Spravodajca č. 8/2015-16                                                         14. 8. 2015

 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. ŠTK ruší MFS:

·        3.kolo IV. liga J Tornaľa – Cinobaňa /nariaďujeme odohrať 1.9.2015 o 16,00 hod./

·        3.kolo V. liga D K. KosihyKokava n. Rim. / dohoda 15.9.2015 o 15,30 hod./

 1. S odvolaním sa na RS SsFZ 2015/2016 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň a nesplnenia predloženia písomnej dohody, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie:

·        12.09.2015 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo IV. liga J Zvolen B – Divín

·        19.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V.liga B Bobrov – Martin B

·        03.10.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 10.kolo V. liga B Bešeňová – Martin B

·        17.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga B O. Jasenica – Martin B

 1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        15.08.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 3.kolo V. liga D Tisovec – Čebovce

·        16.08.2015 /nedeľa/ o 17,30 hod. 3.kolo IV. liga J Málinec – Revúca

·        22.08.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 4.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

·        29.08.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 5.kolo III. liga Kremnička – L. Hrádok

·        29.08.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 5.kolo IV. liga S KNM – O. Veselé

·        30.08.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 5.kolo V. liga B Švošov – Demänová

·        01.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 1.kolo IV. liga J Poltár – Fiľakovo

·        01.09.2015 /utorok/ o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga J Tornaľa – Cinobaňa

·        04.09.2015 /piatok/ o 16,00 hod. 6.kolo V. liga D Tisovec – Jesenské

·        12.09.2015 /sobota/ o 11,30 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Černová

·        15.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 1.kolo V. liga C Repište – Priechod

·        15.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 3.kolo V. liga D K. Kosihy – Kokava n. Rim.

 1. ŠTK neschvaľuje zmenu termínu MFS:

·        4.kolo V.liga A Belá – Rajec /chýba vzájomná dohoda/

 1. Schvaľujeme pre FK Zvolen B odohratie domácich MFS v súťažnom ročníku 2015/2016 v Príbelciach.
 2. Nedostatky v stretnutí :

·        Žarnovica – Krásno /oneskorený začiatok MFS, dopravné obmedzenia, telefonicky oznámené/

·        Poltár – Hriňová /ISSF – neumožnenie uzavretia elektronického zápisu/

·        Varín – Štiavnik /oneskorený začiatok MFS, odstupujeme DK SsFZ/

 1. Žiadame FK, aby v podaniach na ŠTK prostredníctvom ISSF resp. e-mailovou poštou boli dôslednejší pri uvádzaní dôvodu žiadosti, kola, dňa stretnutia či vyžrebovanej dvojice, nakoľko tieto podania sú zmätočné a riadiace komisie nemôžu operátívne reagovať. Posledne – FK Zvolen a Martin. Zároveň žiadame hlavne FK Podbrezová, Zvolen, Martin, ktoré majú aj B- družstvá, Kremnička /striedavý štart/, že v prípade žiadosti o zmenu termínu MFS v zmysle RS SFZ a SsFZkolidácii MFS je prinajmenšom slušnosť informovať o tejto zmene v predstihu aj súpera stretnutia.
 2. Pre overenie rozlíšenosti farby výstroja hráčov u jednotlivých FK  v MFS je zverejnený na stránke SsFZ - Rozpis súťaží – RS 2015/2016 - Farba dresov

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.    KM oznamuje:

a)    Z dôvodu nepriaznivého počasia rušíme odohratie všetkých mládežníckych MFS v dňoch 15.8. a 16.8.2015 ( sobota, nedeľa ),

b)    Náhradný termín na odohratie  odložených MFS zápasov z  15.-16.8.2015 – ( IBA uvedených v bode 5 tejto US) - určujeme na 26.8.2015 (žiaci) o 16,00 a 18,00, 27.8.2015 (dorast) o 15,30 a 18,00, resp. 18,00.

