Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2022 – na schválenie Konferenciou SsFZ 11.5.2023

Výročná správa za rok 2022

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2021

Výročná správa SsFZ za rok 2021.pdf

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2020

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2019

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2018

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2017

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2016