Spravodajca č. 4/2015-16                                                         17. 7. 2015

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. ŠTK ruší MFS 1.kola V. ligy C Repište – Priechod dňa 2.8.2015 /zaslať dohodu nového termínu/
 2. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        07.08.2015 /piatok/ o 18,00 hod. 2.kolo III. liga Žarnovica – Krásno

·        08.08.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 2.kolo V. liga B Žabokreky – O. Jasenica

·        31.07.2015 /piatok/ o 17,00 hod. 1.kolo V. liga A Terchová – Skalité

·        22.08.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 4.kolo IV. liga S Or. Veselé – Tvrdošín

·        16.09.2015 /streda/ o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A K. Lieskovec – Rajec /chýba dohoda s FK K. Lieskovec/

 1. Vyžrebovanie súťaží dospelých pre súťažný ročník 2015/2016 je na www.ssfz.sk alebo www.futbalnet.sk /zväzy – SsFZ –súťaže – výber súťaže/.
 2. Obhliadka futbalových štadiónov u vybratých FK zástupcami ŠTK SsFZ sa uskutoční podľa rozpisu v 30.týždni od 20.- 24.7.2015.
 3. Úvodné výjazdové zasadnutie ŠTK SsFZ sa uskutoční dňa 23.7.2015 v Brezne.
 4. Súťažný ročník 2015/2016 začína 2. augusta 2015.
 5. Na stránke SsFZ – komisie - ŠTK je k nahliadnutiu materiál - Manuál a pokyny k Slovenskému poháru – Slovnaft cup 2015/2016 ako aj výňatok z RS SFZ 2015/2016 - Slovenský pohár.
 6. RS SsFZ 2015/2016 textovú časť nájdete v priebehu budúceho týždňa na stránke SsFZ v časti Rozpis súťaží.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.    KM oznamuje:

a)    Rozdelenie mládežníckych družstiev do súťaží, pridelené štartovné čísla FK a termínovú listinu na nový súťažný ročník 2015-2016  nájdu na webovej stránke SsFZ : www.ssfz.sk – KOMISIE – KOMISIA MLÁDEŽE – Materiály - 2015/2016 mládež – pridelené čísla, termínovka, výnimky.

Kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží mládeže nájdete v priebehu najbližších 14 dní postupne na stránke SsFZ v časti VYŽREBOVANIE (bývalý tabuľkový systém), po zvolení nového súťažného ročníka a príslušnej súťaže, po kliknutí na – celá súťaž. Vyžrebovanie jednotlivých kôl nájdete v krátkom čase aj na www.futbalnet.sk.

b)    Začiatok súťaží mládeže v súťažnom ročníku 2015-2016 je nasledovný :

·       II. liga U19,17, III. liga U19 sk.C a I. liga U15-U12 - 8.8. resp. 9.8.2015,

·       ostatné súťaže mládeže – 15.8. resp. 16.8.2015.

c)    Žiadame FK mládeže, aby si v prípade, že im nebude doručený Spravodaj č.4 e-mailovou formou v deň jeho zverejnenia na webovej stránke, vo vlastnom záujme aktualizovali e-mailové a telefónne adresy  aktuálnych funkcionárov družstiev mládeže, najlepšie obratom – ihneď, najneskôr však do 24.júla 2015 na e-mailovej adrese mladezssfz@gmail.com.

d)    Žiadame FK mládeže, aby sa na KM obracali počas súťažnej prestávky výlučne e-mailovou formou, kde im bude odpovedané rovnocenne, ako formou MT, len vo vážnych záležitostiach sa môžu obrátiť na KM telefonicky.

e)    Žiadame FK, ktoré požiadali o výnimku pre družstvá mládeže na odohratie MFS v nedeľu po 12,00, aby po vylosovaní súťaží jednotlivých ObFZ, dokladovali zaslaním na e-mail mladezssfz@gmail.com, že tieto stretnutia budú predzápasmi MFS dospelých v rámci súťaží konkrétneho ObFZ, V  prípade zistenia, že MFS mládeže v nedeľu po 12,00 nie sú  predzápasom dospelých, bude výnimka komisiou zrušená do konca súťažného ročníka.

f)     Žiadame FK, aby v prípade, že sú im známe dôvody na zmeny termínov, časov a miest MFS, využili 21 dňovú lehotu, keď nepotrebujú súhlas súpera k zmene ( okrem zmeny na pracovný deň) a požiadali čo najskôr  o zmenu prostredníctvom podania v ISSF.