Je možná vzájomná dohoda na iný termín ( IBA stretnutia z bodu 5) podaním  v ISSF najneskôr do 19.8.2015. Uvedené neodohraté kolo je ale potrebné odohrať najneskôr do 31.8.2015. Všetky MFS 19.8. a 20.8., na ktoré je delegovanie rozhodcov sa odohrajú  19.8. a 20.8. podľa DL,

c)    KM nariaďuje odohrať 2.kolo  I. ligy U15 - U12 1.9.2015 o 15,00 a 17,00. 

d)    Využívanie ihrísk s umelým trávnatým povrchom je možné od 1.10. do 30.4.. Dôrazne upozorňujeme na dodržanie tohto predpisu v zmysle RS SFZ časť A, číslo 6 d) a RS SsFZ článok 8, bod 2b,c.

e)    I. liga U13, U12 – Jupie Podlavice – odohrá svoje stretnutia na ihrisku FK Podlavice.

2.    KM na základe podaní  v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:

      DORAST

a)    II.liga U19, U17 – 3.kolo (Lučenec – Čadca) 20.8.2015 o 10,00 a 12,30zmena ÚHČ – Čadca uhradí 10€ v MZF,

b)    III.liga dor.sk.Juh – 5.kolo (Č.Balog – Bacúch) z 30.8. na 29.8.2015 o16,00, v opačnom poradí na ihrisku FK Bacúch,

c)    III.liga dor.sk.Sever – 7.kolo (Stráňavy – Rosina) 12.9.2015 o 9,00 – zmena ÚHČ,

d)    IV.liga dor.sk.A – 5.kolo (Nededza – Terchová) 29.8.2015 o 16,00 – zmena ÚHČ,

e)    IV.liga dor.sk.C – 4.kolo (KremničkaS.Ľupča) z 23.8. na 22.8.2015 o 10,00,

f)     IV.liga dor.sk.C – 7.kolo (Kremnička – Pliešovce) 13.9.2015 o 16,00 – zmena ÚHČ,

g)    IV.liga dor.sk.C – 15.kolo (Kremnička – Lovča) 15.9.2015 o 10,00 – zmena ÚHČ,

h)    IV.liga dor.sk.C – 9.kolo (Kremnička – Heľpa) 27.9.2015 o 15,30 – zmena ÚHČ,

i)     IV.liga dor.sk.C – 11.kolo (KremničkaVíglaš) 11.10.2015 o 15,00 – zmena ÚHČ,

j)     IV.liga dor.sk.C – 13.kolo (Kremnička – Prestavlky) 25.10.2015 o 14,30 – zmena ÚHČ,

k)    IV.liga dor.sk.D – 3.kolo (Detva B – Želovce) z 20.8. na 19.8.2015 o 18,00  FK Detva uhradí 10€ v MZF,

ŽIACI

l)     I.liga U15, U14 – 7.kolo (Pohronie ZHJupie Podlavice)  z 26.9.  na 24.9.2015 o 15,00 a 17,00,

m)   I.liga U15, U14 – 9.kolo (R.Sobota – Žilina) zo 4.10. na 3.10.2015 o 10,00 a 12,00,

n)    I.liga U15, U14 – 10.kolo (R.Sobota – Pohronie ZH) z 11.10. na 10.10.2015 o 10,00 a 12,00,

o)    I.liga U15, U14 – 13.kolo (R.SobotaJupie Podlavice) z 29.10. na 1.11.2015 o 10,00 a 12,00,

p)    I.liga U13, U12 – 3.kolo (Dukla BB – Pohronie ZH) z 22.8. na 19.8.2015 (streda) o 14,30 a 16,00. FK Dukla BB uhradí 10€ v MZF.

