Spravodajca č. 46/2014-15                                                             29. 5. 2015

 

Z technických dôvodov nebolo možné zabezpečiť priestory na uskutočnenie Konferencie SsFZ a Aktívu ŠTK a KM v pôvodne avizovanom termíne. Oznamujeme touto cestou delegátom konferencie, ako aj funkcionárom futbalových klubov v pôsobnosti SsFZ, že uvedené akcie sa uskutočnia

25.6.2015 (vo štvrtok)

tradične v priestoroch kongresovej sály OÚ v B. Bystrici. Najprv o 11,00 hod. začnú rokovať delegáti konferencie, následne o 15,00 hod. pokračujeme najskôr vyhodnotením uplynulého súťažného ročníka a odovzdaním ocenení najúspešnejším kolektívom, následne prípravou nového súťažného ročníka s vyžrebovaním.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

            Z dôvodu nárastu žiadostí o predohratie MFS 26. resp. 28.kola dospelých, (14. 6. 2015 o 11.00 Konferencia

            SFZ o 20.45 KME: Slovensko - Macedónsko, obidve podujatia v Žiline), ŠTK aj na základe uznesenia VV SsFZ

            zo dňa 14.5.2015 rozhodla odohrať MFS všetkých súťaží dospelých dňa 13.6.2015 /sobota UHČ/.

 1. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2015/2016, FK na SsFZ v písomnej forme  nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 19.6.2015. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2015. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €).

Za potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov družstva je zodpovedný príslušný FK /lekárska prehliadka je platná jeden kalendárny rok/.  Potvrdenia o lekárskej prehliadke už nie sú povinnosťou zasielať na SsFZ, predkladajú sa len na základe vyžiadania riadiacej komisie.

K požiadavke na  pridelenie štartovného čísla pre nový súťažný ročník 2015/2016 je zverejnená Bergerova tabuľka čísel, web stránke SsFZ – Komisie – ŠTK techn.úsek – Materiály – berger.xls. Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2015/2016 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.

 1. V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Lipovec hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 23. kola V.ligy B Demänová - Lipovec a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Demänová 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 2. V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Buzitka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 23. kola V.ligy D D. Strehová – Buzitka a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK D. Strehová 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ, postup DZ odstupujeme KR SsFZ.
 3. S odvolaním sa na RS SsFZ 2014/2015 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie:

·        06.06.2015 /sobota/ o 17,30 hod. 25.kolo IV.liga J Zvolen B – Poltár

 1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        30.05.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 26.kolo III. liga Teplička n. V. – Námestovo /ihr. Varín/

·        31.05.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 24.kolo IV. liga J Podbrezová B – Zvolen B /ihr. Valaská/

·        03.06.2015 /streda/  o 17,00 hod. 29.kolo III. liga Námestovo – L. Hrádok

·        03.06.2015 /streda/  o 17,30 hod. 24.kolo III. liga Teplička n. Váhom – Bytča /Teplička 10€/

·        03.06.2015 /streda/  o 17,30 hod. 15.kolo IV. liga S O. Veselé – L. Štiavnica

·        05.06.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 25.kolo IV. liga S Stráňavy – Tvrdošín

·        06.06.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 25.kolo IV. liga S KNM – Černová

·        10.06.2015 /streda/  o 17,30 hod. 25.kolo III. liga N. Baňa – Teplička n. V.

·        10.06.2015 /streda/  o 17,30 hod. 23.kolo IV. liga S K. Lieskovec – L. Štiavnica

·        12.06.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 26.kolo IV. liga J Jupie Badín – Fiľakovo

 1. Nedostatky v stretnutí: Bytča – Čadca / ISSF – postup R odstupujeme KR SsFZ/
 2. Dávame do pozornosti FK III. ligy materiál – Požiadavky na infraštruktúru štadiónov /zverejnený na stránke SsFZ, komisie, ŠTK, materiály/, ktorý bol pripravený KŠI SFZ a následne odsúhlasený na ŠTK SFZ a ktorý bude záväzný pre všetkých účastníkov II. ligy (DOXXbet) v súťažnom ročníku 2015/2016.

