Zoznam komisií

Športovo - technická

Zoznam členov

Aktuálny materál

Archív materiálov

Komisia mládeže

Zoznam členov

Archív materiálov

Disciplinárna komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Dušan GREGOR Podpredseda, referent MR - 4 liga, dočasne poverený vedením DK 915234356 g.d.gregor@gmail.com
Miloš HNILICA Tajomník 902344689 hnilicamilos@gmail.com
Kamil Horváth Referent, V.liga Sever, Juh 905545592 kamil.horvath74@gmail.com
Dušan ŠIMUN Referent, VI.liga sk.A,B 903449190 simund30@gmail.com
Miroslav BITALA Referent, VI.liga sk.C,D 907873471 bitalamiro@gmail.com
Pavel JÁNOŠÍK Referent, mládežnícke súťaže 910912385 pavel.janosik@gmail.com

Archív materiálov

Komisia rozhodcov

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Štefan Pastorek Predseda KR 905069203 pastorek.sp@gmail.com
Roman Horák Podpredseda KR a vedúci úseku delegátov 914358454 romco.horak@gmail.com
Andrej Melicher Tajomník KR 904658180 kr@ssfz.sk ; andej.melicher@gmail.com
Maroš Libiak Vedúci technického úseku a zodpovedný za FP 918439255 maroslibiak1@gmail.com
Michal Železňák Vedúci obsadzovacieho úseku 915588679 michal.zeleznak@gmail.com
Miroslav Holas Vedúci úseku pre riešenie sťažností 915828886 holasmiroslav@gmail.com

Nové materiály

Kontakty DZ 2022-23.pdf Kontakty R 2022-23.pdf Záznam z porady 2022 Usporiadateľská služba 2022

Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Roman Horák Vedúci úseku 914358454 romco.horak@gmail.com
Branislav Hrdlička Hodnotenie správ DZ 905784200 bh80414@gmail.com
Ján Ploštica Hodnotenie správ DZ 907880705 plostica1@gmail.com

Archív materiálov

Program semináru DZ 2.,3.,4.2.2018 Nižná Program Letného odborného seminára DZ SsFZ - strena 5.7.2017 Pokyny DZ 2016-17 aktualizácia 31.1.2017 Program semináru DZ 10-11-12.2.2017 Liptovský Ján Kontakty DZ 2016/2017 k 31.07.2016 SP 2015 učinnosť 1.7.2015 21.12. aktualizované pokyny pre delegátov zväzu Doplnok správy D zo stretnutia 2014 Hodnotenie R Manuál pre prácu s ISSF - vytvorenie "správy pozorovateľa rozhodcov" Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí Porada pred stretnutím SD v ISSF 2014 Kontakty DZ 2015/2016 k 1.10.2015 Program DZ-LS-2016-BB< Program ZS DZ 16.-17.1.2016 LS DZ 2015 Metodické usmernenie DZ 2015-2016 NL DZ 2015/16 jeseň Program DZ-LS 2015-BB Program ZS DZ SsFZ 30.-31.1.2015 23.7. pokyny pre delegátov zväzu Pokyny pre delegátov zväzu

Komisia rozhodcov - technický úsek

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Maroš Libiak Hodnotenie zápisov R v súťažiach dospelých MR - IV. ligy + sumár,príprava FP 918439255 maroslibiak1@gmail.com
Peter Čajka Hodnotenie zápisov R v súťažiach dospelých V. ligy 907335229 petko1012@azet.sk
Tomáš Tůma Hodnotenie zápisov R v súťažiach dospelých VI. ligy 905015024 tomi4.tuma@gmail.com
Tomáš Kolofík Hodnotenie zápisov R vo všetkých súťažiach mládeže 915816399 tomas.kolofik@zoznam.s

Komisia rozhodcov - obsadzovací úsek

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Štefan Pastorek Delegovanie R MR - IV. liga, V. liga 905069203 pastorek.sp@gmail.com
Michal Železňák Delegovanie R VI. liga, mládež, SFZ, zmeny v obsadení, zodp. za návrh obsadenia 915588679 michal.zeleznak@gmail.com
Miroslav Holas Delegovanie R VI. liga, mládež, SFZ, zmeny v obsadení 915828886 holasmiroslav@gmail.com
Roman Horák Delegovanie DZ 914358454 romco.horak@gmail.com
Matúš Gregorec Správca ISSF 944406046 gregorec@centrum.sk
Michal Gregorec Správca ISSF 944089807 m.gregorec@centrum.sk

Komisia rozhodcov - školiaci úsek

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Miroslava Migaľová Školenia R a DZ, koordinátor 905762494 migalova.m@gmail.com
Viliam Vais Program Talent 918367540 viliam.vais@gmail.com
Anton Ihring Organizácia akcií 903660163 tonoihring@gmail.com

Komisia rozhodcov - úsek sťažností a video úsek

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Miroslav Holas Riešenie sťažností + sumárne vyhodnotenie 915828886 holasmiroslav@gmail.com
Marcel Budáč Riešenie sťažností 915836600 budac.marcel@gmail.com
Ján Šága Riešenie sťažností 910903013 jancikk99@gmail.com