q)    I.liga U13, U12 – 11.kolo (R.Sobota – Námestovo) z 18.10. na 17.10.2015 o 10,00 a 11,30,

r)     I.liga U13, U12 – 12.kolo (MartinR.Sobota) z 25.10. na 24.10.2015 o 10,00 a 11,30,

s)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 3.kolo (Čadca – Bytča) 19.8.2015 o 14,00 a 16,00 – zmena ÚHČ,

t)     II.liga U15, U13 sk.Sever – 4.kolo (L.MikulášBelá) z 22.8. na 23.9.2015 (streda) o 10,00 a 12,00. FK Belá uhradí 10€ v MZF.

u)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 6.kolo (Revúca – Detva) z 5.9. na 6.9.2015 o 10,00 a 12,00,

v)    III.liga U15, U13 skA – 3.kolo (Čadca – Varín) z 19.8. na 20.8.2015 o 14,00 a 16,00,

w)   III.liga U15, U13 sk.A – 4.kolo (Juventus B – Turzovka) z 22.8. na 23.8.2015 o 9,30 a 11,30. FK Turzovka uhradí 10€ v MZF.

x)    III.liga U15, U13 sk.A – 3.kolo (Čierne – Terchová)  hrá  25.8.2015 o 16,00 a 18,00,

3.    KM nariaďuje odohrať MFS:

a)    IV.liga dor.sk.A – 2.kolo ( Varín – Krasňany) 15.9.2015 o 14,30 – zmena ÚHČ,

b)    IV.liga dor.sk.A – 2.kolo (Radoľa – Nededza) 15.9.2015 o 14,30  - zmena ÚHČ,

c)    IV.liga dor.sk.A – 2.kolo (K.N.Mesto B – Podvysoká) 15.9.2015 o 14,30 – zmena ÚHČ,

d)    IV.liga dor.sk.A – 2.kolo (Terchová – Zborov.n.Bystricou) 15.9.2015 o 14,30 – zmena ÚHČ.

4.    KM kontumuje MFS:

a)    II.liga U19 – 2.kolo (K.N.MestoR.Sobota), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech K.N.Mesto, podľa SP čl.82/f , neoprávnený štart hráča v zastavenej činnosti ( 5xŽK) Štefan Balog (1295131),

b)    IV.liga dor.sk.C – 2.kolo (Medzibrod – Selce), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Medzibrod, podľa SP čl.82/b,

c)    IV.liga dor.sk.C – 2.kolo (Kremnička – Jasenie), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Jasenie, podľa SP čl.82/b.

5.    KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    III.liga dor.sk.Sever – 3.kolo (Istebné – Krásno nad Kysucou),- odohrať najneskôr do 31.8.2015, dohodu predložiť do 19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM,

b)    IV.liga dor.sk.A – 3.kolo ( Radoľa - Rajec) zo 20.8. na 9.9.2015 o 16,30 – odohrať najneskôr do 31.8.2015, dohodu predložiť do 19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM,

c)    IV.liga dor.sk.C – 3.kolo (Jasenie – Pliešovce) zo 16.8. na 26.8.2015 o 16,30 –chýba súhlas FK Jasenie dohodu predložiť do 19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM,

d)    IV.liga dor.sk.C – 3.kolo (Selce – Kremnička) z 15.8. na 9.9.2015  odohrať najneskôr do 31.8.2015, dohodu predložiť do 19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM,

e)    IV.liga dor.sk.D – 3.kolo (Nenince – Cinobaňa) z 20.8. na 15.8.2015 o 18,00 – chýba súhlas Cinobane, odohrať najneskôr do 31.8.2015, dohodu predložiť do 19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM,

f)     II.liga U15, U13 sk.Juh – 3.kolo (V.Krtíš – Tornaľa) zo 16.8. na 30.9.2015 o 14,00 a 16,00 – chýba súhlas FK Tornaľa, odohrať najneskôr do 31.8.2015, dohodu predložiť do 19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM,

g)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 3.kolo (Krupina – Revúca) z 15.8. na 9.9.2015(streda) o 15,00 a 17,00. – odohrať najneskôr do 31.8.2015, dohodu predložiť do 19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM,

