Spravodajca č. 11/2015-16                                                      4. 9. 2015

 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    S odvolaním sa na RS SsFZ 2015/2016 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň a nesplnenia predloženia písomnej dohody, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie:

       19.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga B Bobrov – Martin B

        03.10.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 10.kolo V. liga B Bešeňová – Martin B

       17.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga B O. Jasenica – Martin B

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

04.09.2015 /piatok/ o 19,00 hod. 6.kolo V. liga C Šalková – H. Nemce

04.09.2015 /piatok/ o 16,00 hod. 6.kolo V. liga D Tisovec – Jesenské

12.09.2015 /sobota/ o 16,00 hod 7.kolo V. liga D Tornaľa - Čebovce

12.09.2015 /sobota/ o 11,30 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Černová

13.09.2015 /nedeľa/ o 15,30 hod. 7.kolo III. liga Pohronie B - Detva   

15.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 1.kolo V. liga C Repište – Priechod

19.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo IV. liga J Medzibrod – Pliešovce

13.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8,kolo V. liga B Pribylina - Žabokreky

16.10.2015 /piatok/ o 15,00 hod 12.kolo V. liga D Olováry - Radzovce

31.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod 3.kolo V. liga D Tornaľa – Cinobaňa

            01.11.2015 /nedeľa/ o 13,30 hod. 3.kolo V. liga D K. Kosihy – Kokava n. Rimavicou

3.    Schvaľujeme žiadosť FK Švošov o zmenu UHČ V. liga B : 7.kolo 13.9.2015 Švošov - Palúdzka o 10,30 9.kolo 27.9.2015 Švošov - Bobrov o 10,30 - 11.kolo 11.10.2015 Švošov - Bešeňová o 10,30 - 13.kolo 25.10.2015Švošov - O. Jasenica o 10,30 hod.

4.  Nedostatky ISSF: Kalinovo – Čadca (nefunkčný internet po stretnutí), K. Kosihy – Čebovce (pomalý internet).

5.    Schvaľujeme pre FK Zvolen B odohratie domácich MFS v súťažnom ročníku 2015/2016 v Príbelciach.

6.    Žiadame FK, aby v podaniach na ŠTK prostredníctvom ISSF resp. e-mailovou poštou boli dôslednejší pri uvádzaní dôvodu žiadosti, kola, dňa stretnutia či vyžrebovanej dvojice, nakoľko tieto podania sú zmätočné a riadiace komisie nemôžu operatívne reagovať.

7.    Pre overenie rozlíšenosti farby výstroja hráčov u jednotlivých FK  v MFS je zverejnený na stránke SsFZ - Rozpis súťaží – RS 2015/2016 - Farba dresov.

8.   Počas neprítomnosti predsedu ŠTK SsFZ v čase od 25.8 – 8.9.2015, kontaktujte v súrnych prípadoch pp. Turňu a Matejku.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.    KM oznamuje:

a)    Z dôvodu nedostatku R a s tým spojeným problémom s delegovaním, posúvame začiatky MFS  2.kola, resp. 15.kola (15.9.2015) III. ligy dorastu sk.Sever/Juh, IV.ligy dorastu sk. A,B,C,D na 15,30 hod.

b)    Z dôvodu odhlásenia sa zo súťaže v zmysle 81/1/d SP vylučujeme zo súťaží SsFZ družstvo dorastu Hontianske Nemce. FK H. Nemce sa v zmysle čl. 12/3  v súťažnom ročníku 2015/2016 považuje za vypadávajúce družstvo  z  III. ligy dor. sk. JUH. Súťaž bude pokračovať s 13-timi účastníkmi, družstvá vyžrebované s FK H. Nemce budú mať v daný termín voľno, prípad odstupujeme DK.

c)    Dôrazne žiadame FK Čadca ( stretnutie žiakov Čadca - Radoľa) na plnenie povinnosti US pred stretnutím ( neskoré otvorenie šatní – 20 min. pred stretnutím, nezabezpečený PC a internet – až v polčasovej prestávke). V prípade opakovania nedostatku záležitosť odstúpime DK SsFZ.

d)    Upozorňujeme FK Málinec (dorast) na nepísanú zásadu korektnosti – usporiadateľ poskytuje H mužstvu na stretnutí občerstvenie.

e)    Berieme na vedomie informáciu FK Bušince k stretnutiu Málinec – Bušince k výkonu R, záležitosť odstupujeme KR.

