Spravodajca č. 5/2015-16                                                         24. 7. 2015

 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

  1. ŠTK ruší MFS 1.kola V. ligy C Repište – Priechod dňa 2.8.2015 /zaslať dohodu nového termínu/
  2. S odvolaním sa na RS SsFZ 2015/2016 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň a nesplnenia predloženia písomnej dohody, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie:

·        08.08.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 2.kolo IV. liga J Fiľakovo – Zvolen B

·        12.08.2015 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo IV. liga J Zvolen B – Divín 

  1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        31.07.2015 /piatok/ o 17,00 hod. 1.kolo V. liga A Terchová – Skalité

·        02.08.2015 /nedeľa/ o 17,30 hod. 1.kolo IV. liga S Tvrdošín – Rosina

·        07.08.2015 /piatok/ o 18,00 hod. 2.kolo III. liga Žarnovica – Krásno

·        08.08.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 2.kolo V. liga B Žabokreky – O. Jasenica

·        22.08.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 4.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

·        29.08.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 5.kolo III. liga Kremnička – L. Hrádok

  1. ŠTK neschvaľuje zmenu termínu MFS:

·        16.09.2015 /streda/ o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A K. Lieskovec – Rajec, stretnutie sa odohrá v pôvodnom termíne 8.8.2015 o 16,30 hod..

  1. Obhliadka futbalových štadiónov u vybratých FK zástupcami ŠTK SsFZ sa uskutoční:

·      25.07.2015 /sobota/ - Braväcovo /18,30/

·      27.07.2015 /pondelok/ - Varín /9,00-10,00/, Zborov n. Bystricou /12,00-13,00/, Chlebnica /14,30-15,30/, Pribylina /17,00-18,00/

·      28.07.2015 /utorok/ - Kráľ /10,00-11,00/, Kamenné Kosihy /14,00-15,00/, Hontianske Nemce /16,00-17,00/

  1. Pre overenie rozlíšenosti farby výstroja hráčov u jednotlivých FK  v MFS je zverejnený na stránke SsFZ - Rozpis súťaží – RS 2015/2016 - Farba dresov
  2. Na stránke SsFZ – komisie - ŠTK je k nahliadnutiu materiál - Manuál a pokyny k Slovenskému poháru – Slovnaft cup 2015/2016.
  3. Vyžrebovanie súťaží dospelých pre súťažný ročník 2015/2016 je na www.ssfz.sk alebo www.futbalnet.sk /zväzy – SsFZ –súťaže – výber súťaže/.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.    KM oznamuje:

a)    Začiatok súťaží mládeže v súťažnom ročníku 2015-2016 je nasledovný :

·       II. liga U19,17 a I. liga U15-U12 - 8.8. resp. 9.8.2015,

·       ostatné súťaže mládeže – 15.8. resp. 16.8.2015.

b)    MŠK R. Sobota U19,17 – neschvaľujeme žiadosť,  zmenu HP je potrebné riešiť štandardne podaním v ISSF na jednotlivé MFS, minimálne 12 dní pred stretnutím,

c)    RS súťaží na súťažný ročník 2015/2016 je s rozpismi zápasov, zatiaľ len dorastu, je uverejnený na stránke SsFZ,

d)    Súpisky družstiev všetkých kategórií a súťaží už nie zo strany FK potrebné predkladať,

e)    FK Zborov n. Bystricou – zaslať písomné prehlásenie v termíne  do začiatku súťaže na mladezssfz@gmail.com, že všetky domáce stretnutia  MFS III. ligy U15,13  budú predzápasmi  dospelých, resp. dorastu, v opačnom prípade im bude výnimka uvedená v tejto US,v bode 3c zrušená,

f)     V prípade neschválenia zmeny termínu, času, resp. miesta MFS je potrebné opätovné nové podanie v ISSF obidvoch FK,

g)    Žiadame FK, ktoré požiadali o výnimku pre družstvá mládeže na odohratie MFS v nedeľu po 12,00, aby po vylosovaní súťaží jednotlivých ObFZ, dokladovali zaslaním na e-mail mladezssfz@gmail.com, že tieto stretnutia budú predzápasmi MFS dospelých v rámci súťaží konkrétneho ObFZ, V  prípade zistenia, že MFS mládeže v nedeľu po 12,00 nie sú  predzápasom dospelých, budevýnimka komisiou zrušená do konca súťažného ročníka.

h)    I.liga U15, U14, U13, U12  - 8.kolo sa odohrá 19.9.2015 (sobota),

i)     I.liga U15, U14, U13, U12 - vylosovanie zápasov nájdu FK  na  www.futbalnet.sk.

