Spravodajca č. 7/2015-16                                                         7. 8. 2015

 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. V zmysle čl. 12/3 a 81/1/d SP vylučujeme zo súťaží SsFZ družstvo dospelých FK Kysucký Lieskovec. FK Kysucký lieskovec sa v súťažnom ročníku 2015/2016 považuje za vypadávajúce družstvo z V. ligy sk. A, súťaž V. liga A bude pokračovať s 13-timi účastníkmi, družstvá vyžrebované s FK Kysucký Lieskovec budú mať v daný termín voľno. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 2. V zmysle čl. 82/1/f SP trestáme FK Bytča hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 1. kola III. ligy Kalinovo - Bytča a priznávame podľa SP čl. 11/3 FK Kalinovo 3 body a skóre 5:1. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 3. S odvolaním sa na RS SsFZ 2015/2016 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň a nesplnenia predloženia písomnej dohody, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie:

·        08.08.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 2.kolo IV. liga J Fiľakovo – Zvolen B

·        08.08.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 2.kolo V. liga B T. Štiavnička – Martin B

·        09.08.2015 /nedeľa/ o 16,30 hod. 2.kolo III. liga Čadca – Podbrezová B

·        12.09.2015 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo IV. liga J Zvolen B – Divín

·        19.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V.liga B Bobrov – Martin B

·        03.10.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 10.kolo V. liga B Bešeňová – Martin B

·        17.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga B O. Jasenica – Martin B

 1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        07.08.2015 /piatok/ o 18,00 hod. 2.kolo III. liga Žarnovica – Krásno

·        08.08.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 2.kolo V. liga B Žabokreky – O. Jasenica

·        15.08.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 3.kolo V. liga D Tisovec – Čebovce

·        22.08.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 4.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

·        29.08.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 5.kolo III. liga Kremnička – L. Hrádok

·        29.08.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 5.kolo IV. liga S KNM – O. Veselé

·        30.08.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 5.kolo V. liga B Švošov – Demänová

·        01.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 1.kolo IV. liga J Poltár – Fiľakovo

·        01.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 1.kolo V. liga C Repište – Priechod

 1. Schvaľujeme pre FK Zvolen B odohratie domácich MFS v súťažnom ročníku 2015/2016 v Príbelciach.
 2. Nedostatky v stretnutí :

·        Málinec – Vinica /videozáznam/

·        Čierne – L. Lúčka /oneskorený začiatok MFS/ - dôrazne upozorňujeme, že porucha tlačiarne už nie je dôvod na oneskorený začiatok stretnutia! Ďaľšie prípady budeme riešiť v zmysle SP a odstupovať na DK SsFZ a KR SsFZ.

 1. Žiadame FK, aby v podaniach na ŠTK prostredníctvom ISSF resp. e-mailovou poštou boli dôslednejší pri uvádzaní dôvodu žiadosti, kola, dňa stretnutia či vyžrebovanej dvojice, nakoľko tieto podania sú zmätočné a riadiace komisie nemôžu operatívne reagovať. Posledné – FK Zvolen a Martin. Zároveň žiadame hlavne FK Podbrezová, Zvolen, Martin, ktoré majú aj B- družstvá, Kremnička /striedavý štart/, že v prípade žiadosti o zmenu termínu MFS v zmysle RS SFZ a SsFZ o kolidácii MFS je prinajmenšom slušnosť informovať o tejto zmene v predstihu aj súpera stretnutia.
 2. Pre overenie rozlíšeností farby výstroja hráčov u jednotlivých FK  v MFS je zverejnený na stránke SsFZ - Rozpis súťaží – RS 2015/2016 - Farba dresov

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

"Po športovo - technickej stránke riadi I. ligu žiakov ŠTK SFZ (ďalej len ŠTK). ŠTK poveruje riadením základných častí súťaží I. ligy žiakov v súlade s Rozpisom republikových súťaží SFZ 2015/2016, v súlade s licenčným systémom mládeže SFZ a v súlade s metodickými usmerneniami technického úseku SFZ príslušné regionálne futbalové zväzy (v prípade SsFZ a VsFZ aj riadením nadstavbovej časti o udržanie sa v súťaži)."