f)     Funkcia maséra môže byť v zápise považovaná za zdravotnú službu, ospravedlňujeme sa rozhodcovi Horákovi.

g)    Pokyny FK a rozhodcom:

Striedanie hráčov – v 2. polčase môže R prerušiť hru z dôvodu striedania max.3x,  polčasová prestávka sa nepočíta do prerušenia hry z dôvodu striedania v priebehu 2. polčasu.

h)    Berieme na vedomie list FK Nenince k neodohranému stretnutiu dorastu Nenince – Detva B.

i)     Žiadame: FK Dudince predložiť RP – Ondrej Ďurica (1318520) a Tomáš Holienka (1362304),  na SsFZ do 7.9.2015, FK Sliač predložiť RP– A. Šanta, všetci do 7.9.2015 na SsFZ.

j)     Nedostatky v stretnutiach:

Nedodržanie prerušenia hry v 2. polčase z dôvodu striedania - R Gregorec – (Tvrdošín – Vrútky) – žiaci, R Kaliňák (Lučenec – Tornaľa) – žiaci, R Fajčík (Fiľakovo – B.Štiavnica) – žiaci, R Hrivik ( Staškov - Krásno n.K.) - dorast, R Bušo ( O. Jasenia - Predmier) – dorast,

R Ľupták (Očová – B.Štiavnica) – dorast, neuvedený dôvod oneskoreného začiatku, R Židek ( KNM - Teplička n.V.) – žiaci, nevykonaná konfrontácia  – všetky prípady odstupujeme KR SsFZ.

k)    Neskoré začiatky:

Dôrazne upozorňujeme FK na včasnú prípravu nominácií a príchod  na stretnutie, prípady 3. nedostatku odstupujeme DK z dôvodu neoprávneného čerpania čakacej doby.

Čierne – Istebné (dorast) – neskorá nominácia D,

Čadca – Krásno (žiaci) – nedostatky s internetom D,

Martin – Zvolen (žiaci) – neskorá nominácia D aj H

R.Sobota – Ružomberok (žiaci) – neskorá nominácia D,

L.HrádokKlin (žiaci) - neskorý príchod hosti 3. krát, odstupujeme DK,

Lovča – Vígľaš Pstruša (dorast) – H prišli bez dresov,

Zákamenné – Zuberec (žiaci) – porucha autobusu hostí,

Prestavlky – Heľpa (dorast) – neskorý príchod H,

Štiavnik – Rosina ( dorast ) – neskorý príchod H,

Hliník n.Hr.. – Závadka n.Hr.(žiaci)- neskoré vytvorenie nominácií D aj H,

Č. Balog – Divím (žiaci) – neskoré vytvorenie nominácie H,

Hliník n.Hr. – H. Nemce (žiaci) – neskoré vytvorenie nominácie D,

Staškov – Štiavnik (dorast) – neskorý príchod H,

Podvysoká – Radoľa (žiaci) – neskorý príchod H.

2.    KM na základe podaní  v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:

      DORAST

a)    III.liga dor.sk.Sever – 6.kolo (Teplička n.Váhom – Istebné) 5.9.2015 o 11,00, ihrisko Kotrčiná Lúčka, FK K. Lúčka uhradí 10€ v MZF,

b)    III.liga dor.sk.Juh – 10.kolo (Detva – Tornaľa) z 3.10. na 4.10.2015 o 12,00,

c)    III.liga dor.sk.Juh – 12.kolo (Detva – Tisovec) zo 17.10. na 18.10.2015 o 11,30,

d)    IV.liga dor.sk.B – 9.kolo (Ludrová – RK Černová) 26.9.2015 o 15,00 v opačnom poradí na ihrisku RK Černová,

e)    IV.liga dor.sk.D – 7.kolo (Nenince – Želovce) z 13.9. na 12.9.2015 o 13,00,

f)     IV.liga dor.sk.D – 7.kolo (Hrnčiarske ZálužanyDetva B) z 12.9. na 11.9.2015(piatok) o 17,00,  FK Detva uhradí 10€ v MZF.

ŽIACI

g)    I.liga U15, U14 – 1.kolo (Žilina – Ružomberok) z 9.9. na 23.9.2015 o 14,00 a 16,00, FK Žilina uhradí 10€ v MZF,

h)    I.liga U15, U14 – 7.kolo (R.Sobota – Podbrezová) 15.9.2015 o 10,00 a 12,00 v opačnom poradí, ihrisko FK Podbrezová,

i)     I.liga U13, U12 – 7.kolo (Podbrezová – R.Sobota) 15.9.2015 o 9,30 a 11,00 v opačnom poradí ihrisko FK R.Sobota,

j)     II.liga U15, U13 sk.Juh – 9.kolo (Detva – Nová Baňa) z 27.9. na 26.9.2015 o 10,00 a 12,00.