Tento materiál bude záväzný aj pre nových účastníkov II. ligy v prípade ich postupu z regionálnych súťaží (III. liga), ktorí sú aj v zmysle Rozpisu RS (článok 6. odsek g)) povinní predložiť na schválenie vyplnený pasport vydaný KŠI SFZ. V prípade, že Váš FK nemá platné potrebné dokumenty, ktoré sú podmienkou pre zaradenie družstva FK do DOXXbet ligy tak, ako je uvedené v Rozpise RS (aj článok 6. odsek j), ako napr.: organizačný poriadok, doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna, ...) je potrebné, aby ste sa obrátili na KŠI SFZ (predseda: p. Ladislav Lipták - 0905 357 215) a dohodli si termín pre potrebnú kontrolu (1. krát je bez poplatku, opakovaná kontrola je spoplatňovaná).

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Oznamujeme FK, že vzhľadom na uznesenie Vv SsFZ a následné nariadenie ŠTK o preložení

všetkých MFS dospelých zo 14.6. (nedeľa) na 13.6. (sobota),  žiadame FK , aby v prípade, že im MFS mládeže, ktoré by mali odohrať  13.6.  (sobota.)  kolidujú s predmetnými zápasmi dospelých, požiadali prostredníctvom podania na KM v ISSF  termíne do 31.5.  o zmenu  na nový  termín, max. však na 14.6.( nedeľa ).

KM umožní  v prípade požiadania  predohratie  aj stretnutí mládeže, ktoré by sa mali hrať 14.6. 2015

(nedeľa).

Pri zmene  pôvodného  termínu MFS musí svoj súhlas v tomto prípade vždy vyjadriť aj súper  prostredníctvom podania na KM v rámci ISSF.

Prihlášky do súťaží súťažného ročníka 2015/2016 je potrebné podať v ISSF do 19.6.2015.

 

1.  KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďujeme odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 23.kolo (Teplička n.Váhom – Belá) 2.6.2015 (utorok) o 15,00 a 17,00 – dohrávka,

b)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 23.kolo (N.Baňa – Poltár), 28.5.2015 o 11,00 a 13,00 – dohrávka,

c)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 25.kolo (Detva – Poltár) zo 6.6.2 na 3.6.2015(streda)  o 15,30 a 17,30. FK Poltár uhradí 10€ v MZF,

d)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 24.kolo (Závadka – Hnúšťa) 31.5.2015 o 10,00 a 12,00zmena ÚHČ. FK Hnúšťa uhradí 10€ v MZF,

e)    III.liga U15, U13 sk.A – 24.kolo (Skalité – Krásno n.Kysucou) 9.6.2015 o 14,00 a 16,00,

f)     III.liga U15, U13 sk.A – 23.kolo (Čadca – Juventus B) 9.6.2015 o 15,30 a 17,30 – dohrávka,

g)    III.liga U15, U13 sk.C – 23.kolo (Kováčová – Sliač) 3.6.2015(streda)  o 16,00 a 18,00 – dohrávka,

h)    III.liga U15, U13 sk.C – 25.kolo (Brusno – Kremnica) 2.6.2015(utorok)  o 16,00 a 18,00.

