Užitočná výmena názorov

Po ukončení jesennej časti súťažného ročníka 2011/12 sa stretli členovia vedenia SsFZ postupne, podľa jednotlivých súťaží, so zástupcami futbalových klubov štartujúcich v súťažiach riadených SsFZ v kategórii dospelých. Uvedené stretnutia už tradične slúžia k zhodnoteniu priebehu súťaží v jesennej časti, informáciám o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí, na vyjadrenie názorov a pripomienok k priebehu jednotlivých súťaží, návrhov a podnetov na skvalitnenie riadenia súťaží, prípadne zmenu, resp. doplnenie príslušných noriem. Teda témy na ktoré pri väčších stretnutiach (konferencie, aktívy) nie je vytvorený primeraný priestor.
Fotografie