3.    KM kontumuje MFS:

a)    III.liga dor.sk.Sever – 1.kolo (Teplička nad Váhom – Čierne), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Teplička nad Váhom, podľa SP čl.82/b, ospravedlnenie berieme na vedomie, odstupujeme DK,

b)    III.liga dor.sk.Sever – 5.kolo (Predmier – Stráňavy), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Predmier, podľa SP čl.82/b, odstupujeme DK,

c)    III.liga dor.sk.Sever – 1.kolo (Istebné – Stráňavy), priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Istebné, podľa SP čl. 82/g,

d)    IV.liga dor.sk.A – 5.kolo (Nededza – Terchová), priznávame 3 body a skóre 7:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Nededza, podľa SP čl.82/g,

e)    IV.liga dor.sk.B – 3.kolo (Liesek – Rabča), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Rabča, podľa SP čl.82/f, neoprávnený štart hráča Peter Kubas 1293376 v zastavenej činnosti,

f)     IV.liga dor.sk.C – 5.kolo (Medzibrod – Kremnička), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Medzibrod, podľa SP čl. 82/b, odstupujeme DK,

g)    IV.liga dor.sk.D – 5.kolo (Nenince – Detva B), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Nenince, podľa SP čl.82/b, berieme na vedomie predložené doklady PN hráčov, do pozornosti dávame RS VI/7e,odstupujeme DK,

h)    IV.liga dor.sk.D – 3.kolo (Halíč – Kokava n.Rimavicou), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Halíč, podľa SP čl.82/b, odstupujeme DK,

i)     III.liga U13 sk.C – 5.kolo (Sliač – S.Ľupča), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sliač, podľa SP čl. 82/b.

4.    KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    III.liga dor.sk.Juh – 13.kolo (Sliač – Detva) 24.10.2015 o 10,00 – zmena ÚHČ, z dôvodu usporiadania stretnutia žiadame FK Sliač o vyjadrenie do 10.9.

b)    IV.liga dor.sk.D – 11.kolo (Bušince – Detva B) z 10.10.2015 o 9,00 – zmena ÚHČ, z dôvodu usporiadania stretnutia žiadame FK Bušince o vyjadrenie do 10.9.

c)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 8.kolo (Kalinovo – Detva) z 19.9. na 20.9.2015 o 10,00 a 12,00, z dôvodu usporiadania stretnutia žiadame FK Kalinovo o vyjadrenie do 10.9.

d)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 12.kolo (Lučenec – Detva) zo 17.10. na 18.10.2015 o 10,00 a 12,00, z dôvodu usporiadania stretnutia žiadame FK Lučenec o vyjadrenie do 10.9.

e)    II.liga U19, U17 – 9.kolo (N.Baňa – Ružomberok) z 26.9. na 25.9.2015(piatok) o 14,00 a 16,30 – chýba súhlas FK Ružomberok,

f)     III.liga dor.sk.Juh – 8.kolo (Detva – Fiľakovo) z 19.9. na 20.9.2015 o 12,30, chýba súhlas FK Fiľakovo,

g)    IV.liga dor.sk.C – 8.kolo (ŠalkováPliešovce) 19.9.2015 o 10,00 – zmena ÚHČ, chýba súhlas FK Šalková,

h)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 6.kolo (BánováŽilina C) zo 6.9. na 10.9.2015 o 15,00 a 17,00 – neskoré podanie.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-183 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Lukáš Mesík 1262313 Rakytovce 3 SN od 20.8.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-184 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Lukáš Betka 1167286 Čierny Balog DK hráčovi dňom 3.9.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 8.9.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (ponižujúce výroky voči súperovi po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Rakytovce-Čierny Balog).

D-185 DK odstupuje KR SsFZ na predloženie odborného stanoviska podanie FK Čierny Balog zo dňa 2.9.15 ohľadom stretnutia V. ligy skupina C dospelí Čierny Balog-Hontianske Nemce.

D-186 FK Čierny Balog dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 48-1c a 48-4 za neprístojnosti funkcionára po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Čierny-Balog-Hontianske Nemce.

D-187 Na základe podnetu KR SsFZ FK Klin SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za opakované neoprávnené čerpanie čakacej doby.