DORAST

i)     II.liga U19, U17 – 25.kolo (V.KrtíšR.Sobota) 4.6.2015 o 15,00 a 17,30 – dohrávka,

j)     II.liga U19, U17 – 28.kolo (BytčaL.Mikuláš) z 13.6. na 10.6.2015 (streda) o 10,00 a 12,30,

k)    III.liga dor.sk.Sever – 23.kolo (Staškov – Tvrdošín) 3.6.2015(streda)  o 17,00 – dohrávka,

l)     III.liga dor.sk.Sever – 26.kolo (O.Jasenica – Stráňavy) 13.6.2015 o 14,30 – predzápas dospelých,

m)   III.liga dor.sk.Sever – 26.kolo (Predmier – Krásno n.Kysucou), zo 14.6. na 13.6.2015 o 14,30 – predzápas dospelých,

n)    III.liga dor.sk.Sever – 24.kolo (Teplička n.Váhom – Zákamenné) 30.5.2015 o 10,00 (ihrisko Nenedza). FK Teplička nad Váhom uhradí 10€ v MZF,

o)    III.liga dor.sk.Juh – 25.kolo (Detva – Krupina) zo 6.6. na 7.6.2015 o 14,30  - predzápas dospelých,

p)    III.liga dor.sk.Juh – 26.kolo (Bacúch – Poltár) z 13.6. na 12.6.2015 (piatok) o 17,30 ,

q)    III.liga dor.sk.Juh – 26.kolo (Sliač – Tisovec) z 13.6. na 14.6.2015 o 14,30,

r)     IV.liga dor.sk.A – 26.kolo (Varín – Oščadnica) zo 14.6. na 13.6.2015 o 16,30,

s)    IV.liga dor.sk.B – 23.kolo (Lisková – Kvačany) 3.6.2015 (streda) o 17,30 – dohrávka,

t)     IV.liga dor.sk.B – 23.kolo (LudrováZ.Poruba)  3.6.2015 (streda) o 17,00 – dohrávka,

u)    IV.liga dor.sk.B – 26.kolo (RK Černová – Rabča)  z 13.6. na 12.6.2015(piatok) o 16,00,

v)    IV.liga dor.sk.C – 23.kolo (Lovčica – Bzovík) 6.6.2015 o 16,00 – dohrávka,

w)   IV..liga dor.sk.C – 23.kolo (Kováčová – Medzibrod) 4.6.2015 (štvrtok) o 17,00. – dohrávka,

x)    IV.liga dor.sk.C – 23.kolo (S.Ľupča – Kremnica) 3.6.2015 (streda) o 17,00 – dohrávka.

2.  KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    IV.liga dor.sk.B – 25.kolo (Rabča – Trstená) zo 7.6. na 6.6.2015 o 17,00  - FK Trstená nesúhlasí, hrá sa v pôvodnom termíne.

3.  KM kontumuje MFS:

a)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 17.kolo (Lučenec – N. Baňa), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Lučenec, podľa SP čl.100/b,

b)    IV.liga dor.sk.B – 23.kolo (O.Polhora – Liesek), priznávame 3 body a skóre 1:4 ponechávame v platnosti v prospech FK Liesek, podľa SP čl.100/i – neoprávnený štart hráča Milan Pienčák (1314036) v zastavenej činnosti, prípad odstupujeme DK.

4.  KM oznamuje:

a)    Žiadame   zo stretnutia III. liga U19 Sever, 22.kolo, Teplička n. Váhom – O. Jasenica ( hrané v O. Jasenici)  o zaslanie vyjadrení:

Jakub Ďurka ( 1287664) – písomné vyjadrenie hráča k svojmu štartu v predmetnom stretnutí,

FK Teplička n. Váhom – písomné vyjadrenie k štartu  hráča Jakuba Ďurku ( 1287664) v predmetnom stretnutí,  opatrené pečiatkou klubu a podpismi 2 funkcionárov FK,

Róbert Machyna.- vedúci mužstva FK Teplička n. Váhom - – písomné vyjadrenie k štartu  hráča Jakuba Ďurku ( 1287664) v predmetnom stretnutí,

Ján Šeliga ( 1308861 ) – kapitán mužstva FK Teplička n. Váhom - – písomné vyjadrenie k štartu  hráča Jakuba Ďurku ( 1287664) v predmetnom stretnutí,