1.    KM oznamuje:

a)    Predzápasy dospelých v zmysle pokynov uvedených v predchádzajúcich Spravodajoch nepotvrdili nasledovné FK: Tornaľa, Podvysoká, Dlhá n. Oravou. Lisková, O. Podzámok, Istebné, Zuberec. Žiadame obratom o potvrdenie e-mailom v termíne do 12.8.2015, v opačnom prípade pre nerešpektovanie nariadenia KM záležitosť postúpime DK.

b)    ŠK Heľpa – dorast - požiadavka na  MFS v SO ÚHČ dospelých už bola zo strany FK podaná  v minulosti, vyšla v RS.

c)    FK, ktorým KM  schválila Dohodu o vytvorení spoločného družstva mládeže  v prípade, že im  ISSF v deň MFS nedovolí vytvoriť súpisku zloženú aj z hráčov družstva 2, vytvoria Zápis o stretnutí v tzv. papierovej podobe a v zoskenovanej podobe  ho rozhodca  do 10.8.2015 odošle na adresu KM.

2.    KM na základe podaní  v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:

      DORAST

a)    III.liga dor.sk.Sever – 12.kolo (O.Jasenica – Staškov) 17.10.2015 o 11,30 – zmena ÚHČ,

b)    III.liga dor.sk.Juh – 4.kolo (Detva – Č.Balog)  23.8.2015 o 13,30,  v opačnom poradí na ihrisku FK Č.Balog,

c)    IV.liga dor.sk.C – 2.kolo (Žarnovica – Lovča) 7.8.2015 (piatok) o 15,30 – oprava ÚHČ

d)    IV.liga dor.sk.C – 3.kolo (S.Ľupča – Medzibrod) z 15.8. na 8.9.2015 (utorok) o 16,00, FK S. Lupča uhradí 10 € v MZF,

e)    IV.liga dor.sk.C – 1.kolo (Jesenie – Medzibrod)  1.9.  o 13,30 – ihrisko Č. Balog,

f)     IV.liga dor.sk.C – 14.kolo (Jesenie – Selce)  29.10.  o 13,30 – ihrisko Č. Balog.

 

ŽIACI

g)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 3.kolo (Fiľakovo – Žarnovica) z 15.8. na 30.9.2015 (streda) o 14,00 a 16,00,

h)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 3.kolo (Poltár – Nová Baňa) z 15.8. na 23.9.2015 o 10,00 a 12,00,

i)     II.liga U15, U13 sk.Juh – 4.kolo (Žarnovica – Radzovce)  z 22.8. na 26.8.2015 (streda) o 15,00 a 17,00,

j)     II.liga U15, U13 sk.Juh – 4.kolo (Kalinovo – Hnúšťa)  z 22.8. na 29.9.2015 (utorok) o 15,00 a 17,00,

k)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 3.kolo (Hnúšťa – B.Štiavnica)  z 15.8. na 26.8.2015 o 15,00 a 17,00, FK B. Štiavnica uhradí 10 € v MZF,

l)     II.liga U15, U13 sk.Juh – 4.kolo (B.ŠtiavnicaKrupina)  z 22.8. na 23.8.2015 o 10,00 a 12,00,

m)   III.liga U15,U13 sk.C - 3.kolo (Brusno - Divín) z 15.8. na 1.9.2015 o 10,00 a 12,00, FK Brusno uhradí 10 € v MZF,

n)    III.liga U15,U13 sk.A - 4.kolo (Teplička – Čadca B ) 22.8. o 10,00 a 12,00, hrá sa v opačnom poradí v Čadci.

3.    KM na základe podaní žiadosti schvaľuje nasledovné  výnimky:

a)    IV.liga dor.sk.C – FK ŠalkováSO 16,00,  obratom vykonať prikazujúce ustanovenie RS VI. 6 b, skenované doklady o doporučených zásielkach odoslať e-mailom do 12.8.2015 KM.

