Rozpis sútaží

Rozpis súťaží 2021/2022

Rozpis súťaží textová časť

Vyžrebovanie súťaží dospelých - III. liga, IV. liga SEVER, IV. Liga JUH, V. liga sk. A, V. liga sk. B, V. liga sk. C, V. liga sk. D

Farba výstroja – dospelí,dorastenci
III. liga dorastu U19 a U17, IV. liga dorastu U19 sk. SEVER, IV. liga dorastu U19 sk. JUH, V. liga dorastu U19 sk. A, V. liga dorastu U19 sk. B, V. liga dorastu U19 sk. C.

žiaci

II. liga žiakov U15 a U13 sk. SEVER, II. liga žiakov U15 a U13 sk. JUH, III. liga žiakov U15 a U13 sk. A, III. liga žiakov U15 a U13 sk. B, III. liga žiakov U15 a U13 sk. C.Farba výstroja - mládež

Kontakty R
Kontakty DZ

Rozpis súťaží 2020/2021

Rozpis súťaží textová časť

Vyžrebovanie súťaží dospelých - TIPOS III. liga, IV. liga SEVER, IV. Liga JUH, V. liga sk. A, V. liga sk. B, V. liga sk. C, V. liga sk. D

Vyžrebovanie súťaží dospelých, Farba výstroja – dospelí, Vyžrebovanie súťaží mládeže,

Vyžrebovanie súťaží dorastu -
Dorast III. liga U19, Dorast III. liga U17, Dorast IV. liga SEVER, Dorast IV. liga JUH, Dorast V. liga sk. A, Dorast V. liga sk. B, Dorast V. liga sk. C

Žiaci II.liga U15 Sever, Žiaci II.liga U15 Juh, Žiaci III.liga U15 sk. A, Žiaci III.liga U15 sk. B, Žiaci III.liga U15 sk. C, Žiaci II.liga U13 Sever , Žiaci II.liga U13 Juh , Žiaci II.liga U13 sk. A , Žiaci II.liga U13 sk. B , Žiaci II.liga U13 sk. C

Farba výstroja – mládež

Kontakty DZ
Kontakty R

Rozpis súťaží 2019/2020

Rozpis súťaží textová časť

Vyžrebovanie súťaží dospelých - III. liga, IV: liga SEVER, IV. Liga JUH, V. liga sk. A, V. liga sk. B, V. liga sk. C, V. liga sk. D
Farba výstroja

Vyžrebovanie súťaží dorastu - III. liga U19 a U17, IV. liga U19 sk. SEVER, IV. liga U19 sk. JUH, V. liga U19 sk. „A“, V. liga U19 sk. „B“, V. liga U19 sk. „C“, V. liga U19 sk. „D“

Vyžrebovanie súťaží žiakov - II. liga U15 a U13 sk. SEVER, II. liga U15 a U13 sk. JUH, III. liga U15 a U13 sk. „A“, III. liga U15 a U13 sk. „B“, III. liga U15 a U13 sk. „C“

Kontakty DZ, Kontakty R

Rozpis súťaží 2018/2019

Rozpis súťaží - textová časť

Vyžrebovanie súťaží dospelých - III. liga, IV. Liga JUH, IV: liga SEVER, V. liga sk. A, V. liga sk. B, V. liga sk. C, V. liga sk. D
Vyžrebovanie súťaží dorastu - II. liga SD U19, II. liga MD U17, III. liga dorastu U19 sk. JUH, III. liga dorastu U19 sk. SEVER, IV. liga dorastu U19 sk. A, IV. liga dorastu U19 sk. B, IV. liga dorastu U19 sk. C, IV. liga dorastu U19 sk. D

Farba výstroja

Vyžrebovanie súťaží žiakov - II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. JUH, II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. SEVER, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. A, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. B, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. C

Kontakty DZ 2018-19, Kontakty R 2018-19

Rozpis súťaží 2017/2018

Rozpis súťaží - textová časť

Vyžrebovanie súťaží dospelých III. liga, IV. liga SEVER, IV. liga JUH, V. liga sk. A, V. liga sk. B, V. liga sk. C, V. liga sk. D

Farba dresovVyžrebovanie súťaží dorastuII. liga SD U19 a MD U17, III. liga dorastu U19 sk. SEVER, III. liga dorastu U19 sk. JUH, IV. liga dorastu U19 sk. A, IV. liga dorastu U19 sk. B, IV. liga dorastu U19 sk. C, IV. liga dorastu U19 sk. DVyžrebovanie súťaží žiakov - II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. SEVER, II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. JUH, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. A, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. B, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. C