j)     Schvaľujeme Dohody o spoločnom družstve mládeže v zmysle čl.28 SP nasledovne:

DORAST

II. liga U19,17 – R. Sobota – Jesenské, názov spoločného družstva MŠK R. Sobota,

II. liga U19,17 – Bánová Juventus Žilina, názov spoločného družstva Jednota Bánová,

IV. liga U19 sk. B – Ludrová  – L. štiavnica, názov spoločného družstva  OŠK Ludrová,

III. liga U19 sk. Sever – Istebné  – O. Poruba, názov spoločného družstva  OŠK Istebné,

IV. liga U19 sk. C – Prestavlky  – Hliník n.Hr., názov spoločného družstva  TJ Prestavlky,

III. liga U19 sk. Juh – Poltár  – Kalinovo, názov spoločného družstva  TJ Sklotatran Poltár.

ŽIACI

III. liga U15,13 sk. B – Istebné – Veličná, názov spoločného družstva OŠK Istebné,

III. liga U15,13 sk. C – Hliník n. Hr. – Prestavlky, názov spoločného družstva TJ PPS Hliník n. Hronom.

2.    KM na základe podaní  v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:

      DORAST

a)    II.liga U19, U17 – 2.kolo (Zvolen – Rakytovce) z 9.8. na 26.8.2015( streda) o 14,00 a 16,30,

ŽIACI

b)    III.liga U15 a U13 sk.A – 4.kolo (Zborov n.Bystricou – Podvysoká) z 22.8. na 9.8.2015 o 10,00 a 12,00,

c)    III.liga U15 a U13 sk.C – 3.kolo (Kováčová – Sliač) z 15.8. na 1.9.2015 o 10,00 a 12,00.

3.    KM na základe podaní žiadosti schvaľuje nasledovné  výnimky :

a)    I.liga U13 a U12 – Dukla B.Bystricaihrisko FK Rakytovce

b)    I.liga U15 a U14 – Dukla B.Bystricaihrisko Radvaň,

c)    III.liga U15 a U13 sk.A – Zborov nad Bystricou – NE 4,5 a 2,5 hod. pred dospelých,

d)    III.liga U15 a U13 sk.B–TJ Tatran Klin – NE predz.dosp.

4.   KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    II.liga U19, U17 – 2.kolo (JupieLučenec) z 8.8. na 6.8.2015 (štvrtok), chýba súhlas FK Jupie Podlavice Badín, potrebné je  opätovné podanie obidvoch FK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-5 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v Slovenskom pohári, že hráč môže počas disciplinárneho opatrenia na počet súťažných stretnutí, ktoré mu bolo uložené v súťažiach SsFZ za previnenie v jarnej časti ročníka 2014/2015 (disciplinárne opatrenie, resp. jeho časť sa preniesla do súťažného ročníka 2015/2016) nastúpiť v stretnutiach Slovenského pohára.

D-9 DK upozorňuje funkcionárov FK, hráčov, členov realizačných tímov, rozhodcov a DZ na ustanovenia RS 2015/2016 týkajúce sa kompetencií DK a zároveň im odporúča, aby sa s týmito ustanoveniami dôsledne oboznamili a v praxi ich správne aplikovali.

D-10 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac jún 2015 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 28.7.15 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DO (pozastavenie súťažnej činnosti družstva podľa DP 43-5, ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-11 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ DK oznamuje DK ObFZ Lučenec, že FK Mýtna dospelí neuhradil MZF za mesiace máj a jún 2015. DK žiada DK ObFZ Lučenec o prijatie predbežného opatrenia voči FK Mýtna dospelí podľa DP 43-5 pozastavenie súťažnej činnosti do termínu úhrady MZF.

D-12 DK odstupuje sekretariátu SsFZ podanie FK Dubnica nad Váhom ohľadom prestupu hráča Jakub Švirik 1241023.

D-13 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

        Filip Remek 1260792 Belá na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

        Filip Filčík 1307207 Pliešovce zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 28.8.2015 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky  

v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod.. Zúčastnia sa: Auxt, Backa, Bátory M, Bednárik, Budáč P. ml., Budáč P. st., Danyi, Dibdiak, Dobrík, Farský, Filkus, Gonda, Gregorec Ma., Hanesová, Hones, Horák, Hreus, Hromádka, Hrtús, Hucák, Chudý, Ištvánik, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Koleno, Krajči M., Králik, Kubačka, Kučera S., Lepáčková, Machyniak, Matejčík J., Melich, Náther, Olšiak, Pilšáková, Ploštica, Podhorský, Rojík, Šimovič, Širanec, Šottník, Štrba M., Tokár, Turňa, Uhorskai, Vrtich, Wojčík, Závodský, Žiak, Žubor.