h)    III.liga U15, U13 sk.B – 3.kolo (Zákamenné – Klin) z 15.8. na 16.8.2015 o 10,00 a 12,00, odohrať najneskôr do 31.8.2015, dohodu predložiť do 19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM,

i)     III.liga U15, U13 sk.C – 3.kolo (Hriňová – Závadka) z 15.8. na 1.9.2015 o 10,00 – odohrať najneskôr do 31.8.2015, dohodu predložiť do 19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM,

j)     III.liga U15, U13 sk.A – 4.kolo (S.Bystrica – Terchová) z 22.8. na 23.9.2015 o 15,00 a 16,30 – chýba súhlas FK Terchová, odohrať najneskôr do 31.8.2015, dohodu predložiť do  19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM,

k)    III.liga U15, U13 sk.A – 3.kolo (K.N.Mesto B – Teplička n.Váhom), odohrať najneskôr do 31.8.2015, dohodu predložiť do 19.8.2015, v opačnom prípade termín nariadi KM.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-5 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v Slovenskom pohári, že hráč môže počas disciplinárneho opatrenia na počet súťažných stretnutí, ktoré mu bolo uložené v súťažiach SsFZ za previnenie v jarnej časti ročníka 2014/2015 (disciplinárne opatrenie, resp. jeho časť sa preniesla do súťažného ročníka 2015/2016) nastúpiť v stretnutiach Slovenského pohára.

D-9 DK upozorňuje funkcionárov FK, hráčov, členov realizačných tímov, rozhodcov a DZ na ustanovenia RS 2015/2016 týkajúce sa kompetencií DK a zároveň im odporúča, aby sa s týmito ustanoveniami dôsledne oboznamili a v praxi ich správne aplikovali.

D-11 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ DK oznamuje DK ObFZ Lučenec, že FK Mýtna dospelí neuhradil MZF za mesiac jún 2015. DK žiada DK ObFZ Lučenec o prijatie predbežného opatrenia voči FK Mýtna dospelí podľa DP 43-5 pozastavenie súťažnej činnosti do termínu úhrady MZF.

D-15 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých hráči obdržali ČK v stretnutiach Slovenského pohára, že disciplinárne opatrenia za previnenia budú uložené DK SFZ. Z uvedeného dôvodu žiadame funkcionárov FK, aby výklad zásad výkonu uložených disciplinárnych opatrení požadovali od DK SFZ.

D-16 DK upozorňuje funkcionárov FK na dôsledné dodržiavanie ustanovenia kap. XIX. ods. 19 RS 2015/2016 „DK prijíma na prerokovanie na najbližšom zasadnutí podania v ISSF (podania na disciplinárnu komisiu) z MFS hraných v sobotu a nedeľu podané do stredy do 19:00 hod.“ (napr. žiadosti hráčov o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia). Podania v ISSF podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí DK.

D-19 DK berie na vedomie upozornenie funkcionárov FK MaK SsFZ v Spravodajcovi č. 6/2015-16 týkajúce sa závažného porušovania ustanovení Registračného a prestupového poriadku SFZ.

D-68 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Marek Bačík 1124838 Demänová 2 SN + zmena podmienečného DO 1 stretnutie na nepodmienečný od 3.8.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-69 Matúš Praštiak 1165071 Demänová 3 SN od 3.8.15, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-70 Na základe podnetu MaK SsFZ Róbert Dlhoš 1159416 Štiavnické Bane 4 SN od 6.8.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-71 Na základe podnetu MaK SsFZ Adrián Drígeľ 1228931 Bešeňová 2 SN od 6.8.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-72 Na základe podnetu MaK SsFZ Filip Hajduk 1268861 Liptovský Hrádok DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-73 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Liptovský Hrádok dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO za nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Filip Hajduk 1268861 z FK Trstená do FK Liptovský Hrádok, uhradiť 10 € v MZF.