Rozpis súťaží 2016/2017

Rozpis súťaží - textová časť

Zmeny v RS SsFZ 2016/2017 - jar 2017

Vyžrebovanie súťaží dospelých - Tipos III. liga, IV. liga SEVER, IV. liga JUH, V. liga sk. A, V. liga sk. B, V. liga sk. C, V. liga sk. D

Farba dresov

Vyžrebovanie súťaží dorastuII. liga SD U19 a MD U17, III. liga dorastu U19 sk. SEVER, III. liga dorastu U19 sk. JUH, IV. liga dorastu U19 sk. A, IV. liga dorastu U19 sk. B, IV. liga dorastu U19 sk. C, IV. liga dorastu U19 sk. D

Vyžrebovanie súťaží žiakov - II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. SEVER, II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. JUH, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. A, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. B, III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. C


2015/2016

Oprávnenia a povinnosti

Rozpis súťaží - textová časť

Doplnenie RS – dohrávané MFS

Vyžrebovanie súťaží dospelých - TIPOS III. liga , IV. liga sk. SEVER , IV. liga sk. JUH , V. liga sk. A , V. liga sk. B , V. liga sk. C , V. liga sk. D

Farba dresov

Vyžrebovanie súťaží dorastu - II. liga SD U19 a MD U17 , III. liga dorastu U19 sk. SEVER , III. liga dorastu U19 sk. JUH , IV. liga dorastu U19 sk. A , IV. liga dorastu U19 sk. B , IV. liga dorastu U19 sk. C , IV. liga dorastu U19 sk. D

Vyžrebovanie súťaží žiakov - II. liga SŽ U15 a MŽ u13 sk. SEVER , II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. JUH , III. liga SZu15 a MŽ U13 sk. A , III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. B , III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. C Vyžrebovanie súťaží žiačok a junioriek

2014/2015

Rozpis súťaží - textová časť - opravený


Vyžrebovanie súťaží dospelých - III. liga , IV. liga sk. SEVER , IV. liga sk. JUH , V. liga sk. A , V. liga sk. B , V. liga sk. C , V. liga sk. D

Vyžrebovanie súťaží dorastu - II. liga SD U19 a MD U17 , III. liga dorastu U19 sk. SEVER , III. liga dorastu U19 sk. JUH , IV. liga dorastu U19 sk. A , IV. liga dorastu U19 sk. B , IV. liga dorastu U19 sk. C , IV. liga dorastu U19 sk. D

Vyžrebovanie súťaží žiakov - II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. SEVER , II. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. JUH , III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. A , III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. B , III. liga SŽ U15 a MŽ U13 sk. C

Vyžrebovanie súťaže žiačok2013/2014

Zmeny v RS 2013/2014 - textová časť - jar 2014
Rozpis súťaží - textová časť
Vylosovanie dospelí
Vylosovanie dorast
Vylosovanie žiaci
2012/2013

Zmeny v RS 2012/2013 - textová časť - jar 2013
Rozpis sútaží - textová časť
Vylosovanie dospelí
Vylosovanie dorast
Vylosovanie žiaci
2011/2012

Rozpis sútaží - textová časť
Vylosovanie dospelí
Vylosovanie dorast
Vylosovanie žiaci
2010/2011

Rozpis sútaží - textová časť
Vylosovanie dospelí
Vylosovanie dorast
Vylosovanie žiaci
2009/2010

Rozpis sútaží - textová časť
Vylosovanie dospelí
Vylosovanie dorast
Vylosovanie žiaci
2008/2009

Rozpis sútaží - textová časť
Vylosovanie súťaží
2007/2008

Rozpis sútaží kompletný
Orgány SsFZ
Všeobecné ustanovenia
Rozpis sútaží dospelých
Rozpis sútaží mládeže2005 / 2006

Muži Dorast Žiaci
III. liga
IV. liga JUH
IV. liga SEVER
V.liga A
V.liga B
V.liga C
V.liga D
III. liga SD/MD
IV. liga JUH
IV. liga SEVER
V.liga A
V.liga B
V.liga C
V.liga D
II. liga JUH
II. liga SEVER
III. liga A
III. liga B
III. liga C
III. liga D