Vyjadrenie zaslať v termíne do 3.6.2015 na  adresu mladezssfz@gmail.com,

b)    Zo stretnutia III. liga U19 Sever, 22.kolo, Teplička n. Váhom – O. Jasenica ( hrané v O. Jasenici)  o zaslanie vyjadrení:

Jozef Matejčík – rozhodca stretnutia - písomné vyjadrenie k štartu  hráča Jakuba Ďurku (1287664) v predmetnom stretnutí,

Vladimír Farský – AR v stretnutí - písomné vyjadrenie k štartu  hráča Jakuba Ďurku (1287664) v predmetnom stretnutí,

c)    FK Belá - ISSF manažér ( Anton Cabadaj - 1106782) – z podania na KM nie je jasné, ktoré MFS žiada preložiť, potrebný  je navyše súhlas súpera, nakoľko ide o preloženie na pracovný deň,

d)    Upozorňujeme dôrazne  FK  na povinnú evidenciu a sledovanie ŽK v zmysle RS – čl. XIX, bod 21 ( zákaz štartu hráča po 5.ŽK, 9.ŽK, 12.ŽK), sledovanie zastavenia činnosti  hráčov po 5.ŽK v ÚS - časť Disciplinárna komisia.

Uvedenú evidenciu ŽK nájde každý FK aj v ISSF – časť Reporty, prípadne môže počet ŽK overiť a požiadať aj o vysvetlenie príslušného referenta KM, nie predsedu a členov  DK.

e)    Neskoré začiatky:

Lučenec – Námestovo (U19) – neskorý príchod hostí z dôvodu poruchy autobusu,

Fiľakovo – Sliač (dorast) – problémy s internetom,

Vrútky – O. Podzámok (žiaci) – porucha autobusu hostí.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1039 Na základe podnetu KR SsFZ Denis Tkáčik 1249441 Bánová 3 SN od 11.5.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1040 Na základe podnetu KR SsFZ FK Čierne dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1b za nepredloženie DVD záznamu zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Čierne-Bánová v stanovenom termíne.

D-1041 FK Kremnička dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2c a 57-1d za neprístojnosti vlastného priaznivca a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí III. ligy dospelí Kremnička-Kalinovo.

D-1042 Na základe podnetu KR SsFZ FK Lesenice dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za nepredloženie úplného DVD záznamu zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Lesenice-Cinobaňa.

D-1043 Peter Antal 1251509 Revúca 1 SN od 25.5.5, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1044 Marian Hric hlásateľ FK Badín dospelí menovaný v termíne do 2.6.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu pôsobeniu vo funkcii hlásateľa v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Málinec, počas nepodmienečného pozastavenie výkonu funkcie podľa kap. XIX. ods. 10 RS 2014/2015 uvedeného pod D-768.

D-1045 FK Hriňová dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2a, 57-1a a 58-3 za neprístojnosti vlastných priaznivcov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Hriňová-Poltár.

D-1046 Na základe podnetu KR SsFZ FK Lučenec dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za porušenie ustanovení RS 2014/2015 pri predkladaní DVD záznamu zo stretnutia III. ligy dospelí Lučenec-Nová Baňa.

D-1047 Na návrh KR SsFZ Marek Žubor R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 15.6.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-1048 Na základe podnetu KM SsFZ Andrej Stašiniak tréner FK Oravská Polhora DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-1049 Na základe podnetu KM SsFZ Ján Hrubjak vedúci družstva FK Oravská Polhora dorast 6 SN od 28.5.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1050 Na základe podnetu KM SsFZ Milan Pienčák 1314036 Oravská Polhora 4 SN od 28.5.15, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1051 Na základe podnetu KM SsFZ Lukáš Briš 1260920 Oravská Polhora DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-1052 Denis Kordiak 1259183 Černová 2 SN od 25.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1053 Dávid Pribilinec 1310899 Revúca 2 SN od 25.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1054 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Lipovec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie V. ligy skupina B dospelí Demänová-Lipovec.

