoré nasleduje po MFS mládeže.

Uvedenú povinnosť majú aj FK, ktorým KM schválila na prebiehajúci súťažný ročník výnimku. V prípade, že nezaznamená KM uvedené podanie, stanoví UHČ v zmysle US 34/1 – 10,00 žiaci, 12,00 dorast,

b)    Upozorňujeme FK, R a DZ, že v súťažiach mládeže v zmysle RS, čl. XV/bod 3 sa v súťažiach mládeže prispôsobuje  farbami dresov domáce družstvo, rešpektujúc farbu dresov hosťujúceho družstva,

c)    Berieme na vedomie námietku a následné podanie FK Bacúch vo veci štartu hráča  FK Revúca: Michal Bukóci (1328925), dôrazne žiadame FK Revúca - vo vlastnom záujme o aktualizáciu RP uvedeného hráča a na povinnosť v zmysle RS, mať na stretnutí preukaz poistenca. V prípade opakovania nedostatku záležitosť postúpime DK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-715 Na základe podnetu KR SsFZ Filip Baran 1182463 Bešeňová 5 SN od 13.4.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-716 Jakub Kliment 1275684 Čierny Balog 2 SN od 13.4.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-717 Jaroslav Páleník 1137628 Staškov 2 SN od 13.4.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-718 Peter Záhradník 1241557 Rakytovce 1 SP do 31.8.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-719 Martin Gavlák 1144109 Staškov 1 SP do 31.8.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-720 Ján Melich 1307181 Detva 2 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-721 Michal Kráľ 1260299 Kriváň 2 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-722 Kristián Gábor 1258645 Krásno nad Kysucou 2 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-723 Peter Mahút 1258644 Krásno nad Kysucou 2 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-724 Patrik Skubák 1272888 Bacúch 2 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-725 Erik Šefara 1296343 Radoľa 2 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-726 Juraj Homola 1153402 Kováčová 1 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-727 Jozef Berky 1256618 Sklabiná 1 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-728 Úprava účinnosti DO uvedeného pod D-711 Na základe správy DZ a podnetu KR SsFZ Marek Greguš 1250023 Veľký Krtíš 4 SN od 13.4.15, DP 45-2b, uhradiť 10 € v MZF.

D-729 Erik Fülöp 1219331 Sklabiná 1 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-730 Lukáš Čiljak 1161545 Kláštor pod Znievom 1 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-731 Dávid Vozár 1301495 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1 SP do 31.8.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-732 Na základe správy DZ Michal Repkovský vedúci družstva FK Bytčica dospelí 5 SN od 13.4.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-733 Na základe správy DZ Ján Meliš asistent trénera FK Bytčica dospelí 5 SN od 13.4.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-734 Na základe správy DZ Jozef Beleš asistent trénera FK Bytčica dospelí 5 SN od 13.4.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-735 FK Bytčica dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 48-1c, 48-4 a 64-1a za neprístojnosti členov realizačného tímu v a po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Bytčica-Oravské Veselé a nesplnenie si povinnosti uvedenej v ods. 5 kap. XVI. RS 2014/15.

D-736 Matúš Berky 1320133 Očová 2 SN od 13.4.15, DP 47-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-737 Ján Kormanec 1190084 Čadca 1 SN od 13.4.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-738 Jozef Marcinek 1067626 Poltár 4 SN od 13.4.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-739 Libor Ťažký 1149092 Bytčica 2 SN od 13.4.15, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-740 Na základe správy DZ Ľuboš Laurov 1118678 Voznica DK na základe DP 38-1 a ods. 33 kap. XIX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK za podrazenie súpera v gólovej príležitosti v stretnutí V. ligy skupina C dospelí Lieskovec-Voznica), uhradiť 10 € v MZF.

D-741 Stanislav Nociar 1242849 Lučenec 5 SN od 13.4.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-742 Na základe správy DZ Marek Rudzan 1198040 Nová Baňa DK hráčovi dňom 16.4.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 21.4.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (surová hra, skočenie do súpera  spredu v súboji o loptu oboma nohami neprimeranou silou v 43´ stretnutia III. ligy dospelí Lučenec-Nová Baňa).

D-743 Peter Rutkaj 1174639 Lučenec DK hráčovi dňom 13.4.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a sťažnosti zo stretnutia III. ligy dospelí Lučenec-Nová Baňa.