D-188 Jakub Račko 1299903 Poltár 4 SN od 31.8.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-189 Daniel Klemm 1277387 Vrútky 5 SN od 31.8.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-190 Matúš Nosko 1274922 Podbrezová B 1 SN od 31.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-191 Boris Vengrín 1296217 Tisovec 1 SN od 31.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-192 Tibor Ďungel 1252763 Belá 2 SN od 31.8.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-193 Štefan Balga 1152289 Čebovce 1 SN od 31.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-194 Mário Szabó 1133216 Kamenné Kosihy 1 SN od 31.8.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-195 Na základe podnetu KM SsFZ FK Kremnička dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina D dorast Medzibrod-Kremnička.

D-196 Na základe podnetu KM SsFZ FK Detva B dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina D dorast Nenince-Detva B.

D-197 DK odstupuje KR SsFZ na predloženie odborného stanoviska podanie FK Čierne zo dňa 31.8.15 ohľadom stretnutia V. ligy skupina A dospelí Čierne-Belá.

D-198 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Marián Výboh 1187315 Lieskovec 3 SN od 24.8.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-199 Mário Štefák 1304587 Dudince 2 SN od 31.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-200 Pavel Giertl 1270358 Heľpa 2 SN od 31.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-201 Na základe správy DZ Roman Burzík 1182966 Oravské Veselé DK na základe DP 38-1 a ods. 35 kap. XX. RS 2015/2016 upúšťa od uloženia DO (ČK po 2.ŽK za zdržiavanie hry v 90´ stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Kysucké Nové Mesto-Oravské Veselé), uhradiť 10 € v MZF.

D-202 Ján Nociar 1265470 Bušince 2 SN od 2.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-203 Arnold Hubay 1295985 Tornaľa 2 SN od 2.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-204 Samuel Žabka 1301503 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2 SN od 2.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-205 Peter Bohdan 1279147 Bánová 2 SN od 2.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-206 Andrej Janík 1283902 Tvrdošín 2 SN od 2.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-207 Lukáš Repka 1306853 Tvrdošín 2 SN od 2.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-208 Vladimír Perniš 1290339 Rakytovce 2 SN od 2.9.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-209 Tibor Hyravý 1290317 Ludrová 3 SN od 31.8.15, DP 48-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-210 DK odstupuje ObFZ Banská Bystrica na riešenie podanie FK Partizán Čierny Balog zo dňa 2.9.15 k dodržaniu ustanovení Registračného a prestupového poriadku SFZ pri transfere hráča Filip Giertl 1249282 z FK Partizán Čierny Balog do FK Tatran Čierny Balog.

D-211 DK odstupuje ObFZ Banská Bystrica na riešenie podanie FK Partizán Čierny Balog zo dňa 2.9.15 k dodržaniu ustanovení Registračného a prestupového poriadku SFZ pri transfere hráča Matej Belko 1360337 z FK Partizán Čierny Balog do FK Tatran Čierny Balog.

D-212 Na základe podnetu KM SsFZ FK Čierne dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie III. ligy skupina Sever dorast Teplička nad Váhom-Čierne.

D-213 Na základe podnetu KM SsFZ FK Kokava nad Rimavicou dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina D dorast Halič-Kokava nad Rimavicou.

D-214 Na základe podnetu KM SsFZ FK Stráňavy dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie III. ligy skupina Sever dorast Predmier-Stráňavy.

D-215 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Oldřich Nikrmajer 1121759 Belá DK hráčovi dňom 3.9.15 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 8.9.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (hodenie lopty do tváre súpera riskantným spôsobom (ČK po 2. ŽK) v 86´ stretnutia V. ligy skupina A dospelí Čierne-Belá).

D-216 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 31.8.15 na 1 MFS:

           Dávid Dobra 1214502 Olováry, uhradiť 10 € v MZF.

D-217 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

           Michal Jakubec 1258356 Bytča zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

           Lukáš Andrisík 1266619 Bušince na 2 SP do 31.5.16, uhradiť 5 € v MZF.

           Peter Kubas 1293376 Liesek na 1 SP do 30.4.16, uhradiť 5 € v MZF.

D-218 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 8.9.15: 

            zo stretnutia V. ligy skupina B dospelí Turčianska Štiavnička-Žabokreky.