D-1055 Martin Lupták 1199174 Štiavnické Bane 1 SN od 25.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1056 Ján Kormanec 1190084 Čadca 2 SN od 25.5.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1057 Tomáš Fonš 1299855 Čadca 2 SN od 25.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1058 DK odstupuje ŠTK a KR SsFZ na riešenie podanie FK Buzitka k štartu hráča Erik Adamec 1139020 v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Buzitka.

D-1059 Michal Muránsky vedúci družstva, Erik Adamec 1139020, Miroslav Malatinec asistent trénera a Roman Vilhan 1149798 FK Buzitka dospelí DO menovaným budú uložené po predložení odborného stanoviska KR a ŠTK SsFZ k štartu hráča Erik Adamec 1139020 v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Buzitka.

D-1060 DK obdržala dňa 25.5.15 odvolanie FK Buzitka voči rozhodnutiu DK uvedeného pod D-1029. DK žiada FK Buzitka v termíne do 3.6.15 podľa DP 83-3 o doplnenie odvolania tak, aby spĺňalo ustanovenia DP 83-1.

D-1061 Patrik Tisovský 1278036 Kriváň 4 SN od 25.5.15, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1062 Filip Filčík 1307207 Pliešovce 4 SN od 25.5.15, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1063 Marek Ližbetin 1334855 Dobrá Niva 4 SN od 25.5.15, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1064 Jakub Mesík 1319010 Selce 2 SN od 25.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1065 Tomáš Šoltés 1181423 Divín 1 SP do 31.10.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1066 Pavol Dobrík 1149688 Šálková 1 SP do 31.10.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1067 Tomáš Trpiš 1184974 Strečno 3 SN od 25.5.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1068 Pavol Kopásek 1201248 Strečno 1 SN od 25.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1069 Marek Maťuga 1254603 Bobrov 1 SN od 25.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1070 Ján Tóth 1145757 Radzovce 3 SN od 25.5.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1071 Róbert Černák 1133840 Žarnovica 8 SN od 25.5.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1072 Miroslav Antol vedúci družstva FK Liptovský Hrádok dospelí 4 SN od 28.5.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1073 Peter Borovička 1164986 Krásno nad Kysucou 1 SN od 28.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1074 Miroslav Klocháň 1306397 Zuberec 4 SN od 25.5.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1075 DK odvolaniu FK Čierne voči DO uvedenému pod D-975 na základe stanoviska sekretariátu SsFZ vyhovuje. DK ruší DO pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia.

D-1076 Na základe ods. 2 článku 5 „Dohody DK a KR“ DK odstupuje KR na riešenie previnenie Michal Duraj R (nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča v stretnutí III. ligy skupina B MŽ Zuberec-Liesek).

D-1077 Na základe podnetu FK Teplička nad Váhom, DK odstupuje KM SsFZ na prešetrenie štart hráča Jakub Ďurka 1287664 Teplička nad Váhom v stretnutí III. ligy skupina Sever Oravská Jasenica-Teplička nad Váhom.

D-1078 Na návrh KR SsFZ Pavel Kalmár R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 15.6.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-1079 Na návrh KR SsFZ Pavol Hrtús R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 15.6.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-1080 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 25.5.15 na 1 MFS:

            Marek Timek 11629830 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF.

            Dávid Štrba 1230095 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF.

            Tomáš Šimček 1134231 Bytča, uhradiť 10 € v MZF.

            Marián Kasan 1199744 Tvrdošín, uhradiť 10 € v MZF.

            Viliam Ondrla 116071 Belá-Dulice, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Kvasničák 1156780 Černová, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Balko 1207912 Zvolen B, uhradiť 10 € v MZF.

            Filip Vojtek 1259193 Podbrezová B, uhradiť 10 € v MZF.

            Ján Cigánik 1148891 Strečno, uhradiť 10 € v MZF.

            Tomáš Krutek 1175974 Kláštor pod Znievom, uhradiť 10 € v MZF.