D-744 Pavol Slovák 1166294 Černová 4 SN od 13.4.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-745 Roman Švanter 1275909 Braväcovo 2 SN + zmena podmienečného DO 1 stretnutie na nepodmienečný od 13.4.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF

D-746 Roman Kaštan 1298870 Bytča 4 SN od 13.4.15, DP 47-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-747 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Marian Varholák 1246872 Slovenské Ďarmoty DK hráčovi dňom 16.4.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia (porušenie ustanovenia článku 3 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov Slovenského futbalového zväzu v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Hajnáčka – Sklabiná). Hráč v termíne do 21.4.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu.

D-748 Na základe správy DZ Róbert Černák 1133840 Žarnovica DK hráčovi dňom 13.4.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 21.4.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (hrubé nešportové správanie sa voči delegovaným osobám po stretnutí III. ligy dospelí Žarnovica-Rakytovce).

D-749 Na základe správy DZ Jozef Kalamár usporiadateľ FK Detva dospelí 8 SN od 13.4.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-750 FK Detva dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 48-1c, 48-4 a 64-1a za neprístojnosti usporiadateľa v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Detva-Kováčová.

D-751 Na základe správy DZ Stanislav Kavoň 1229359 Oravská Jasenica DK hráčovi dňom 16.4.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 21.4.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (úder neprimeranou silou dlaňou do tváre súpera v 49´ stretnutia V. ligy skupina B dospelí Oravská Jasenica-Kláštor pod Znievom).

D-752 Na základe správy DZ Milan Psotka 1191985 Mýtna DK hráčovi dňom 16.4.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 21.4.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (hrubé nešportové správanie sa voči delegovaným osobám po stretnutí V. ligy skupina D dospelí Mýtna-Dolná Strehová).

D-753 DK odstupuje KR SsFZ podanie FK Podlavice Badín zo dňa 7.4.15 ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Hriňová.

D-754 Ján Hudec HU FK Podlavice Badín dospelí 4 SN od 16.4.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-755 FK Podlavice Badín dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 58-2 a 64-1a za neprístojnosti diváka a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Hriňová.

D-756 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ Kysucký Lieskovec, Kremnička, Buzitka a Tornaľa dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac marec 2015 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 21.4.15 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DO (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-757 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Krasňany dorast pokuta po 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac marec 2015 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 21.4.15 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DO (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-758 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 13.4.15 na 1 MFS:

          Michal Prepelica 1119708 Kalinovo, uhradiť 10 € v MZF.

          Marek Gašpar 1099670 Rakytovce, uhradiť 10 € v MZF.

          Jozef Čelko 1218562 Kysucké Nové Mesto, uhradiť 10 € v MZF.

          Juraj Lalík 1199528 Hriňová, uhradiť 10 € v MZF.

          Ján Kačáni 1249272 Terchová, uhradiť 10 € v MZF.

          Roman Husár 1157320 Predmier, uhradiť 10 € v MZF.

          Branislav Sluka 1086190 Predmier, uhradiť 10 € v MZF.

          Viktor Švidroň 1230178 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF.

          Tomáš Kandera 1172060 Demänová, uhradiť 10 € v MZF.

          Miroslav Laco 1065310 Demänová, uhradiť 10 € v MZF.

          Iosif Baitar 1171476 Hrochoť, uhradiť 10 € v MZF.

          Jozef Kubina 1083783 Sásová, uhradiť 10 € v MZF.

          Andrej Ľuptovčiak 1162176 Slovenská Ľupča, uhradiť 10 € v MZF.

          Ivan Drnaj 1229016 Tornaľa, uhradiť 10 € v MZF.

          Csaba Trizna 1142728 Hajnačka, uhradiť 10 € v MZF.

          Ladislav Berecký 1164890 Lesenice, uhradiť 10 € v MZF.

          Erik Gajdoš 1289768 Stráňavy, uhradiť 5 € v MZF.

          Marek Sýkora 1258542 Krásno nad Kysucou, uhradiť 5 € v MZF.

          Juraj Bielik 1259476 Teplička nad Váhom, uhradiť 5 € v MZF.

          Tomáš Packa 1343251 Krupina, uhradiť 5 € v MZF.

          Adrian Paľov 1304133 Krupina, uhradiť 5 € v MZF.

          Stanislav Kováč 1303918 Očová, uhradiť 5 € v MZF.

          Filip Martinec 1259933 Braväcovo, uhradiť 5 € v MZF.