Pripomíname, že žiadosť o zmenu termínu stretnutia v týždni po dni zasadnutia KM bude schválená len vo výnimočnom prípade ( sem v zmysle SP nepatrí určite chorobnosť v družstve, pobyt na prázdninách a pod.).

g)    I.liga U15, U14, U13, U12  - 8.kolo sa odohrá 19.9.2015 (sobota),

h)    I.liga U15, U14, U13, U12 - vylosovanie zápasov nájdu FK  na  www.futbalnet.sk.

 

2.    KM na základe podaní  v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov :

      DORAST

a)    II.liga U19, U17 – 3.kolo (Lučenec – Čadca)  16.8.2015 o 11,00 a 13,30 – zmena ÚHČ,

b)    IV.liga dor.sk.C – 2.kolo (Žarnovica – Lovča) z 9.8.2015 na 7.8.2015 (piatok),

c)    III.liga dor.sk.Sever – 4.kolo (O.Veselé – Zákamenné), 22.8.2015 o 14,30 – zmena ÚHČ,

d)    III.liga dor.sk.Juh – 4.kolo (DetvaČ.Balog) z 22.8. na 23.8.2015 o 13,30,

e)    III.liga dor.sk.Juh – 6.kolo (DetvaD.Niva) z 5.9. na 6.9.2015 o 13,00,

f)     IV.liga dor.sk.D – 1.kolo (Detva – Cinobaňa) z 1.9. na 31.8.2015 o 17,00,

g)    IV.liga dor.sk.D – 3.kolo (Detva – Želovce) z 15.8. na 16.8.2015 o 10,00,

h)    III.liga dor.sk.Juh – 1.kolo (Poltár – Bacúch), ihrisko FK Kalinovo,

i)     III.liga dor.sk.Juh – 6.kolo (Poltár – Krupina), ihrisko FK Kalinovo,

j)     III.liga dor.sk.Juh – 10.kolo (Poltár – H.Nemce), ihrisko FK Kalinovo.

k)    IV.liga dor.sk.C – 1.kolo (Očová – B.Štiavnica),1.9.2015 o 13,30 ihrisko  FK Očová. 

ŽIACI:

3.    KM na základe podaní žiadosti schvaľuje nasledovné  výnimky :

a)    I. liga U15, U14 – Podbrezová, Žilina, Martin, R. Sobota – NE ÚHČ,

b)    I.liga U13, U12 – Podbrezová, Žilina, Pohronie, Námestovo, Martin, R.Sobota – NE ÚHČ,

c)    III.liga U15, U13 sk.AFK Turzovka – domáce zápasy NE predz. dospelých,

d)    III.liga U15, U13 sk.CHliník nad Hronom – celá jesenná časť na ihrisku TJ Prestavlky,

e)    III.liga dor.sk.SeverTurzovka – domáce zápasy odohrá SO ÚHC.

f)     FK Tatran L.Mikuláš B – III.ligy U15, U13 – odohrá všetky zápasy opačne, ako sú vylosované, a to nasledovne:

3.kolo – L.Mikuláš B – Lisková

4.kolo – Zuberec – L.Mikuláš B

5.kolo - L.Mikuláš B – Diviaky

6.kolo – Liesek – L.Mikuláš B

7.kolo – L.Mikuláš B – O.Podzámok

2.kolo – L.HrádokL.Mikuláš B

8.kolo – Klin – L.Mikuláš B

9.kolo – L.Mikuláš B – Trstená

10.kolo – Novoť – L.Mikuláš B

11.kolo – L.Mikuláš B – Zákamenné

12.kolo – Rabča – L.Mikuláš B

13.kolo – L.Mikuláš B – Istebné.