            Jozef Caban 1139569 Štiavnické Bane, uhradiť 10 € v MZF.

            Tomáš Brusznyai 1229406 Radzovce, uhradiť 10 € v MZF.

            Richard Hudec 1220018 Dolná Strehová, uhradiť 10 € v MZF.

            Juraj Jánošík 1218696 Terchová, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Papala 1339167 Terchová, uhradiť 10 € v MZF.

            Ján Garaj 1294743 Námestovo, uhradiť 5 € v MZF.

            Samuel Kormaňák 1301262 Námestovo, uhradiť 5 € v MZF.

            Drahan Petrovič 1274960 Podlavice Badín, uhradiť 5 € v MZF.

            Dominik Kriška 1293433 Liesek, uhradiť 5 € v MZF.

            Peter Bandík 1267000 Liesek, uhradiť 5 € v MZF.

            Tomáš  Ševčík 1258625 Krásno nad Kysucou, uhradiť 5 € v MZF.

D-1081 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 25.5.15 na 1 MFS:

            Dominik Pagáč 1204496 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF.

            Andrej Krajiček 1133841 Bánová, uhradiť 10 € v MZF.

D-1082 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 28.5.15 na 1 MFS:

            Róbert Kolka 1180161 Kalinovo, uhradiť 10 € v MZF.

            Stanislav Nociar 1242849 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF.

            Juraj Tlelka 1209526 Čadca, uhradiť 10 € v MZF.

            Filip Hornák 1260753 Rosina, uhradiť 5 € v MZF.

            Tibor Buša 1294532 Jesenské, uhradiť 5 € v MZF.

D-1083 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 28.5.15 na 1 MFS:

            Andrej Martinčo 1301885 Rosina, uhradiť 5 € v MZF.

D-1084 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1: 

            Vladimír Konček 1112492 Lieskovec zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF. 

            Filip Vrábel 1309221 Krasňany  zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

            Michal Škalák 1211737 Poltár zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

            Ján Sitár R zamieta sa, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 15.6.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-1085 DK predvoláva na zasadnutie dňa 4.6.15:   

            o 16:00 hod. zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Miroslav Rosiar DZ, Ján Havran R, FK Voznica Ondrej Pavol HU, Marek Blaho 1171076 a Kamil Blaho bezpečnostný manažér.

            o 16:30 hod. zo stretnutia II. ligy skupina Juh SŽ Lučenec-Poltár Arnold Danyi R, FK Lučenec Peter Tóth vedúci družstva, FK Poltár Vojtech Horváth vedúci družstva a Peter Bukovský tréner mužstva MŽ.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.      

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Bánová (Čierne – Bánová) – námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) - postupujeme DK SsFZ.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 2. Z dôvodu opakovaných nedostatkov pri vyhotovovaní videozáznamu zo stretnutia, dôrazne upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie povinností usporiadajúceho FK v zmysle kapitoly XVI Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015, a to predovšetkým v bodoch:
  1. V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom.
  2. Záznam je vyhotovovaný z optimálneho miesta na úrovni stredovej čiary HP videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k jeho prerušeniu výpadkom elektrického prúdu. Kamera musí byť zabezpečená náhradným elektrickým zdrojom – batériou.
  3. Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov od stredovej zástavky na HP pred začiatkom MFS a 2. polčasu. Po skončení 1. polčasu a MFS videotechnik sníma odchod rozhodcov z HP a následne aj mimo HP až do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou dosiahnuteľné.

