Novinky - archív - Stredoslovenský futbalový zväz

Užitočná výmena názorov

V prvej polovici novembra prebehli stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami futbalových klubov. V pracovnej atmosfére, podľa jednotlivých súťaží už tradične slúžia tieto stretnutia k vzájomnej výmene názorov na úroveň a riadenie jednotlivých súťaží, ako aj na prezentovanie návrhov, námetov na zlepšenie práce a vzájomnej komunikácie.

III. liga Kremnička
   
IV.liga J Zvolen
 
IV.liga S Sučany
Tréneri Kremnička