   4.  KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    II.liga U19, U17 – 2.kolo (JupieLučenec) z 8.8. na 6.8.2015 (štvrtok), chýba súhlas FK Jupie Podlavice Badín, potrebné je  opätovné podanie obidvoch FK,

b)    II.liga U19, U17 – 2.kolo (Zvolen – Rakytovce) z 9.8. na 26.8.2015( streda) o 14,00 a 16,30, chýba súhlas  FK Zvolen, potrebné je opätovné podanie obidvoch FK.

c)    III.liga U15, U13 sk.C – 3.kolo (Hliník nad Hronom – H. Nemce), chýba súhlas FK H. Nemce, potrebné je opätovné podanie obidvoch FK,

d)    II.liga U15, U13  Sever– 3.kolo (Rajec – Krásno), chýba súhlas FK Rajec, potrebné je opätovné podanie obidvoch FK,

e)    II.liga U15, U13  Sever– 4.kolo (Krásno - O. Jasenica), chýba súhlas FK O. Jasenica, potrebné je opätovné podanie obidvoch FK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 DK podľa DP 37-6 a ods. 29 kap. XIX. RS 2014/2015 ruší DO D-1238 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 15.6.14 na 1 MFS u hráča Štefan Čepela 1153997 Belá, uhradiť 10 € v MZF a ukladá hráčovi nové DO pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF).

D-2 DK berie na vedomie podanie FK Liptovský Mikuláš – Palúdzka zo dňa 6.7.15 a odstupuje ho na riešenie sekretariátu SsFZ.

D-3 DK podľa DP 37-6 a ods. 29 kap. XIX. RS 2014/2015 ruší DO D-1237 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 15.6.14 na 1 MFS u hráča Michal Šimun 1219335 Lietavská Lúčka, uhradiť 10 € v MZF a ukladá hráčovi nové DO pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF).

D-4 DK podľa DP 37-6 a ods. 29 kap. XIX. RS 2014/2015 ruší DO D-1237 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 15.6.14 na 1 MFS u hráča Peter Cíger 1171684 Diviaky, uhradiť 10 € v MZF a ukladá hráčovi nové DO pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF).

D-5 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v Slovenskom pohári, že hráč môže počas disciplinárneho opatrenia na počet súťažných stretnutí, ktoré mu bolo uložené v súťažiach SsFZ za previnenie v jarnej časti ročníka 2014/2015 (disciplinárne opatrenie, resp. jeho časť sa preniesla do súťažného ročníka 2015/2016) nastúpiť v stretnutiach Slovenského pohára.

D-6 Zostatky DO pozastavenie výkonu športovej činnosti z jarnej časti ročníka 2014/2015, uložených podľa článku 17 DP u jednotlivcov z družstiev vypadávajúcich do súťaží ObFZ:    

Martin Banáš 1290000 Lisková 1 súťažné stretnutie nepodmienečne,

Miroslav Klocháň 1306397 Zuberec 1 súťažné stretnutie nepodmienečne,

Štefan Holmík 1260390 Vavrečka 2 súťažné stretnutia nepodmienečne,

Jozef Revaj 1260932 Vavrečka 4 súťažné stretnutia nepodmienečne,

Patrik Tomaštík 1292260 Vavrečka 4 súťažné stretnutia nepodmienečne,

Jozef Dolinský 1282882 Bzovík 1 súťažné stretnutie nepodmienečne,

Jakub Fuľajtár 1282898 Bzovík 1 súťažné stretnutie nepodmienečne,

Patrik Tisovský 1278036 Kriváň 1 súťažné stretnutie nepodmienečne.

D-7 DK žiada DK ObFZ o predloženie zostatkov DO pozastavenie výkonu športovej činnosti z jarnej časti ročníka 2014/2015, uložených podľa článku 17 DP u jednotlivcov prechádzajúcich do súťaží SsFZ.