4.    KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    III.liga U15, U13 sk.A  – 4.kolo (S.Bystrica – Terchová) z 22.8. na 23.9.2015 o 15,00 a 16,30 – chýba súhlas FK Terchová, potrebné je nové podanie obidvoch FK,

b)    III.liga U15, U13 sk.A – 3.kolo (Čadca – Varín) –  chýba dohoda, potrebné je nové podanie obidvoch FK,

c)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 3.olo (O.Jasenica -  Bánová) zo 16.8. na 26.8.2015 (streda) o 15,00 a 17,00 – hrá sa v pôvodnom termíne, chýbal súhlas FK O.Jasenica,

d)    III.liga dor.sk.Juh – 5.kolo (Č.Balog – Bacúch) z 30.8. na 29.8.2015 o 16,00, v opačnom poradí, ihrisko FK Bacúch – chýba súhlas FK Bacúch, potrebné je nové podanie obidvoch FK,

e)    IV. liga sk. C  U19 – 3.kolo ( Jasenie - Pliešovce)  - hrá sa v pôvodnom termíne  16.8., chýbal súhlas FK Pliešovce.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-5 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v Slovenskom pohári, že hráč môže počas disciplinárneho opatrenia na počet súťažných stretnutí, ktoré mu bolo uložené v súťažiach SsFZ za previnenie v jarnej časti ročníka 2014/2015 (disciplinárne opatrenie, resp. jeho časť sa preniesla do súťažného ročníka 2015/2016) nastúpiť v stretnutiach Slovenského pohára.

D-9 DK upozorňuje funkcionárov FK, hráčov, členov realizačných tímov, rozhodcov a DZ na ustanovenia RS 2015/2016 týkajúce sa kompetencií DK a zároveň im odporúča, aby sa s týmito ustanoveniami dôsledne oboznamili a v praxi ich správne aplikovali.

D-11 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ DK oznamuje DK ObFZ Lučenec, že FK Mýtna dospelí neuhradil MZF za mesiac jún 2015. DK žiada DK ObFZ Lučenec o prijatie predbežného opatrenia voči FK Mýtna dospelí podľa DP 43-5 pozastavenie súťažnej činnosti do termínu úhrady MZF.

D-15 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých hráči obdržali ČK v stretnutiach Slovenského pohára, že disciplinárne opatrenia za previnenia budú uložené DK SFZ. Z uvedeného dôvodu žiadame funkcionárov FK, aby výklad zásad výkonu uložených disciplinárnych opatrení požadovali od DK SFZ.

D-16 DK upozorňuje funkcionárov FK na dôsledné dodržiavanie ustanovenia kap. XIX. ods. 19 RS 2015/2016 „DK prijíma na prerokovanie na najbližšom zasadnutí podania v ISSF (podania na disciplinárnu komisiu) z MFS hraných v sobotu a nedeľu podané do stredy do 19:00 hod.“ (napr. žiadosti hráčov o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia). Podania v ISSF podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí DK.

D-17 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Kysucký Lieskovec dorast pozastavenie súťažnej činnosti družstva podľa DP 43-5, pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac jún 2015 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DO (družstvu za každé takto odohrané MFS bude udelené disciplinárne opatrenie odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 18 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-19 DK berie na vedomie upozornenie funkcionárov FK MaK SsFZ v Spravodajcovi č. 6/2015-16 týkajúce sa závažného porušovania ustanovení Registračného a prestupového poriadku SFZ

D-20 Marián Kasan 1199744 Námestovo 2 SP do 31.10.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-21 Radovan Tatár 1248795 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B 2 SP do 31.10.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-22 Juraj Feranec 1173165 Oravská Jasenica 1 SN od 3.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-23 Filip Vojtek 1259193 Podbrezová B 1 SN od 3.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-24 Dominik Rybár 1211749 Rajec 1 SN od 3.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-25 Martin Mudroň 1252387 Chlebnice 1 SN od 3.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-26 Csaba Trizna 1142728 Hajnáčka 1 SN od 3.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-27 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Marián Pauer 1155215 Bytča 4 SN od 6.8.15, DP 53-2b, uhradiť 10 € v MZF.

