Pre pamäť i potešenie

V súčasnosti sa dostávajú do rúk čitateľskej, predovšetkým futbalovej verejnosti dve vzácne publikácie. Obidve sú cenné svojou historickou a faktografickou hodnotou. Zachytávajú zrod, vývoj i aktuálnu dobu nášho najpopulárnejšieho športu, aj keď každá z nich s iným teritoriálnym záberom.

SLOVENSKÝ FUTBAL (1898-2009)

Publikáciu v rozsahu 330 strán vydal Slovenský futbalový zväz. Autorský kolektív – L. Harsányi, J. Kšiňan, E. Magda, I. Mráz, S. Ondrejička a P. Šurín – jedinečným spôsobom mapuje futbal na Slovensku od r. 1898, až po nádherný postup našej reprezentácie na MS 2010 v JAR. Bohatá štatistika a cenná, neraz historická fotodokumentácia len zvýrazňuje komplexnosť knihy, ktorá by nemala chýbať v knihovničke hráčov, činovníkov, fanúšikov, či futbalových odborníkov. V súčasnosti sa objavila aj na pultoch knihkupectiev na celom Slovensku.

100 ROKOV ŠPORTU VO VRÚTKACH

Ide tak isto o cenný autorský počin tamojšieho nadšenca a zostavovateľa Ing. Dušana Ertla, ktorý vydalo mesto Vrútky pri príležitosti nevšedného jubileá. Hoci obsah knihy je pojatý širšie, viac ako polovicu predstavujú vzácne futbalové texty a dobové fotodokumenty. Aj z tohto zdroja sa dozvedáme, že predchodca nášho SsFZ – Stredoslovenská futbalová župa ČSSF so sídlom v B. Bystrici, vznikla 10. 4. 1921 na zhromaždení vo Zvolene. Odhlasovali ju kluby: ŠK Slávia B. Bystrica, ŠK Slávia Lučenec, ŠHC B. Štiavnica, ŠK Turčiansky sv. Martin, ŠK Žilina a ŠK Vrútky.