D-8 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

      Jakub Ľalík 1257812 Buzitka zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

      Ján Pálka 1304173 Dobrá Niva zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

      Jozef Koleno 1171031 Diviaky na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Nominačná listina R aktuálna pre súťažný ročník 2015/2016:

III. liga (47): Badura (AR), Behančin (AR), Belko Ľ. (R), Budáč M. (AR), Budáč P. ml. (AR), Bútora (R), Čičmanec (AR), Debnár (R), Dodok (AR), Fáber (R), Gemzický (R), Gonda (AR), Gregorec (R), Halfár (R), Holas Mi. (R), Horák (AR), Horný (R), Hraško (R), Hrivík (R), Chudý (AR), Jaroščiak (R), Jelok (AR), Kapusta (AR), Kolofík (AR), Krahulec (AR), Krajči J. (R), Králik (AR), Kuba (AR), Kuteľ (R), Libiak (R), Ligas (R), Medveď (AR), Moják (AR), Ondruš (AR), Oružinský (AR), Perexta (AR), Petrinec (R), Pilšáková (AR), Rojček (R), Slašťan (AR), Súhrada (AR), Šašváry (R), Šimko (AR), Šupej (AR), Tůma (AR), Valentýni (R), Wojčík (AR).

IV. liga (41): Bátory P., Blichárová, Botka, Budáč P. st., Bušo, Dobrocký, Doval, Forgáč, Frontová, Grenčík, Hrtús, Jančo, Janíček, Ježík, Juríčka, Kalmár M., Katreniak, Koleno, Kosturský, Krajník, Kučera S., Kuchársky, Labuda, Lepieš, Ľupták, Machyniak, Mikloš, Nedbal, Olšiak, Ploštica, Polomský, Považan, Stankovianska, Šimovič, Širanec, Škvarek, Tokár, Tutura, Urda, Vrtich, Žierava.

V. liga (109): Auxt, Backa, Batiz, Bánovský, Bátory M., Bednárik, Belán I., Belán O., Budinec, Bujňáková, Capek, Cimprich, Čuboň J., Dančo, Danko, Danyi, Diabelko, Dibdiak, Dobrík, Dobroň, Drozd, Duraj, Ďuriník, Ďurkovič, Fajčík, Farský, Fábry, Filkus, Foltán, Forbak, Gajdošík, Gregorec Mi., Guži, Hanesová, Hanuska, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Holas Ma., Hones, Hromádka, Hucák, Chmúrny, Chovanec, Ištvánik, Janec, Jodas, Kaliňák, Katrenčík, Kelemen, Kmetík, Krajči M., Kubačka, Kúchen, Kyzek Ja., Laššák, Lepáčková, Madera, Majerčík, Markovič, Martvoň, Matejčík J., Melich, Melicher, Mihálka, Močiliak, Mosor, Náther, Pašák, Pataki, Pásztor, Petrík, Pleva, Podhorský, Poljak, Pšenák, Remeň, Rendla, Riša, Rogoň, Rohoň, Rojík, Roštár, Rybár, Scherer, Sitár, Slančík, Spišák, Staškovan, Szabó, Šlapka, Šmidriak, Šottník, Štrba Ma., Štrba Mi., Švec, Tilesch, Truban M., Turňa, Uhorskai, Vojtek, Vozár, Vrábeľ, Závodský, Zemko, Žiak, Židek, Žubor, Žuffa.

             Nominačná listina DZ platná pre súťažný ročník 2015/2016:

III. liga (24): Babka, Bomba, Braučok, Dobos, Dolník, Hrmo, Hubka, Jekkel, Kolibáč, Kosec, Koša, Kubačka, Kučera, Majsniar, Mastiš, Palacka, Perašín, Poláček, Roštár, Spišiak, Šmid, Tomčík, Vorel, Zdechovan.

IV. liga (21): Badura, Baják, Borcovan, Brťka, Budáč P., Čunderlík, Halaj, Hnilica, Hrčka J., Chvíľa, Jánošík, Kanka, Konečný, Kubinec, Kuteľ, Lauer, Libiak, Ligač, Meliš, Piaček, Pšenica.

V. liga (25): Alakša, Bella, Bielák, Franek, Gondáš, Ďurana, Chovan, Ivan, Jančok, Kalocsai, Kamenišťák, Kmoško, Králik, Králka, Macek, Muráň, Očovay, Oslanec, Ostrihoň, Polonec, Rosiar, Tavač, Truban, Turňa, Veky.