D-28 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Ľubomír Čikota 1094436 Bytča DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-29 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Peter Mičienka vedúci družstva FK Bytča dospelí 6 SN od 6.8.15, DP 53-2b a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-30 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Peter Špánik tréner FK Bytča dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-31 Marek Bačík 1124838 Demänová DK hráčovi dňom 3.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a námietke po stretnutí V. ligy skupina B dospelí Bešeňová-Demänová.

D-32 Matúš Praštiak 1165071 Demänová DK hráčovi dňom 3.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a námietke po stretnutí V. ligy skupina B dospelí Bešeňová-Demänová.

D-33 Martin Svintek 1067714 Lieskovec 1 SN od 3.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-34 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Šimon Šnajder 1260349 Hontianske Nemce 1 SN od 3.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-35 Na základe správy DZ Juraj Šustek 1135076 Makov DK na základe DP 38-1 a ods. 35 kap. XX. RS 2015/2016 upúšťa od uloženia DO (ČK po 2.ŽK v 88´ stretnutia III. ligy dospelí Makov-Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B), uhradiť 10 € v MZF.

D-36 Na základe podnetu MaK SsFZ Róbert Dlhoš 1159416 Štiavnické Bane DK hráčovi dňom 6.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (porušenie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní z FK Sásová do FK Štiavnické Bane).

D-37 Na základe podnetu MaK SsFZ a písomného vyjadrenia FK, FK Štiavnické Bane dospelí pokuta 300  € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1b za nerešpektovanie upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-38 Na základe podnetu MaK SsFZ a písomného vyjadrenia FK, FK Sásová dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Róbert Dlhoš 1159416 z FK Sásová do FK Štiavnické Bane.

D-39 Na základe podnetu MaK SsFZ Adrián Drígeľ 1228931 Bešeňová DK hráčovi dňom 6.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (porušenie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní z FK Lúčky do FK Bešeňová).

D-40 Na základe podnetu MaK SsFZ a písomného vyjadrenia FK, FK Bešeňová dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Adrián Drígeľ 1228931 z FK Lúčky do FK Bešeňová.

D-41 Na základe podnetu MaK SsFZ DK odstupuje DK ObFZ Liptovský Mikuláš disciplinárne previnenie FK Lúčky (nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Adrián Drígeľ 1228931 z FK Lúčky do FK Bešeňová).

D-42 Na základe podnetu MaK SsFZ Filip Hajduk 1268861 Liptovský Hrádok hráč v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (porušenie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní z FK Trstená do FK Liptovský Hrádok).

D-43 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Liptovský Hrádok dospelí v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k  nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Filip Hajduk 1268861 z FK Trstená do FK Liptovský Hrádok a čiastočnému nerešpektovaniu upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-44 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Trstená dospelí v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k  nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Filip Hajduk 1268861 z FK Trstená do FK Liptovský Hrádok a čiastočnému nerešpektovaniu upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-45 Na základe podnetu MaK SsFZ Tibor Svetlák 1250003 Liptovská Štiavnica hráč v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (porušenie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní z FK Klin do FK Liptovská Štiavnica).

D-46 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Liptovská Štiavnica dospelí v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k  nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Tibor Svetlák 1250003 z FK Klin do FK Liptovská Štiavnica a čiastočnému nerešpektovaniu upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-47 Na základe podnetu MaK SsFZ DK odstupuje DK ObFZ Dolný Kubín disciplinárne previnenie FK Klin (nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Tibor Svetlák 1250003 z FK Klin do FK Liptovská Štiavnica).

