ADRESÁR FUTBALOVÝCH ZVÄZOV

Stredoslovenský futbalový zväz

Adresa

Stredoslovenský futbalový zväz Partizánska cesta 93 974 01 Banská Bystrica Sekretariát SsFZ sa od 16.10.2020 dočasne odsťahoval zo svojho sídla, do areálu Slovenskej autobusovej dopravy (SAD), Partizánska cesta 97, B. Bystrica. Túto skutočnosť vyvolala rekonštrukcia doterajších priestorov. Poštová adresa a všetky kontakty sekretariátu SsFZ ostali nezmenené.

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava číslo účtu: SK97 0900 0000 0000 5019 2944 IČO: 14224755 DIČ: 2021122202

Sekretariát SsFZ

FunkciaMenotel. čísloE-mail
Predseda SsFZStanislav NEUSCHL0905 386 512stanislav.neuschl@futbalsfz.sk
Vedúci sekretár SsFZ Michaela POTANČOKOVÁ 0903 584 383 michaela.potancokova@futbalsfz.sk
PaM, matrika Mária JÁNOŠOVÁ 0917 234 514 futbal@ssfz.sk
Tréner mládeže Ján ŠTRBA 0905 555 027 jan.strba@futbalsfz.sk
Koordinátor vzdelávania trénerov SFZ Peter ŠTEFAŇÁK 0902 937 058 peterstefanak@gmail.com
Účtovníctvo Marta MOJŽIŠOVÁ 0907 818 279 mojzisova@ssfz.sk
Organizačný pracovník Michaela KOVÁČIKOVÁ (toho času na MD) 0905 322 024
Regionálny koordinátor
LK SFZ
Peter HALAJ 0905 454 689

web stránka: www.ssfz.sk, www.ssfz.futbalnet.sk e-mail: futbal@ssfz.sk , matrika@ssfz.sk , sutaze@ssfz.sk , tlac@ssfz.sk , zapis@ssfz.sk

Slovenský futbalový zväz

Adresy regionálnych futbalových zväzov