Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2020

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2019

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2018

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2017

Výročná správa SsFZ a správa nezávislého audítora za rok 2016