D-74 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Trstená dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO za    nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Filip Hajduk 1268861 z FK Trstená do FK Liptovský Hrádok, uhradiť 10 € v MZF.

D-75 Na základe podnetu MaK SsFZ Tibor Svetlák 1250003 Liptovská Štiavnica DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-76 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Liptovská Štiavnica dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO za nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Tibor Svetlák 1250003 z FK Klin do FK Liptovská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF.

D-77 Na základe podnetu MaK SsFZ Tomáš Boháčik 1106938 Tornaľa 2 SN od 6.8.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-78 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Tornaľa dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-1b za nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Tomáš Boháčik 1106938 z FK Lučenec do FK Tornaľa a čiastočné nerešpektovanie upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-79 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Lučenec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-1b za   nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Tomáš Boháčik 1106938 z FK Lučenec do FK Tornaľa a čiastočné nerešpektovanie upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-80 Na základe podnetu MaK SsFZ Michal Novák 1129222 Cinobaňa 4 SN od 6.8.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-81 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Cinobaňa dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-1b za  nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Michal Novák 1129222 z FK Uhorské do FK Cinobaňa a nerešpektovanie upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-82 Na základe podnetu MaK SsFZ Adam Suľa 1293914 Tvrdošín 2 SN od 6.8.15, DP 64-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-83 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Tvrdošín dospelí pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-1b za   nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Anton Suľa 1293914 z FK Krivá do FK Tvrdošín a čiastočné nerešpektovanie upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-84 Na základe podnetu MaK SsFZ Marko Koedam 1246841 Trstená 4 SN od 6.8.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-85 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Trstená dospelí  pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-1b za    nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Marko Koedam 1246841 z FK Istebné do FK Trstená a nerešpektovanie upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-86 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Trstená dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO za  nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Milan Jaroš 1283698 z FK Trstená do FK Likavka, uhradiť 10 € v MZF.

D-87 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Námestovo dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-1b za nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Šimon Mydlár 1304893 z FK Námestovo do FK Dukla Banská Bystrica a čiastočné nerešpektovanie upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-88 Na základe podnetu MaK SsFZ Timotej Kereš 1298968 Bytča  2 SN od 13.8.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-89 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Bytča dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri hosťovaní hráča Timotej Kereš 1298968 z FK Súľov do FK Bytča.

D-90 Na základe podnetu MaK SsFZ Andrej Grman 1294764 Tvrdošín 4 SN od 13.8.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-91 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Tvrdošín dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-1b za  nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri prestupe hráča Andrej Grman z FK Trstená do FK Tvrdošín a nerešpektovanie upozornenia MaK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 6/2015-16.

D-92 Na základe podnetu MaK SsFZ FK Trstená dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO za  nerešpektovanie ustanovenia článku 19 ods. 7 Registračného a prestupového poriadku SFZ v letnom registračnom období pri prestupe hráča Andrej Grman 1294764 z FK Trstená do FK Tvrdošín, uhradiť 10 € v MZF.