D-48 Na základe podnetu MaK SsFZ Tomáš Boháčik 1106938 Tornaľa DK hráčovi dňom 6.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (porušenie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní z FK Lučenec do FK Tornaľa).

D-49 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Tornaľa dospelí v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k  nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Tomáš Boháčik 1106938 z FK Lučenec do FK Tornaľa a čiastočnému nerešpektovaniu upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-50 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Lučenec dospelí v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k  nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Tomáš Boháčik 1106938 z FK Lučenec do FK Tornaľa a čiastočnému nerešpektovaniu upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-51 Na základe podnetu MaK SsFZ Michal Novák 1129222 Cinobaňa DK hráčovi dňom 6.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (porušenie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní z FK Uhorské do FK Cinobaňa).

D-52 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Cinobaňa dospelí v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k  nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Michal Novák 1129222 z FK Uhorské do FK Cinobaňa a nerešpektovaniu upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-53 Na základe podnetu MaK SsFZ DK odstupuje DK ObFZ Lučenec disciplinárne previnenie FK Uhorské (nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Michal Novák 1129222 z FK Uhorské do FK Cinobaňa).

D-54 Na základe podnetu MaK SsFZ Adam Suľa 1293914 Tvrdošín DK hráčovi dňom 6.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (porušenie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní z FK Krivá do FK Tvrdošín).

D-55 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Tvrdošín dospelí v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k  nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Anton Suľa 1293914 z FK Krivá do FK Tvrdošín a čiastočnému nerešpektovaniu upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-56 Na základe podnetu MaK SsFZ DK odstupuje DK ObFZ Dolný Kubín disciplinárne previnenie FK Krivá (nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Anton Suľa 1293914 z FK Krivá do FK Tvrdošín).

D-57 Na základe podnetu MaK SsFZ Marko Koedam 1246841 Trstená DK hráčovi dňom 6.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (porušenie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní z FK Istebné do FK Trstená).

D-58 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Trstená dospelí v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k  nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Marko Koedam pri hosťovaní hráča Marko Koedam 1246841 z FK Istebné do FK Trstená a nerešpektovaniu upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-59 Na základe podnetu MaK SsFZ DK odstupuje DK ObFZ Dolný Kubín disciplinárne previnenie FK Istebné (nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Marko Koedam 1246841 z FK Istebné do FK Trstená).

D-60 Na základe podnetu MaK SsFZ DK odstupuje DK ObFZ Liptovský Mikuláš disciplinárne previnenie hráča Milan Jaroš 1283698 Likavka (nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní z FK Trstená do FK Likavka).

D-61 Na základe podnetu MaK SsFZ DK odstupuje DK ObFZ Liptovský Mikuláš disciplinárne previnenie FK Likavka (nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Milan Jaroš 1283698 z FK Trstená do FK Likavka).

D-62 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Trstená dospelí v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k  nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Milan Jaroš 1283698 z FK Trstená do FK Likavka a čiastočnému nerešpektovaniu upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-63 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Námestovo dospelí v termíne do 11.8.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k  nerešpektovaniu ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Šimon Mydlár 1304893 z FK Námestovo do FK Dukla Banská Bystrica a čiastočnému nerešpektovaniu upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-64 Úprava DO na časové obdobie Marian Hric hlásateľ FK Podlavice Badín 3 mesiace nepodmienečne od 3.8.15 do 2.11.15 v nadväznosti na D-1093 a D-1239.

D-65 DK odstupuje MaK SsFZ podanie FK Čaka ohľadom prestupu hráča Urban Krnčan 1239800 do FK Nová Baňa.

