Komisie - Stredoslovenský futbalový zväz

Zoznam komisií

Športovo - technická

Komisia mládeže


Úsek ISSF KM

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Športové zaradenie Referent súťaže E-mail Mobil
  Patrik Hrivo referent ISSF rozhodca SsFZ III. liga U15/U13 sk. C patrik.hrivo@gmail.com 0911529090
  Roman Kaštan referent ISSF rozhodca SsFZ III. liga U15/U13 sk. A kastan.jsmith.roman@gmail.com 0911 775 479
  Dávid Hrobárik referent ISSF rozhodca SsFZ III. liga U15/U13 sk. B hrobarikdavid8@gmail.com0910 216 373
  Michaela Potančoková správca ISSF mládež sekretariát SsFZ správca súťaží - mládež, dohrávanie zápisov majerova.misa@gmail.com
  Adam Jekell ISSF mládež R SFZ správca súťaží - mládež adam.jekkel@gmail.com

Disciplinárna komisia

Komisia rozhodcov

 • Zoznam členov
  Funkcia Meno a priezvisko Telefón e-mail
  Predseda Ing. Martin Balko 0905 292 328 martinbalko72@gmail.com
  podpredseda, vedúci úseku delegátov Karol Poláček 0903 796 917 karol.polacek1@gmail.com
  člen, vedúca technického úseku Miroslava Migaľová 0905 762 494 migalova.m@gmail.com
  člen, vedúci obsadzovacieho úseku Ľubomír Samotný 0905 389 594 lubomir.samotny@gmail.com
  člen, vedúci školiaceho úseku Michal Očenáš 0907 344 877 ocenas.mi@gmail.com
  člen, tajomník komisie Andrej Hrmo 0908 523 193 andrejhrmo@gmail.com
 • Štatút komisie
 • Materiály


Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Karol Poláček Vedúci úseku 0903 796 917 karol.polacek1@gmail.com
  Ivan Roštár Hodnotenie správ DZ III. a IV. ligy 0910 949 775 ivanrostar1948@gmail.com
  Miroslav Debnár Hodnotenie správ V. liga A a B 0907 968 484 miroslav.debnar@centrum.sk
  Marek Veky kontrola správ DZ V. ligy C a D 0904 703 225 veky.marek@gmail.com

Komisia rozhodcov - technický úsek

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Miroslava Migaľová Hodnotenie zápisov súťaží dospelých a sumárne vyhodnocovanie 0905 762 494 migalova.m@gmail.com
  Mária Súkeníková Hodnotenie zápisov súťaží mládeže 0917 044 844 sukenikova11@gmail.com

Komisia rozhodcov – obsadzovací úsek

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail Poznámka
  Ľubomír Samotný Vedúci úseku 0905 389 594 lubomir.samotny@gmail.com
  Tomáš Batiz Delegovanie R V. líg, mládež, SFZ a zmeny správca www.kr-ssfz.sk 0908 559 176 batiztomas@gmail.com
  Karol Poláček Delegovanie všetkých DZ 0903 796 917 karol.polacek1@gmail.com

Komisia rozhodcov – školiaci a organizačný úsek

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Michal Očenáš Školenia R a DZ, riešenie sťažností, príprava FP 0907 344 877 ocenas.mi@gmail.com
  Ivan Roštár Zodpovedný za program TALENT, organizácia akcií 0910 949 775 ivanrostar1948@gmail.com
  Anton Ihring Program TALENT 0903 660 163 tonoihring@gmail.com

Trénersko - metodická komisia

Hospodárska komisia

Revízna komisia

 • Zoznam členov
  meno funkcia mobil mail
  Ladislav Slanec predseda 905 724 543 slanec.ladislav@gmail.com
  Ladislav Korček člen 0917 620 055
  Ladislav Krnáč člen 0905 368 434
  Tomáš Tóth člen 0905 914 117
  Milan Škorník člen 0915 505 499
  0905 511 021

 • Štatút komisie

Odvolacia komisia

Komisia ženského futbalu

Zdravotná komisia

 • Zoznam členov
  meno funkcia mobil mail
  MUDr. Andrej Patka predseda 0908 516 605 patkaandrejbb@gmail.com

Volebná komisia

 • Zoznam členov
  meno funkcia mobil mail
  Peter Kohút predseda 0905 722 408 eupk@mail.t-com
  Pavol Baják člen za ZA kraj 0911 229 873 spavol.bajak@tpoint.sk
  Boris Suja člen za ZA kraj 0902 135 741 sujaboris@gmail.com
  Miroslav Matušov člen za BB kraj 0905 261 655 matusovm@stonline.sk
  Ladislav Dányi člen za BB kraj 0917 906 032 ladislav.danyi@gmail.com
  Náhradníci:
  meno funkcia mobil mail
  Peter Pekara za ZA kraj 0908 979290 peter.pekara@mskzilina.sk
  Jozef Kvasn za BB kraj 0915 806 633 kvasnajozef@gmail.com
 • Materiály