Rozpis sútaží

Rozpis súťaží 2017/2018

Rozpis súťaží - textová časť

Vyžrebovanie súťaží dospelých III. liga, IV. liga SEVER, IV. liga JUH, V. liga sk. A, V. liga sk. B, V. liga sk. C, V. liga sk. D

Farba dresovVyžrebovanie súťaží dorastuII. liga SD U19 a MD U17, III. liga dorastu U19 sk. SEVER, III. liga dorastu U19 sk. JUH, IV. liga dorastu U19 sk. A, IV. liga dorastu U19 sk. B, IV. liga dorastu U19 sk. C, IV. liga dorastu U19 sk. DVyžrebovanie súťaží žiakov - II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. SEVER, II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. JUH, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. A, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. B, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. CAdresár futbalových klubov
Nominačné listiny rozhodcov
Nominačné listiny delegátov zväzuRozpis súťaží 2016/2017

Rozpis súťaží - textová časť

Zmeny v RS SsFZ 2016/2017 - jar 2017

Vyžrebovanie súťaží dospelých - Tipos III. liga, IV. liga SEVER, IV. liga JUH, V. liga sk. A, V. liga sk. B, V. liga sk. C, V. liga sk. D

Farba dresov

Vyžrebovanie súťaží dorastuII. liga SD U19 a MD U17, III. liga dorastu U19 sk. SEVER, III. liga dorastu U19 sk. JUH, IV. liga dorastu U19 sk. A, IV. liga dorastu U19 sk. B, IV. liga dorastu U19 sk. C, IV. liga dorastu U19 sk. D

Vyžrebovanie súťaží žiakov - II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. SEVER, II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. JUH, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. A, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. B, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. C


Adresár FK - súťaže dospelých
Adresár FK - súťaže mládeže

Nominačné listiny rozhodcov
Nominačné listiny delegátov zväzu

2015/2016

Oprávnenia a povinnosti

Rozpis súťaží - textová časť

Doplnenie RS – dohrávané MFS

Vyžrebovanie súťaží dospelých - TIPOS III. liga , IV. liga sk. SEVER , IV. liga sk. JUH , V. liga sk. A , V. liga sk. B , V. liga sk. C , V. liga sk. D

Farba dresov

Vyžrebovanie súťaží dorastu - II. liga SD U19 a MD U17 , III. liga dorastu U19 sk. SEVER , III. liga dorastu U19 sk. JUH , IV. liga dorastu U19 sk. A , IV. liga dorastu U19 sk. B , IV. liga dorastu U19 sk. C , IV. liga dorastu U19 sk. D

Vyžrebovanie súťaží žiakov - II. liga SŽ U15 a MŽ u13 sk. SEVER , II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. JUH , III. liga SZu15 a MŽ U13 sk. A , III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. B , III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. C Vyžrebovanie súťaží žiačok a junioriek

2014/2015

Rozpis súťaží - textová časť - opravený


Vyžrebovanie súťaží dospelých - III. liga , IV. liga sk. SEVER , IV. liga sk. JUH , V. liga sk. A , V. liga sk. B , V. liga sk. C , V. liga sk. D

Vyžrebovanie súťaží dorastu - II. liga SD U19 a MD U17 , III. liga dorastu U19 sk. SEVER , III. liga dorastu U19 sk. JUH , IV. liga dorastu U19 sk. A , IV. liga dorastu U19 sk. B , IV. liga dorastu U19 sk. C , IV. liga dorastu U19 sk. D

Vyžrebovanie súťaží žiakov - II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. SEVER , II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. JUH , III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. A , III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. B , III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. C

Vyžrebovanie súťaže žiačok
Adresár futbalových klubov
Adresár mládež
Nominačné listiny Rozhodcov
Nominačné listiny delegátov SsFZ
2013/2014

Zmeny v RS 2013/2014 - textová časť - jar 2014
Rozpis súťaží - textová časť
Vylosovanie dospelí
Vylosovanie dorast
Vylosovanie žiaci
Adresár klubov
Nominačné listiny R
Nominačné listiny DZ
2012/2013

Zmeny v RS 2012/2013 - textová časť - jar 2013
Rozpis sútaží - textová časť
Vylosovanie dospelí
Vylosovanie dorast
Vylosovanie žiaci
Adresár klubov
Nominačné listiny delegátov
Nominačné listiny rozhodcov
2011/2012

Rozpis sútaží - textová časť
Vylosovanie dospelí
Vylosovanie dorast
Vylosovanie žiaci
Adresár klubov
Nominačné listiny delegátov
Nominačné listiny rozhodcov
2010/2011

Rozpis sútaží - textová časť
Vylosovanie dospelí
Vylosovanie dorast
Vylosovanie žiaci
Adresár klubov
Nominačné listiny delegátov
Nominačné listiny rozhodcov
2009/2010

Rozpis sútaží - textová časť
Vylosovanie dospelí
Vylosovanie dorast
Vylosovanie žiaci
Adresár klubov
Nominačné listiny delegátov
Nominačné listiny rozhodcov
2008/2009

Rozpis sútaží - textová časť
Vylosovanie súťaží
Adresár klubov
Nominačné listiny
2007/2008

Rozpis sútaží kompletný
Orgány SsFZ
Všeobecné ustanovenia
Rozpis sútaží dospelých
Rozpis sútaží mládeže
Kluby
Rozhodcovia
Delegáti2005 / 2006

Muži Dorast Žiaci
III. liga
IV. liga JUH
IV. liga SEVER
V.liga A
V.liga B
V.liga C
V.liga D
III. liga SD/MD
IV. liga JUH
IV. liga SEVER
V.liga A
V.liga B
V.liga C
V.liga D
II. liga JUH
II. liga SEVER
III. liga A
III. liga B
III. liga C
III. liga D