Vyhodnotenie súťaží

ŠTK SsFZ pripravila, ako každoročne po ukončení jesennej časti súťaží SsFZ, konečné tabuľky a športovotechnické údaje, tzv. "plachty". Tieto nájdete rozdelené podľa jednotlivých súťaží:
 • III. liga
  tabuľky: xls
  vyhodnotenie: xls
 • IV. liga SEVER
  tabuľky: xls
  vyhodnotenie: xls
 • IV. liga JUH
  tabuľky: xls
  vyhodnotenie: xls
 • V. liga sk. A
  tabuľky: xls
  vyhodnotenie: xls
 • V. liga sk. B
  tabuľky: xls
  vyhodnotenie: xls
 • V. liga sk. C
  tabuľky: xls
  vyhodnotenie: xls
 • V. liga sk. D
  tabuľky: xls
  vyhodnotenie: xls
Podobne, Komisia mládeže SsFZ pripravila konečné tabuľky a prehľad najlepších strelcov v súťažiach mládeže: