NIKE Cup - Stredoslovenský futbalový zväz
Slovenský futbalový zväz, 832 80 Bratislava, Junácka 6

NIKE PREMIER CUP 2006/2007

Propozície – finálové turnaje
BB kraj / ZA kraj
Vyhlasovateľ:
firma NIKE
Organizátor:
SFZ, SsFZ, ObFZ
Počet účastníkov:
6 družstiev – Lovča, 6 družstiev - Diviaky
Štart hráčov:
štartujú hráči narodení po 1.1. 1992 a mladší
Miesto turnajov:
 • 11 . september 2006 (pondelok) – Lovča - hlavné ihrisko
 • 12. september 2006 (utorok) – Diviaky - hlavné ihrisko
Rozhodcovia:
deleguje SsFZ
Pravidlá:
 • hrá sa podľa pravidiel futbalu SFZ, súťažného poriadku a týchto propozícií
 • 6 družstiev je rozdelených do dvoch 3-členných skupín, v skupine sa hrá každý s každým podľa vopred zverejneného rozlosovania.
 • o konečnom poradí v skupine rozhoduje:
  1. počet bodov
  2. vzájomný zápas
  3. rozdiel skóre
  4. vyšší počet strelených gólov
  5. penaltový rozstrel
 • v prípade nerozhodného výsledku nasleduje po stretnutí penaltový rozstrel (po 5 hráčov z každého družstva) ako pomocné kritérium pre určenie poradia v skupine alebo ako kritérium na určenie víťaza finále
 • hrací čas:
  • 2 x 20 min. v skupinách (5 min. prestávka)
  • 2 x 25 min. finále (10 min. prestávka)
 • vylúčený hráč má zastavenú činnosť v nasledujúcom zápase
 • turnaj sa hrá s loptami zn. NIKE, lopty na rozcvičenie si zabezpečia zúčastnené družstvá. Každé družstvo si prinesie dve sady dresov.
Ceny:
víťazi finále získavajú zápasovú výstroj zn. NIKE a postupujú do celoslovenského finále NPC (apríl 2007)
Náklady:
všetky náklady spojené s organizáciou turnajov hradí SFZ (mimo poistenia účastníkov) z dotácie firmy NIKE, paušálne prepláca i náklady na dopravu (vždy po dve družstvá) podľa osobitného rozpisu. Firma NIKE zabezpečuje občerstvenie (bagety + min. voda) pre všetkých účastníkov (16 hráčov + 3 RT + vodič / družstvo)
Všetky zúčastnené družstvá sa dostavia do areálu futbalového ihriska TJ Lovča resp. Dynamo Diviaky do 08.30 hod. k slávnostnému otvoreniu turnaja

PaedDr. Peter Štefaňák
RTM SFZ