Trénersko - metodická komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Mgr.Marián PETROK Predseda 905 837 809 mpetrok33@gmail.com
PaedDr. Peter ŠTEFAŇÁK Podpredseda, koordinátor vzdelávania 902 937 058 peterstefanak@gmail.com
PaedDr. Rastislav KOLLÁR PhD. Úsek vzdelávania 905 605 591 kollar.rastislav@fhv.umb.sk
doc.PaedDr.Miroslav NEMEC, PhD. Úsek vzdelávania 905 186 036 nemec@fhv.umb.sk
Ján ŠTRBA Úsek mládeže, koordinátor výberov mládeže 905 555 027 jan.strba@futbalsfz.sk
Mgr.Marián BERKY Úsek mládeže 907 447 520 bery61@gmail.com
Peter LIHAN Úsek mládeže 905 541 135 peterlihan24@@gmail.com
Pavel FRIGMANSKÝ Úsek seniorského futbalu 911 107 315 frigman@mag-net.sk
Ľubomír FAKTOR Úsek seniorského futbalu 908 619 040 lubofaky@gmail.com
Pavol ŠUHAJ Úsek seniorského futbalu 905 975 032 pavol.suhaj@gmail.com
Igor BELLA Úsek seniorského futbalu 905 412 378 igi.bella@gmail.com
Mgr. Julián KRULL, PhD. Člen za KŽF 905 468 389 krull.julian@gmail.com

Register trénerov

Archív materiálov

Plán vzdelávania trénerov na rok 2018 Doškolovací seminár trénerov - prihláška Školenie trénerov UEFA B - prihláška Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie - prihláška Plán vzdelávania trénerov na rok 2017 Doškolovací seminár trénerov - prihláška Školenie trénerov UEFA B - prihláška Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie - prihláška Hospitačný záznam z tréningovej jednotky Záznamový hárok na vyhodnotenie početnosti realizovaných HČJ TMK - Plán školení na rok 2016 Školenie trénerov 3 UEFA B - prihláška Školenie trénerov 4 UEFA GRASSROOTS C - prihláška Doškoľovací seminár SsFZ - prihláška TMK - plán školení na rok 2015 TMK - Plán školení na rok 2014 TMK - Plán školení na rok 2013 TMK - Plán školení na rok 2012(.doc) TMK - Vyhodnotenie platností trénerských licencií 2011/12 jeseň TMK - Vyhodnotenie platností trénerských licencií 2010/11 TMK - Plán školení na rok 2011(.doc) TMK - Vyhodnotenie platností trénerských licencií 2009/10 TMK - Plán školení na rok 2010(.doc) TMK - Prihláška na školenie trénerov 2010

Denník trénera

Denník trénera(.doc) Hodnotenie zápasu a príprava zápasu(.doc) Ihrisko(.doc) Mesačný plán(.doc) Tréningová jednotka(.doc) Týždenný tréningový mikrocyklus(.doc)

Komisia ženského futbalu

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Ján MATONOK Predseda 905770016 matoni44@gmail.com
Tomáš GEMZA Podpredseda,tajomník 908933715 tomas.gemza@futbalsfz.sk
Miroslava MIGAĽOVÁ Člen, koordinátor 905762494 migalova.m@gmail.com
Miroslav BERAN Člen, skaut 905188377 enzosportlucenec@gmail.com
Julián KRULL Člen, tréner výberov 905468389 krull.julian@gmail.com
Lukáš KARABIN Člen, asistent trénera č.1 917237720 karabin.lukas@gmail.com
Tomáš HVOSTÍK Člen, asistent trénera č.2 917311108 tomas_hvostik@hotmail.com
Igor BELLA Člen, skaut 905412378 igi.bella@gmail.com
Juraj REMIŠ Člen, skaut 908332131 juro.remis@gmail.com

Materiály

ROZPIS SÚŤAŽÍ ŽENSKÉHO FUTBALU ROZPIS SÚŤAŽE: II. LIGA DORASTENKY WU19 a II. LIGA ŽIAČKY WU15 SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2021/2022 ROZPIS SÚŤAŽE: II. LIGA ŽIAČKY WU15

Archív materiálov

Rozpis súťaží SsFZ pre juniorky a žiačky, súťažný ročník 2015/2016

Matričná komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Stanislav Špila 907360541 stanislav.spila@gmail.com
Michaela Potančoková 903584383 michaela.potancokova@futbalsfz.sk

Archív materiálov

Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná, Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná Oznam MK (5.1.2007)

Odvolacia komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Prístup v ISSF Telefón (+421) e - mail
Jozef HRIVÍK súťaže ObFZ ZA 903718107 hrivik@inexpo.sk
Marián Oravec člen 905239529 oravec.marian@zmail.sk
Filip CELLENG člen 908824575 f.celleng@gmail.com
Pavol ĽORKO súťaže obFZ DK 905265779 pavol.lorko@gmail.com
Jozef KRÁLIK člen 948643507 kralik.jozko@gmail.com

Materiály

Zápisnica Z 01 22 zasadnutie OK 06 10 2022 .pdf Uznesenie 01 2022.pdf Uznesenie 02 2022.pdf Uznesenie 03 2022.pdf Uznesenie 04 2022.pdf Uznesenie 05 2022.pdf Uznesenie 06 2022.pdf

Revízna komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Ing.Jaroslav BÁGEL Predseda 903226315 jbagel@azet.sk
Mgr.Andrea KALNICKÁ člen
Ing.Marcel BUDÁČ člen
Ing. Ján PODSTRELENEC člen
JUDr. Ján MIKLER člen

Volebná komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Peter Kohút predseda 905722408 eupkbb@gmail.com
Pavol Baják člena za ZA kraj 911229873 pavol.bajak@tpoint.sk
Boris Suja člen za ZA kraj 902135741 sujaboris@gmail.com
Miroslav Baran člen za BB kraj 903996040 baran.msk@gmail.com
Ladislav Dányi člen za BB kraj 917906032 ladislav.danyi.1950@gmail.com

Archív materiálov

Volebný poriadok SsFZ

Sekretariát a iné