2.    Návrh na zaradenie na NL: Jozef Hreus na základe oslovenia KR SsFZ

3.    Na web stránke SsFZ sú zverejnené materiály z letných seminárov R a DZ, umiestnené v sekciách Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály, resp. Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu – Materiály.

4.    Zmena údajov: Mgr. Dušan Zdechovan – adresa: Mikušovská 4678/13, 984 01 Lučenec, doplnenie emailovej adresy: zdechovan.dusan@zoznam.sk

5.    Upozorňujeme všetkých R a DZ na zmenu mailovej adresy pre nahlásenie ospravedlnení na MFS.

štandardné ospravedlnenia (min. 21 dní pred MFZ), posielať výhradne na adresu: delegacia.ssfz@gmail.com  (automatická odpoveď, generovaná 1 x za 4 dni)

ospravedlnenia po zverejnení DL (10 -3 dni) pred MFZ (choroba, nečakané životné situácie)  obratom zaslať aj na adresu: ludovit.perasin@gmail.com, včítane patričných potvrdení (bez dokladov ved. OÚ KR dáva návrh KR na postih v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie R a DZ, bodu 6, odst. i).

mimoriadne ospravedlnenia (1 – 2 dmi pred MFZ) okamžite telefonicky informovať ved. OÚ na +421 918 727 561 a dodatočne zaslať mailom na obidve adresy

6.    Ospravedlnenia R:  Fáber 8.8.-14.8., Jodas 16.8., 15.8.-zrušené, Batiz 8.8. a 22.8., Belán I. 1.8., Belán O.1.8. zrušené, Rogoň 8.8.-9.8., Kubačka 19.7. (LS+FP), Madera PD celá JČ, 29.8., 19.9., Hraško 1.8.-2.8., Blichárová 25.7.-26.7., Tutura 8.8., Katrenčík 1.8.-2.8., 8.8.-9.8., Capek 10.8.-23.8., Danko 8.8., 16.8., 29.8., 5.9., Pšenák SO celá JČ, Koleno 1.8.-2.8., Juríčka 15.8.-16.8., 22.8., Krajčí M. 8.8.-9.9., 15.8.-16.8.,5.9.-6.9.,12.9.-13.9. a PD celá JČ okrem 24.8.-31.8., Kalmár M. PD celá JČ, Lepáčková 1.8.-2.8., Matejčík ukončenie PN 20.7., Budáč ml. ukončenie PN 21.7., Budáč M. celý august, 5.9. k dispozícii, Čuboň 22.8. a 29.8., Kúchen 15.8.-16.8., Širanec 22.8., Henesová 15.8., 23.8., 29.8., Mikloš 7.8.-15.8., Hanuska 1.8.-2.8., 8.8.-9.8., 5.9. a od 21.9. PD, Melicher 1.8.-2.8., Janec 1.8.-2.8., Hrivík 13.8.-25.8., Hreus 22.8.-23.8., Madera PD od 29.8. do 19.9., Ondruš 15.8.-16.8., Hromádka 1.8.-2.8., Žeriava 15.8.-16.8., Hucák 9.8. a 15.8., Wojčík 15.8.-11.9.,

7.    Ospravedlnenie DZ : Jánošík 20.7.-31.7., Kosec PN od 6.7., Doboš 25.7.-10.8., Kubinec 25.7. a PD august, Franek 14.8.-16.8., Koša 26.8.-31.8., Bomba 6.8.-14.8., Tavač 15.8.-16.8., Veky PD celá JČ,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“. Obidva tieto dokumenty nájdete na stránke SFZ v časti: LegislatívaPredpisy SFZ

Poriadky.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zvádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,
- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,
- Odstupne zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),
- v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť
Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ,
- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode,
- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,
- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,
- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,
- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),
- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v krátkom čase nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály – vzory dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP:

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná.

 

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer, pri dodržaní ustanovenia 18/6 RaPP.

 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)

1. Po dohode s Matrikou SFZ, pre zjednodušenie uplatňovania čl. 15/5 RaPP, žiadame ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby čo najskôr nahlásili na Matriku SFZ (e-mailom) prehľad KF vo svojej pôsobnosti, ktoré dlhodobo, alebo pre nový súťažný ročník neprihlásili družstvá dospelých do súťaží. V prípade klubov, ktoré však majú zaradené družstvá mládeže v súťažiach, ale nemajú družstvo dospelých (tzv. mládežnícke FK) sa uplatňuje postup podľa čl. 37/5 RaPP.