D-66 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

        Erik Adamec 1139020 Radzovce upustenie od výkonu zvyšku DO do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

D-67 DK predvoláva na zasadnutie dňa 13.8.15:   

        o 16:00 hod. zo stretnutia Bešeňová-Demänová V. ligy skupina B dospelí FK Bešeňová Miroslav Kaplánek 1267861, FK Demänová Marek Bačík 1124838 a Matúš Praštiak 1165071.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Demänová (Bešeňová – Demänová) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) - postupujeme DK SsFZ, Lieskovec (Lieskovec – H. Nemce) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) - postupujeme DK SsFZ.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 28.8.2015 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky  

v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod.. Zúčastnia sa: Auxt, Backa, Bátory M., Bednárik, Budáč P. st., Danyi, Dibdiak, Farský, Filkus, Gregorec Ma., Hanesová, Hones, Horák, Hreus, Hromádka, Hrtús, Ištvánik, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Krajči M., Kubačka, Kučera S., Lepáčková, Matejčík J., Melich, Pilšáková, Podhorský, Šimovič, Šottník, Štrba M., Turňa, Uhorskai, Vozár, Vrtich, Závodský, Žiak, Židek, Žubor.

Mimoriadne FP 5.8. úspešne absolvovali: Budáč P.ml, Gonda, Chudý, Králik, Wojčík, Koleno, Machyniak, Olšiak, Širanec, Tokár, Dobrík, Hucák, Náther, Rojík

 1. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený vzor „Zápisu o stretnutí“, ktorý je nevyhnutné mať k dispozícii v prípade, ak dôjde k nefunkčnosti ISSF. KR Vás žiada o jeho vytlačenie a v prípade potreby ručné vypísanie pred MFS.

Zároveň sú v príslušných sekciách zverejnené aktuálne kontaktné údaje rozhodcov (Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály) a delegátov (Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály).

 1. Ospravedlnenia R:  Petrinec 22.8.-23.8., Dodok 22.8., Medveď 22.8. od 16:00, Petrík 21.8.-31.8., Ligas 22.8., Krahulec 22.8., 6.9. do 12:00, Katrenčík – celá JČ, Gonda ukončenie PN 2.8., Žeriava 9.8., Bujňáková 5.9.-6.9., Botka 9.8. zrušené, platí len 29.8., Šimko 21.8. zrušené, 22.8.nové, Lepáčková PN od 3.8., Mikloš 29.8. od 15:00, Halfár 1.9. do 12:00, Hraško 22.8. do 12:00, Jodas 29.8., 6.9., 12.9., 15.9., 19.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 29.10., 7.11., Perexta 22.8.,
 2. Ospravedlnenie DZ : Jekkel 26.8.-16.9., Meliš 24.8.-5.9., Kosec ukončenie PN k 14.8.,   

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

 

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“. Obidva tieto dokumenty nájdete na stránke SFZ v časti: LegislatívaPredpisy SFZPoriadky.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zvádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,
- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,
- Odstupne zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),
- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37
RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráč vzor dohody viď nasledujúci článok,
- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,
- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,
- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,
- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3
RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),
- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP:

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer (vysvetlenie k zneniu čl. 19/7 RaPP).

 

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi nesprávneho zadávania výšky odstupného za amatéra (čl. 37 RaPP) do príslušného poľa transferu si dovoľujeme uviesť nasledovné upresnenie: v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ; podľa čl. 64 ods. 1 písm. e.) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“; na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“; DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil; po rozhodnutí príslušnej DK má klub právo podať opravný prostriedok na Komoru pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ organizuje doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 23. augusta (nedeľa) 2015 v Banskej Bystrici – Kremničke od 09.00 hod.  V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 17. augusta (pondelok) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela:  meno a priezvisko.

 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme futbalové kluby, že sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťažný ročník 2015/2016 Adresár futbalových klubov v tradičnej podobe. Dôvodom je existujúca a všeobecne prístupná databáza klubov v ISSF www.futbalnet.sk. Touto cestou však chceme požiadať FK, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať  e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:  matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a  prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

2.     Na sekretariáte SsFZ sa nachádzajú tradičné medajličky pre družstvá MŽ, štartujúce v súťažiach SsFZ. Touto cestou žiadame sekretárov ObFZ, aby boli nápomocní pri ich doručení na ich pracoviská, kde si ich môžu zástupcovia družstiev MŽ prevziať.