          Filip Vrábel 1309221 Krasňany, uhradiť 5 € v MZF.

          Alex Szunzyai 1298480 Rimavská Sobota, uhradiť 5 € v MZF.

          Ladislav Bielik 1285156 Zvolen, uhradiť 5 € v MZF.

          Erik Keleman 1275676 Medzibrod, uhradiť 5 € v MZF.

          Róbert Fekete 1259974 Kalinovo, uhradiť 5 € v MZF.

D-759 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 13.4.15 na 1 MFS:

          Alexander Görči 1266636 Bušince, uhradiť 5 € v MZF.

D-760 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Peter Lauko 1173146 Kalinovo zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

          Andrej Matonok 1264263 Žarnovica zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

          František Lušňák 1209976 Skalité na 2 SP do 31.8.15, uhradiť 10 € v MZF.

          Marcel Tyčiak 1058969 Lieskovec na 2 SP do 31.8.15, uhradiť 10 € v MZF.

          Štefan Holmík 1260930 Vavrečka na 2 SP do 31.8.15, uhradiť 5 € v MZF.

          Marek Poláček 1260021 Turzovka na 2 SP do 31.8.15, uhradiť 5 € v MZF.

          Igor Lietava 1218909 Zvolenská Slatina zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Gyurcsik 1295197 Jesenské zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

          Tomáš Kormaňák 1298903 Čadca na 1 SP do 31.8.15, uhradiť 5 € v MZF.

          Rudolf Práznovský 1299857 Čadca zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

D-761 DK predvoláva na zasadnutie dňa 23.4.15:  

          o 16:00 hod. zo stretnutia III. ligy dospelí Lučenec-Nová Baňa R Rastislav Kuba, AR1 Juraj Krajči, FK Lučenec Peter Póczoš HU.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Lučenec (Lučenec – Nová Baňa) – sťažnosť neakceptovaná, nakoľko sťažujúci sa klub nesplnil náležitosti kapitoly XVIII, ods. 2 RS vo futbale 2014/2015, KR na svojom najbližšom zasadnutí rozhodne o výške pokuty - postupujeme DK SsFZ (rozhodnutie na základe správy DZ - podnetu PR), Bešeňová (Bešeňová - Lipovec) – sťažnosť neakceptovaná, nakoľko nespĺňa náležitosti kapitoly XVIII, ods. 1 písm. a) RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF) – postupujeme DK SsFZ (rozhodnutie na základe zápisu o stretnutí), Bytčica (Bytčica – O. Veselé) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu – postupujeme DK SsFZ.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

2.    Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.

3.    Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Martin – Námestovo, Divín – Poltár, Lučenec – Nová Baňa, Dúbrava – Bobrov do 21.4.2015 pod následkom uloženia pokuty 300 €.

4.    Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

b)    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

5.    Dňa 23.04.2015 sa na futbalovom ihrisku ŠK Demänová uskutoční praktický tréning rozhodcov programu TALENT, pozvánky budú poslané e-mailom od p. Roštára.

 

6.    V dňoch 15. až 17. mája 2015 sa uskutoční celoslovenský seminár rozhodcov z programu TALENT na Štrbskom Plese v hoteli Trigan. Všetci rozhodcovia z PT budú informovaní o programe e-mailom od p. Roštára.

Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený aktualizovaný „Program Talent jar 2015“.

7.    Z dôvodu opakovaných nedostatkov, pod následkom riešenia v zmysle „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu“ KR dôrazne upozorňuje:

a)     R na skutočnosť, že pri vylúčení hráča po napomenutí druhou ŽK v elektronickom zápise o stretnutí sa popis priestupkov za ktoré bol hráč dvakrát napomenutý neuvádza!

b)     R na skutočnosť, že pri napomínaní hráča ŽK v elektronickom zápise o stretnutí, popis priestupkov za ktoré bol hráč napomenutý neuvádza!

c)      DZ na ustanovenia druhej až piatej odrážky bodu 15 kap. XX. RS 2014/2015 o spôsobe

uvádzania a hlavne neuvádzania údajov v Správe delegáta zo stretnutia SsFZ!

8.    KR upozorňuje R na povinnosť zúčastňovať sa MFS podľa pokynov zo zimných seminárov, t. j. III. liga v rovnakom oblečení (oblek, košeľa, kravata), IV. a V. liga v spoločenskom oblečení (oblek, košeľa).