2.    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie) sa uskutočnia 19. júla 2015 v Banskej Bystrici. Programy sú zverejnené na web stránke SsFZ v sekciách Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály, resp. Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu -- Materiály. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2015/16. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Je nevyhnutné aby sa R a DZ zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení!

3.    Zároveň informujeme, že počas letného seminára budú R a DZ odovzdané „Menovacie dekréty“.

4.    Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený aktualizovaný podrobný menovitý rozpis fyzických previerok „Program FP leto 2015“.

5.    Ukončenie činnosti R: Kancko, OzanKR úprimne ďakuje za spoluprácu.

 1. Všetky ospravedlnenia R:  Tokár 9.7.-20.7. (LS+FP), Jodas 1.8.-2.8., Halfár 20.7.-3.8., Mosor 20.7.-31.8., Farský 22.6.-10.8.2015 (LS+FP), 17.7.-20.7.(LS+FP) a celý 8.mesiac, Slančík 6.8.-14.8., Židek 14.7.-22.7. (LS+FP) Madera 1.8.-2.8. a 8.8.-9.8., Krajči J. PD celá JČ okrem uplatnených výnimiek, Tutura 12.7., Auxt 24.6.-30.9. (LS+FP), Oružinský 20.7.-30.7., Gregorec 19.6.-12.9. (LS+FP), Chmúrny PD a SO celá JČ, Švec 27.7.-3.8.,31.8.-7.9.,5.10.-12.10., Pleva 1.8., 15.8., 29.8., 12.9.,26.9.,10.10.,24.10.- vždy do 12:00, Šupej PD celá JČ, 1.8.-2.8. do 12:00, 22.8.-23.8. do 12:00, 29.8.-30.8., Fáber SO do 12:00 celá JČ, Hucák 18.7.-19.7. (LS+FP), Čuboň 3.8.-9.8., Dibdiak 1.7.-30.9. (LS+FP), Belko 30.7.-11.8., Hraško PD celá JČ, Ištvánik SO celá JČ a PN do odvolania (FP), Ježík 20.7.-6.8., Ondruš PD počas celej JČ, Slašťan PD celá JČ, Martvoň PD a SO celá JČ, Šimovič 3.7.-20.9. (LS+FP) , Botka PD celá JČ, Žubor 25.7.-26.7.,8.8.,21.8.-3.9., Frontová SO do 12:00 celá JČ, 1.8.-2.8., 28.8.-6.9., Fábry PD a SO celá JČ,  Lepieš PD celá JČ, 8.8., 15.8.-16.8., 22.8., Močiliak SO celá JČ, Libiak 8.8.-15.8.-16.8., Hlinica 1.8.-13.8., Krahulec PD zrušené, Markovič SO celá JČ, Scherer 1.8.-9.8., Ďurkovič 1.8.-8.8., Danyi 1.8.-2.8., Bútora 20.7.-3.8., Matejčík PN od 8.7., Ploštica 20.7.-14.8., Súhrada 31.7.-8.8., Krajník 15.8.-27.8., Mosor 1.9.-9.9., Rohoň 1.8.-2.8., 9.8., Jaroščiak 25.7.-26.7., 1.9.-9.9., Hones do odvolania (LS+FP), Štrba Matúš 1.8.-30.9., Katreniak 1.8., 8.8., 9.8., 15.8., 16.8., 30.8., Rendla 3.8.-31.8., Jančo 25.7.-26.7., Krajči J. 29.8., Janíček 28.7.-8.8., 15.8., Urda 11.8.-21.8., Kučera PN od 15.6. (FP), Kelemen SO celá JČ, Gonda PN do 2.8.(LS+FP), Šotník PN od 13.7.(LS+FP), Šlapka 7.8.-14.8., Budáč ml. 19.7. (FP), Kapusta 31.7.-31.8., Belán I. 15.8.-16.8., Mihálka 8.8.-9.8., 15.8., Belán O. 1.8.,15.8.-16.8., 19.9., Moják 1.8.-2.8., Danyi 19.7. (FP), Jodas 8.8.,15.8.,22.8., Polomský PD+SO celá JČ, 15.8.-16.8., Rohoň celá JČ, Melich 1.8.-16.8., Budáč st. PN do odvolania (FP), Bušo 30.7.-11.8., Botka 8.8.-29.8., Dobrík 17.8.-22.8., Badura PD celá JČ, Szabó 8.8.,23.8.,29.8.,5.9.,12.9.,19.9.,26.9., Duraj 7.8.-8.8., 14.8.-16.8., 21.8.-23.8., 28.8.-6.9., Filkus 1.8.-8.8., Závodský SO do 12.9., Backa 19.7. (LS+FP), Debnár 27.7.-5.8., 13.8.-26.8.,Dančo – celý august, Kubačka 25.7.-6.8., Ďuriník PD+SO celá JČ, 16.8., 21.8.-23.8., 11.9.-13.9., 18.9.-20.9., Chudý PN od 17.7. (FP),
 2. Ospravedlnenie DZ : Muráň 17-26.7., Roštár 20-30.7., Kolibač 26.6.-17.7., Kalocsai 1.8.-15.8., Mastiš 1.8.-10.8., Vorel 8.7.-7.8., 27.8.-11.9., Chovan - PN naďalej pokračuje, semináru DZ sa zúčastní,  Hnilica – PN pokračuje, semináru DZ sa nezúčastní, Kmoško 14-24.8., Kučera 22.7.-2.8., Polonec       8-9.8., 15-16.8., 12-13.9., Konečný 1.8., Turňa 8.8.-9.8., 15.8.-16.8., Truban 18.7.-20.8.,
 3. Vzhľadom k centralizácie systému ospravedlnení sú v bodoch 6. a 7. uvedené všetky doterajšie ospravedlnenia R a DZ pre jesennú časť. Žiadame R a DZ o ich dôslednú kontrolu a prípadné nezrovnalosti, resp. nové ospravedlnenia obratom nahlásiť na adresu delegacia.ssfz@gmail.com.