D-219 DK predvoláva na zasadnutie dňa 10.9.15:

           o 16:00 hod. zo stretnutia Priechod-Lieskovec V. ligy skupina C dospelí  FK Priechod Miroslav Barla HU a FK Lieskovec Boris Mácsadi 1218910.

          o 16:15 hod. zo stretnutia Turčianska Štiavnička-Žabokreky V. liga skupina B dospelí Peter Bátory R, Martin Rogoň AR2, Igor Bella DZ, FK Turčianska Štiavnička Jozef Fischer HU a FK Žabokreky Peter Jesenský vedúci družstva.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Čierne (Čierne – Belá) – sťažnosť opodstatnená. Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.
 2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2015/2016. V prípade neopodstatnenosti bude KR žiadať uhradenie poplatkov v zmysle kapitoly XXIII RS.
 3. Z dôvodu opakovaných nedostatkov pri vyhotovení videozáznamu zo stretnutia, dôrazne upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie povinností usporiadajúceho FK v zmysle kapitoly XVI Rozpisu súťaží vo futbale 2015/2016, a to predovšetkým v bode 1.: V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom.

KR od 1.9.2015 posudzuje plnenie uvedených povinností striktne a v prípade opakovaných nedostatkov pristúpi k návrhu uloženia pokuty na DK SsFZ.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Strečno – Zborov do 8.9.2015.
 2. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30.9.2015 na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com najneskôr do 1.10.2015.
 3. Zmena v obsadzovaní DZ: Obsadzovací úsek KR SsFZ oznamuje, že s účinnosťou od 13.8.2015 je zodpovedný za oblasť obsadzovania delegátov p. Karol Poláček, mail. karol.polacek1@gmail.com mob.: 0903 796917.
 4. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený vzor „Zápisu o stretnutí“, ktorý je nevyhnutné mať k dispozícii v prípade, ak dôjde k nefunkčnosti ISSF. KR Vás žiada o jeho vytlačenie a v prípade potreby ručné vypísanie pred MFS.

Zároveň sú v príslušných sekciách zverejnené aktuálne kontaktné údaje rozhodcov (Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály) a delegátov (Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály).

 1. Úprava postupu pri ospravedlnení: R, resp. DZ  je povinný informovať ved. OÚ pri štandardnom ospravedlnení len v prípade, že jeho nahlásené ospravedlnenie nebolo zverejnené v najbližšom Spravodajcovi.
 2. Ospravedlnenia R:  Machyniak 19.9.-20.9., Guži 19.9., Gajdošík 19.9.-20.9., Mikloš 15.9. a 26.9. do 14:00, Žuffa 30.8., Dobroň 26.9., Ježík 19.9., Dobrocký 19.9., Katreniak 19.9. zruš., 26.9., Budáč st. PN ukončená 28.8., Kyzek 19.9.,26.9.,3.10., Širanec PD od 29.9. do konca JČ, Tutura 30.9., 1.10., Kučera k dispozícii KR od 1.10., Filkus 19.9.-20.9., Dobrík 13.9.,Rogoň 26.9., Petrinec 26.9., Ľupták 14.9.-3.10., Botka 26.9., 10.10.-11.10., Ploštica 19.9.,26.9., Foltán 19.9.-20.9., Bátory P. prac.dni do konca JČ, Jaroščiak 26.9. do 14:00, Polomský 26.9.,
 3. Ospravedlnenie DZ : Franek 5.9.-13.9., Králik 3.10.- 4.10., Kubačka 21.9.-30.9., Kubinec 26.9.,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Berie na vedomie späťvzatie podnetu FK Príbelce v prípade prestupu hráčov Alexander Adam  (1331961) a Lukáš Adam (1353815) z FK Príbelce do FK Baník V. Krtíš.

2.      Oznamuje všetkým futbalovým klubom, ObFZ a RFZ, že Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej len RaPP), ktorý nadobudol účinnosť 15.6.2015, je dostupný na webstránke SFZ. Zároveň je dostupný aj "Sprievodca novým registračným a prestupovým poriadkom". V súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP), na upresnenie uvádzame:

      od 1.9.2015:
- ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!
- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!
- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!
             Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez
             Platobné predpisy.
             Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného
             Klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF.
             VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 RaPP nasledovne:
"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“
 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP:

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná.

Takto uzatvorené dohody klub nikde nezasiela, ale uchováva si ich pre prípad rozporovania výšky odstupného.

Pripomíname (platí pre odstupné v MZF za mesiac august 2015, viď vyššie), že Platobný predpis sa NEROVNÁ FAKTÚRE (je prílohou faktúry), Faktúru musíte vystaviť za klub Vy, alebo Váš účtovník, ekonóm. Viac informácií nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy

 

Inštitút hosťovania ( aj predčasného ukončenia hosťovania) ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer (vysvetlenie k zneniu čl. 19/7 RaPP).