9.    Vzhľadom k rozhodnutiu ŠTK a KM odohrať zrušené kolá v pracovné dni, žiadame R a DZ, aby prehodnotili prípadné ospravedlnenia na termíny 13.5. až 15.5. a zariadili si svoje osobné povinnosti tak, aby sa dohrávok zúčastnili v zmysle pôvodnej delegácie. Tolerované budú len potvrdenia PN, prípadné disciplinárne postihy a skutočné vážne osobné dôvody, podložené akceptovateľným potvrdením.

10.  Nové ospravedlnenia R:  Pilšáková NE do konca JČ, Tokár 2.5., Markovič 3.5., 31.5. a SO v máji a júni, Bátory P. 22.4., 1.5.-3.5. a PD do konca JČ, Guži 8.5.-10.5., Hucák 2.5., Pataki 17.5., Mikloš 1.5. a 9.5., Havran 2.5., Botka 1.5.-2.5., 8.5. do 13:30, 16.5. od 14:00, 24.5., 30.5. do 13:30, Wojčík 8.5. a od 11.5. PD, Žubor 29.4.-5.5., 8.5. a 13.5., Vrábeľ 2.5., Králik R. 1.5.-2.5., 8.5., 17.5., 31.5., Lepieš 9.5., 6.6.-7.6., Tokár 25.4., Kučera PN od 16.4. do 24.4., 16.5., Rojík 14.5., 25.5.-1.6. 15.6.-30.6., Katreniak 2.5.,

11.  Ospravedlnenie DZ : Čunderlík  15.4., Oslanec 16-17.5., Veky od 17.4. do oznámenia,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

2. Transfer hráča Marián Varholák 1246872 prestup z FK Slovenské Ďarmoty do TJ Družstevník Sklabiná a jeho následný štart za nový klub – porušenie Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, čl. 3. MaK SsFZ ruší dňm 10.4.2015 svoje rozhodnutie o schválení uvedeného transferu, vracia uvedeného hráča do pôvodného materského klubu a postup hráča a funkcionárov FK odstupuje na riešenie DK.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2015 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 27. - 28. jún (kategória dorast), 18. - 19. júl (kategória žiaci) a 15. - 16. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2015, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.     TMK SsFZ oznamuje, že náhradný termín záverečných skúšok školení trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie bude v utorok 05.mája 2015 o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica)

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Zmena v RS SsFZ 2014/2015, časť Adresár FK – V. liga sk. DFK FC Baník V. Krtíš - od 1.4.2015 predseda FC Jozef Magdič, m: 0905 357 082, e-mail: joma7@centrum.sk, ISSF menežér Igor Šuppen, m: 0904 458 122, e-mail: igorsupen@gmail.com.

2. Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

 

Zmeny DL:

Podbrezová B – Podlavice Badín A (dosp., 18.k., 19.4. o 10:30, hrá sa vo Valaskej)

Zákamenné – L. Hrádok (dor., 19.k., 26.4., hrá sa už o 12:00, R Pilšáková, AR OFZ)

 

Delegovanie rozhodcov na II. kolo turnaja Coca-Cola Školský pohár 52014/2015 na teritóriu stredného Slovenska

Chlapci:

21.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko MFK Strojár Krupina (R. Dodok – 0905 712 381, R. Jelok – 0905 515 358, J. Hucák – 0948 521 548),

21.04.2015 o  8,00 hod. – ihrisko Marakana, Žilina – Hričov (M. Matula – 0948 891 224, M. Backa – 0910 352 989, R. Behančin – 0908 845 795),

21.04.2015 o  9,00 hod. – ihrisko FK Pohronie, Žiar n/Hronom, Partizánska ul. (M. Forgáč – 0944 140 387, M. Dobrík – 0917 376 675),

Dievčatá:

20.04.2015 o 11,30 hod. – ihrisko MFK Strojár Krupina (Ľ. Dado – 0907 345 015, R. Dado – 0902 328 773, P. Oružinský – 0903 583 592),

20.04.2015 o 10,00 hod. – ihrisko TJ Tatran Zákamenné (J. Svitek – 0902 526 156, D. Polťák – 0905 228 102, J. Vajdiar – 0949 152 959),

20.04.2015 o 10,00 hod. – ihrisko FK Pohronie, Žiar n/Hronom, Partizánska ul. (M. Forgáč – 0944 140 387, M. Dobrík – 0917 376 675),