D-93 Zsolt Rapi 1117709 Fiľakovo 1 SN od 10.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-94 Igor Volko 1124943 Kováčová 1 SN od 10.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-95 Juraj Tvrdý 1156341 Rudina 1 SN od 10.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-96 Ján Kormanec 1190084 Zborov nad Bystricou 1 SN od 10.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-97 Pavol Bakoš 1244036 Chlebnice 1 SN od 10.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-98 Marián Mesík 1049099 Selce 1 SN od 10.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-99 Michal Škalák 1211737 Poltár 3 SN od 10.8.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-100 Na základe správy DZ Róbert Sláva 1238362 Hrochoť 4 SN od 10.8.15, DP 46-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-101 Ladislav Vajda tréner FK Priechod dospelí 4 SN od 10.8.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-102 Matej Bukovinský 1236080 Strečno 2 SP do 31.10.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-103 Patrik Dulačka 1287625 Bytča 2 SP do 31.10.15, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-104 Miroslav Bil 1341890 Prestavlky 1 SP do 31.10.15, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-105 Jakub Štubniak 1280838 Slovenská Ľupča 1 SP do 31.10.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-106 Martin Pleva 1308061 Bánová 4 SN od 10.8.15, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-107 Kristián Šemoda 1306167 Banská Štiavnica 2 SN od 10.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-108 Tomáš Kormaňák 1298903 Čadca 2 SN + zmena podmienečného DO 1 stretnutie na nepodmienečný od 3.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-109 Na základe podnetu KM SsFZ Štefan Balog 1295131 Rimavská Sobota 4 SN od 13.8.15, DP 53-1 a 53-2b, uhradiť 5 € v MZF.

D-110 Na základe podnetu KM SsFZ Jozef Petrus vedúci družstva FK Rimavská Sobota SD 6 SN od 13.8.15, DP 53-1 a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-111 Na základe podnetu KM SsFZ Milan Špaček tréner FK Rimavská Sobota SD DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-112 Na základe podnetu KM SsFZ Patrik Szöke 1297804 Rimavská Sobota DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-113 Denis Ceplák 1259863 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B 1 SN od 10.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-114 Peter Kovalčík 1249285 Zvolen B 1 SN od 10.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-115 Na návrh ŠTK SsFZ FK Varín dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za nedostatky pri vyhotovovaní ISSF zápisu v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Varín-Štiavnik.

D-116 Na návrh KM SsFZ FK Selce dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina C dorast Medzibrod-Selce.

D-117 Na návrh KM SsFZ FK Kremnička dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina C dorast Kremnička-Jasenie.

D-118 Na návrh KR SsFZ Jozef Oslavec DZ 1 mesiac nepodmienečne od 17.8.15 do 16.9.16, DP 63-1b, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 2.9.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-119 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

           Luboš Ertl 1145594 Lipovec na 2 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

           Michal Miartan 1259454 Jamník zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

           Milan Gibala 1135471 Sásová zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

            Eugen Bari tréner FK Poltár dospelí zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF (DK upozorňuje, že žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO musí byť zaslaná podaním v ISSF na DK).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Lučenec (Lučenec - Kalinovo) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) - postupujeme DK SsFZ, Braväcovo (Lovča – Braväcovo) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2015/2016.
 2. Z dôvodu opakovaných nedostatkov pri vyhotovení videozáznamu zo stretnutia, dôrazne upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie povinností usporiadajúceho FK v zmysle kapitoly XVI Rozpisu súťaží vo futbale 2015/2016, a to predovšetkým v bode 1.: V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom.

Od 1.9.2015 bude KR plnenie uvedených povinností posudzovať striktne a v prípade opakovaných nedostatkov pristúpi k návrhu uloženia pokuty na DK SsFZ.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Lovča - Braväcovo do 18.8.2015.
 2. Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 28.8.2015 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod.. Zúčastnia sa: Auxt, Backa, Bátory M., Bednárik, Budáč P. st., Danyi, Dibdiak, Farský, Filkus, Gregorec Ma., Hanesová, Hones, Horák, Hreus, Hromádka, Hrtús, Ištvánik, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Krajči M., Kubačka, Kučera S., Lepáčková, Matejčík J., Melich, Pilšáková, Podhorský, Šimovič, Šottník, Štrba M., Turňa, Uhorskai, Vozár, Vrtich, Závodský, Žiak, Židek, Žubor.
 3. Zmena v obsadzovaní DZ: Obsadzovací úsek KR SsFZ oznamuje, že s účinnosťou od 13.8.2015 je zodpovedný za oblasť obsadzovania delegátov p. Karol Poláček, mail. Karol.polacek1@gmail.com mob.: 0903 796917.
 4. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený vzor „Zápisu o stretnutí“, ktorý je nevyhnutné mať k dispozícii v prípade, ak dôjde k nefunkčnosti ISSF. KR Vás žiada o jeho vytlačenie a v prípade potreby ručné vypísanie pred MFS.