4.    Žiadame KR ObFZ o zaslanie návrhu R a DZ postupujúcich do súťaží riadených SsFZ v termíne do 31.5.2015 na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com

 1. Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie) sa uskutočnia 19. júla 2015 v Banskej Bystrici.
 2. Žiadame všetkých R a DZ o vlastnú kontrolu kontaktných údajov v RS 2014/2015 a systéme ISSF za účelom tvorby aktuálneho adresára v RS 2015/2016. V prípade odlišností nahláste správne údaje alebo zmeny údajov na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com do 30.6.2015.
 3. Zmena údajov: Peter Vrtich: 0907 446 686, petervrtich11@gmail.com
 4. Nové ospravedlnenia R:  Šimovič od 11.6. do konca JČ, Oružinský 14.6., Hanuska 13.6.-14.6., Hucák 6.6. a 13.6., Bednárik SO do konca JČ, Králik 13.6.-14.6., Závodský 6.6., Libiak 13.6.-14.6., Močiliak 14.6., Hraško 14.6., Janíček 14.6., Podhorský 13.6.,
 5. Ospravedlnenia po zverejnení DL:  Hrtús 30.5.-31.5., Kalmár P. 30.5.,
 6. Vzhľadom k rozhodnutiu ŠTK, že všetky stretnutia posledného kola dospelých sa budú hrať v sobotu, 13.6.2015, KR žiada R, dlhodobo ospravedlnených na soboty, resp. jednorázovo na SO 13.6. o informáciu v prípade, že sa v uvedený termín môžu stretnutí zúčastniť. Info zaslať obratom na adresu ludovit.perasin@gmail.com.
 7. Ospravedlnenie DZ : Truban 30.5., Jánošík 31.5. a 6.6., Chvíľa 30.5. – 14.6., Bella 13-14.6., Truban 13-14.6., Veky 5-14.6.,

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     SsFZ  v rámci podpory vzdelávania trénerov SsFZ zakúpil 10 ks vstupeniek na špecializovaný seminár pre trénerov mládeže “Špecifiká trénovania v mládežníckom futbale”, ktorý organizuje MŠK FOMAT Martin  dňa 20. júna 2015 (sobota) v Martine – bližšie informácie o seminári nájdete na stránke www.modernytrener.eu. Seminár slúži aj na predĺženie platnosti trénerských licencií UEFA B a UEFA A.  TMK SsFZ vyzýva záujemcov  - trénerov mládeže SsFZ – aby sa do stredy 3. júna prihlásili na mailovej adrese peterstefanak@gmail.com (s uvedením mena a priezviska, licencie, názvu FK a družstva, ktoré tréner v tomto súťažnom ročníku viedol a kontaktnej mailovej adresy).  TMK SsFZ následne vyberie z radov záujemcov 10 trénerov, ktorým zabezpečí bezplatnú účasť na uvedenom seminári.

2.     TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2015 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 27. - 28. jún (kategória dorast), 18. - 19. júl (kategória žiaci) a 15. - 16. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2015, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

3.     TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2015 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 27. - 28. jún (kategória dorast), 18. - 19. júl (kategória žiaci) a 15. - 16. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2015, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

4.      

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.    Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Na základe plánu práce orgánov SsFZ oznamujeme, že dňa 25.6.2015 (v štvrtok) o 11,00 sa uskutoční zasadnutie Konferencie SsFZ a po rokovaní konferencie (15,00) Aktív ŠTK a KM SsFZ k vyhodnoteniu súťažného ročníka 2014/2015 a k príprave nového súťažného ročníka 2015/2016.

2.     Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 12.6.2015 o 15,00 hod. v B. Štiavnici.

3.     Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

4.     Súčasťou MZF za mesiac máj 2015 je aj servisný poplatok v zmysle RS SsFZ 2014/2015, čl. XXII. Hospodárske náležitosti, bod 6/d a čl. XXIII. Poplatky, bod 10.

Zmena DL č.28 :

D.Strehová – Hajnáčka ( dosp., 25.k., DZ Konečný za Vekyho )

 

 

Coca-Cola ŠP 2014/2015:

Oznamujeme touto cestou R, ktorí sa zúčastnili jednotlivých turnajov 2., 3. a 4. kola Coca-Cola ŠP, že odmena za všetky turnaje bude zahrnutá vo výplate za mesiac máj 2015.