Komisie - Stredoslovenský futbalový zväz

Zoznam komisií

Športovo - technická

Komisia mládeže


Úsek ISSF KM

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil E-mail
  Ján Havran referent ISSF – IV. liga dorast U19 A,B, C,D 0915 820 924 havran@kpas.sk
  Patrik Hrivo referent ISSF – II. liga U15, U13 S a J 0911529090 patrik.hrivo@gmail.com
  Roman Kaštan referent ISSF – V. liga U19 A a B 0911 775 479 kastan.jsmith.roman@gmail.com
  Dávid Hrobárik referent ISSF – V. liga U19 C a D 0910 216 373 hrobarikdavid8@gmail.com
  Jozef Martinský referent ISSF – III. liga U15,13 A, B a C 0908 989 868 martinsky@jf.sk
  Michaela Potančoková správca ISSF - mládež, dohrávanie zápisov 0903 584 383 majerova.misa@gmail.com
  Adam Jekkel delegátor R
  súťaží dorastu
  0917 352 819 adam.jekkel@gmail.com

Disciplinárna komisia

Komisia rozhodcov

 • Zoznam členov
  Funkcia Meno a priezvisko Telefón e-mail
  Predseda Ing. Martin Balko 0905 292 328 martinbalko72@gmail.com
  podpredseda, vedúci úseku delegátov Karol Poláček 0903 796 917 karol.polacek@gmail.com
  člen, vedúca technického úseku Miroslava Migaľová 0905 762 494 migalova.m@gmail.com
  člen, vedúci obsadzovacieho úseku Ľubomír Samotný 0905 389 594 lubomir.samotny@gmail.com
  člen, vedúci školiaceho úseku Michal Očenáš 0907 344 877 ocenas.mi@gmail.com
  člen, tajomník komisie Andrej Hrmo 0908 523 193 andrejhrmo@gmail.com
 • Štatút komisie
 • Materiály


Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Karol Poláček Vedúci úseku 0903 796 917 karol.polacek1@gmail.com
  Ivan Roštár Hodnotenie správ DZ III. ligy a II. LSD 0910 949 775 ivanrostar1948@gmail.com
  Miroslav Debnár Hodnotenie správ DZ IV. a V. liga 0907 968 484 miroslav.debnar@centrum.sk

Komisia rozhodcov - technický úsek

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Miroslava Migaľová Hodnotenie zápisov R III. liga a sumárne vyhodnotenie 0905 762 494 migalova.m@gmail.com
  Mária Súkeníková Hodnotenie zápisov R IV. liga 0917 044 844 sukenikova11@gmail.com
  Marek Mastiš Hodnotenie zápisov R V. liga sk. A + B 0907 617 182 marek.mastis@gmail.com
  Maroš Libiak Hohnotenie zápisov R V. liga sk. C + D 0918 439 255 maroslibiak1@gmail.com
  Peter Čajka Hodnotenie zápisov R mládež 0907 335 229 petko1012@azet.sk

Komisia rozhodcov – obsadzovací úsek

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail Poznámka
  Ľubomír Samotný Vedúci úseku 0905 389 594 lubomir.samotny@gmail.com
  Tomáš Batiz Delegovanie R V. líg, mládež, SFZ a zmeny správca www.kr-ssfz.sk 0908 559 176 batiztomas@gmail.com
  Karol Poláček Delegovanie všetkých DZ 0903 796 917 karol.polacek1@gmail.com

Komisia rozhodcov – školiaci a organizačný úsek

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Michal Očenáš Školenia R a DZ, riešenie sťažností, príprava FP 0907 344 877 ocenas.mi@gmail.com
  Viliam Vais Riešenie sťažností 0918 367 540 viliam.vais@gmail.com
  Dušan Hrčka Riešenie sťažností 0903 043 450 d.hrcka@guferoplus.sk
  Bystrík Nemček Riešenie sťažností 0907 041 680 bystrik.nemcek@gmail.com
  Ivan Roštár Zodpovedný za program TALENT 0910 949 775 ivanrostar1948@gmail.com
  Anton Ihring Program TALENT 0903 660 163 tonoihring@gmail.com

Trénersko - metodická komisia

Hospodárska komisia

Revízna komisia

 • Zoznam členov
  meno funkcia mobil mail
  Ladislav Slanec predseda 905 724 543 slanec.ladislav@gmail.com
  Miroslav Antol člen 0915 825 872
  Ladislav Krnáč člen 0905 368 434
  Tomáš Tóth člen 0905 914 117
  Milan Škorník člen 0915 505 499
  0905 511 021

 • Štatút komisie

Odvolacia komisia

Komisia ženského futbalu

Zdravotná komisia

 • Zoznam členov
  meno funkcia mobil mail
  MUDr. Andrej Patka predseda 0908 516 605 patkaandrejbb@gmail.com

Volebná komisia

 • Zoznam členov
  meno funkcia mobil mail
  Peter Kohút predseda 0905 722 408 eupk@mail.t-com
  Pavol Baják člen za ZA kraj 0911 229 873 spavol.bajak@tpoint.sk
  Boris Suja člen za ZA kraj 0902 135 741 sujaboris@gmail.com
  Miroslav Matušov člen za BB kraj 0905 261 655 matusovm@stonline.sk
  Ladislav Dányi člen za BB kraj 0917 906 032 ladislav.danyi@gmail.com
  Náhradníci:
  meno funkcia mobil mail
  Peter Pekara za ZA kraj 0908 979290 peter.pekara@mskzilina.sk
  Jozef Kvasn za BB kraj 0915 806 633 kvasnajozef@gmail.com
 • Materiály