Zároveň sú v príslušných sekciách zverejnené aktuálne kontaktné údaje rozhodcov (Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály) a delegátov (Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály).

 1. Ospravedlnenia R:  Hreus 22.8.-23.8. zrušené,  Badura 28.8.-6.9., Švec 29.8.-2.9., Závodský 30.8.,Považan od 2.9. PD do konca JČ, Perexta 29.8., 26.9.-27.9., Hlinica 29.8.-6.9., 26.9.-11.10., Šupej 1.9., Bútora 28.8.-30.8., 2.9.-11.9., Olšiak 30.8.-6.9., Scherer 23.8., 30.8., 6.9., Gonda 29.8., Juríčka 23.8., 12.9., Hanesová PD do konca JČ, 1.9., 12.9., Slašťan 1.9.-17.9., Židek 29.8., Belán O. 29.8., Králik 1.9., 6.9., 19.9.-20.9., Chudý 1.9.-4.9., Kuba 22.8.-23.8., Horný 31.8.-2.9., Belán I. 3.9.-11.9., Chovanec 17.8.-2.9., Polomský – SO zrušené, Kelemen 13.9.
 2. Ospravedlnenie DZ : Chvíľa 28.8.-2.9. a 4.9.-6.9., Králka 26.9.-27.9. a 10.10.-11.10.,Jánošík 1.9., Budáč P. 22.8.-23.8.do 12:00, Kolibáč 23.8.-3.9.,  Doboš 29.8.,
 3. Ospravedlnenia R po termíne: Juríčka, Kuba, Chovanec

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“. Obidva tieto dokumenty nájdete na stránke SFZ v časti: LegislatívaPredpisy SFZPoriadky.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zvádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,
- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,
- Odstupne zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),
- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37
RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráč vzor dohody viď nasledujúci článok,
- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,
- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,
- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,
- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3
RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),
- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP:

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer (vysvetlenie k zneniu čl. 19/7 RaPP).

 

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi nesprávneho zadávania výšky odstupného za amatéra (čl. 37 RaPP) do príslušného poľa transferu si dovoľujeme uviesť nasledovné upresnenie: v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ; podľa čl. 64 ods. 1 písm. e.) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“; na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“; DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil; po rozhodnutí príslušnej DK má klub právo podať opravný prostriedok na Komoru pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2015" pre chlapcov narodených po 1.1.2004. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále v Nemšovej 6.-7. októbra 2015, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 20.augusta 2015 (štvrtok) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058. Prihláška, propozície aj pravidlá turnaja nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy.

2.     TMK SsFZ organizuje doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 23. augusta (nedeľa) 2015 v Banskej Bystrici – Kremničke od 09.00 hod.  V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 17. augusta (pondelok) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela:  meno a priezvisko.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec )

Vyžrebovanie I. ligy žiačok STRED a Regionálnej ligy junioriek STRED nájdete v priebehu budúceho týždňa na stránke SsFZ – Rozpis súťaží – 2015/2016.

 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme futbalové kluby, že sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťažný ročník 2015/2016 Adresár futbalových klubov v tradičnej podobe. Dôvodom je existujúca a všeobecne prístupná databáza klubov v ISSF www.futbalnet.sk. Touto cestou však chceme požiadať FK, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať  e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:  matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a  prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

2.     Na sekretariáte SsFZ sa nachádzajú tradičné medajličky pre družstvá MŽ, štartujúce v súťažiach SsFZ. Touto cestou žiadame sekretárov ObFZ, aby boli nápomocní pri ich doručení na ich pracoviská, kde si ich môžu zástupcovia družstiev MŽ prevziať.