Príklad: hráč má v tomto (letnom) prestupovom období schválené hosťovanie do 30.6.2016. Toto môže byť v nasledujúcom, teda zimnom prestupovom období predčasne zrušené a v tom istom prestupovom období (zimnom) môže hráč požiadať o prestup, alebo hosťovanie do iného klubu.

Poznámka – hosťovanie môže byť zrušené najskôr v nasledujúcom prestupovom období.

 

Vzhľadom k tomu, že sa objavujú informácie, že prístup ku kontu hráča majú aj iné osoby ako hráč, resp. jeho zákonný zástupca upozorňujeme sekretárov ObFZ v našej pôsobnosti, aby dodržiavali taký postup, aby sa nepovolané osoby k týmto údajom nedostávali.  V prípade, že hráči, prípadne ich zákonný zástupca má pocit, že prístup k ich kontu by mohla mať (z rôznych dôvodov) prístup aj iná osoba, môžu si zmeniť prístupové heslo.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      Futbalový klub Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa usporiada v sobotu 5.9.2015 v čase od 8,00 do 16,00 na futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom medzinárodný futbalový turnaj v kategórii prípraviek, ročník narodenia 2007, ktorého sa zúčastnia družstvá: AC Sparta Praha rudí /ČR/, AC Sparta Praha bílí /ČR/, FC Spartak Trnava, MŠK Žilina, Dukla B. Bystrica, MŠK Rimavská Sobota, FK Hodonín /ČR/, ŠK Slovan Bratislava, FK Dukla Praha /ČR/, Novohrad Lučenec, FK Senec, FK junior Košice, AS Trenčín, Baník Ostrava  /ČR/, Tatran Prešov, FK Ústí nad Labem /ČR/, MFK Detva, FK Pohronie, Savojvolgie /Maďarsko/, DAC Dunajska Streda.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec )

 1. Rozpis súťaží SsFZ pre žiačky a juniorky, súťažný ročník 2015/2016 nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Komisia ženského futbalu – Materiály, ako aj v časti  RS SsFZ 2015/2016.
 2. Upozorňujeme funkcionárov FK na zmenu v striedavom štarte hráčok (v minulosti ako matričný úkon), že už ako matričný úkon neexistuje !

Všetky striedavé štarty doteraz nastavené v ISSF ako matričný úkon boli k 21.08.2015 ukončené a  od 22.08.2015 sa tieto hráčky stávajú výhradne hráčkami svojich materských klubov. Podľa platného Súťažného poriadku SFZ čl. 31 bod (1) existuje možnosť striedavého štartu hráčky, pre umožnenie ktorého je však potrebné vyplniť Dohodu o striedavom štarte hráčky spolu s lekárskou prehliadkou podľa SP čl.31 bod (2), ale už nie ako matričný úkon. Skontrolujte si prosím  (po 22.08.2015) aktuálnu klubovú príslušnosť týchto hráčok, ktorá určuje za ktorý FK môže hráčka aktuálne štartovať bez spomínanej Dohody o striedavom štarte. V prípade, že ste dohody a lekárske prehliadky ešte neposielali, poprosím aby ste ich poslali čo najskôr Natálii Mackovičovej na SFZ, ktorá má na starosti ženský futbal.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme futbalové kluby, že sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťažný ročník 2015/2016 Adresár futbalových klubov v tradičnej podobe. Dôvodom je existujúca a všeobecne prístupná databáza klubov v ISSF www.futbalnet.sk. Touto cestou však chceme požiadať FK, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať  e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:  matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a  prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

2.     Opätovne a dôrazne židame FK ktorých záväzky voči SFZ, vyplývajúce MZF, hradí iný subjekt (partner) aby urýchlene doručili na SsFZ dohody uzatvorené so svojim „partnerom“ a potrebné potvrdenia vyplývajúce z dohody čl. III, bod 3. Futbalové kluby, ktoré doklady uvedené v čl. III., bod 3 predložili s prihláškou do súťaže už v roku 2014 (K. N. Mesto, Lučenec, Bešeňová, Radzovce a Varín) priložia k dohode len potvrdenie podľa bodu c)  uvedeného článku dohody, Lučenec aj podľa bodu b), Varín podľa bodov a)b)c). Vzor tejto dohody nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIESekretariát a inéMateriály, prípadne vám ju ne požiadanie zašle sekretariát SsFZ.