9.    Upozorňujeme všetkých R a DZ na zmenu mailovej adresy pre nahlásenie ospravedlnení na MFS. Od 10.7.2015 Vás žiadame ospravedlnenia nahlasovať výhradne na emailovú adresu delegacia.ssfz@gmail.com. Na uvedenej mailovej adrese je nastavená automatická odpoveď, ktorá príde ako informácia na Váš email, že KR zaznamenala požiadavku na spracovanie ospravedlnenia. Automatická odpoveď na jednu e-mailovú adresu sa vygeneruje max. 1x za 4 dni.. Pokiaľ Vám automatická odpoveď vôbec nepríde, je potrebné zaslať ospravedlnenie na email ludovit.perasin@gmail.com.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“. Obidva tieto dokumenty nájdete na stránke SFZ v časti: LegislatívaPredpisy SFZ

Poriadky.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zvádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,
- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,
- Odstupne zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),
- v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť
Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ,
- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode,
- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,
- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,
- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,
- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),
- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

 

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)

1. Upozorňujeme touto cestou FK: Bešeňová, Mýtna, Krasňany, R. Sobota, Čadca, Or. Jasenica, St. Bystrica, K. Lieskovec, Vidiná, Makov a Kokava n/Rimavicou, že k 17.7.2015 nemajú uhradenú MZF za mesiac jún 2015. Mimoriadne, z dôvodu, že sa jedná o obdobie dovoleniek odstúpi sekretariát FK, ktoré neuhradia uvedenú MZF do 22.7.2015, na potrestanie (v zmysle RS SsFZ 2015/2016) na DK až dňa 23.7.2015. Uvedené FK však majú v zmysle FN dočasne zastavenú matričnú činnosť.

2. Po dohode s Matrikou SFZ, pre zjednodušenie uplatňovania čl. 15/5 RaPP, žiadame ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby čo najskôr nahlásili na Matriku SFZ (e-mailom) prehľad KF vo svojej pôsobnosti, ktoré dlhodobo, alebo pre nový súťažný ročník neprihlásili družstvá dospelých do súťaží. V prípade klubov, ktoré však majú zaradené družstvá mládeže v súťažiach, ale nemajú družstvo dospelých (tzv. mládežnícke FK) sa uplatňuje postup podľa čl. 37/5 RaPP.