Zoznam komisií

Športovo - technická

Zoznam členov

Aktuálny materiál

Archív materiálov

Komisia mládeže

Zoznam členov

Archív materiálov

Disciplinárna komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Miloš HNILICA Poverený predseda DK - Dorast IV. Liga Stred, JUH   902344689 hnilicamilos@gmail.com
Dušan GREGOR Podpredseda DK -  MR – IV liga. Dorast III. Liga SD, MD   915234356 g.d.gregor@gmail.com
Pavel JÁNOŠÍK Tajomník DK - Žiaci II. Liga SŽ , MŽ , III. Liga SŽ , MŽ  910912385 pavel.janosik@gmail.com
Dušan ŠIMUN Referent V. liga SEVER, JUH. Dorast IV. Liga sk. Sever   903449190 simund30@gmail.com
Miroslav BITALA Referent VI. Liga skupina A, B. Dorast V. liga U19 sk. B  907873471 bitalamiro@gmail.com
Anton Piaček Referent VI. Liga skupina C, D, Dorast V. liga U19 sk. A   908510111 a.piacek@centrum.sk

Archív materiálov

Komisia rozhodcov

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Štefan Pastorek Predseda KR 905069203 pastorek.sp@gmail.com
Roman Horák Podpredseda KR a vedúci úseku delegátov 914358454 romco.horak@gmail.com
Andrej Melicher Tajomník KR 904658180 kr@ssfz.sk andrej.melicher@gmail.com
Maroš Libiak Vedúci technického úseku a zodpovedný za FP 918439255 maroslibiak1@gmail.com
Michal Železňák Vedúci obsadzovacieho úseku 915588679 michal.zeleznak@gmail.com
Marcel Budáč Vedúci úseku pre riešenie sťažností 915836600 budac.marcel@gmail.com

Aktuálne materiály

Zásady pre činnosť DZ Metodické usmernenie k popisu vybraných priestupkov Papierový zápis zo stretnutia Evidenčný list DZ Kontakty DZ 2023-24.pdf Kontakty R 2023-24.pdf Záznam z porady (.pdf) (.docx) Usporiadateľská služba (pdf) (.docx)

Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Roman Horák Vedúci úseku 914358454 romco.horak@gmail.com
Branislav Hrdlička Hodnotenie správ DZ 905784200 bh80414@gmail.com
Ján Ploštica Hodnotenie správ DZ 907880705 plostica1@gmail.com

Archív materiálov

Program semináru DZ 2.,3.,4.2.2018 Nižná Program Letného odborného seminára DZ SsFZ - strena 5.7.2017 Pokyny DZ 2016-17 aktualizácia 31.1.2017 Program semináru DZ 10-11-12.2.2017 Liptovský Ján Kontakty DZ 2016/2017 k 31.07.2016 SP 2015 učinnosť 1.7.2015 21.12. aktualizované pokyny pre delegátov zväzu Doplnok správy D zo stretnutia 2014 Hodnotenie R Manuál pre prácu s ISSF - vytvorenie "správy pozorovateľa rozhodcov" Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí Porada pred stretnutím SD v ISSF 2014 Kontakty DZ 2015/2016 k 1.10.2015 Program DZ-LS-2016-BB< Program ZS DZ 16.-17.1.2016 LS DZ 2015 Metodické usmernenie DZ 2015-2016 NL DZ 2015/16 jeseň Program DZ-LS 2015-BB Program ZS DZ SsFZ 30.-31.1.2015 23.7. pokyny pre delegátov zväzu Pokyny pre delegátov zväzu

Komisia rozhodcov - technický úsek

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Maroš Libiak Sumár z hodnotení zápisov R, príprava FP 918439255 maroslibiak1@gmail.com
Michal Verdžák Hodnotenie zápisov R v súťažiach dospelých MR - IV. ligy 914101529 michalverdzak@zoznam.sk
Peter Čajka Hodnotenie zápisov R v súťažiach dospelých V. ligy 907335229 petko1012@azet.sk
Tomáš Tůma Hodnotenie zápisov R v súťažiach dospelých VI. ligy 905015024 tomi4.tuma@gmail.com
Tomáš Kolofík Hodnotenie zápisov R vo všetkých súťažiach mládeže 915816399 tomas.kolofik@zoznam.sk

Komisia rozhodcov - obsadzovací úsek

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Štefan Pastorek Delegovanie R MR - IV. liga, V. liga 905069203 pastorek.sp@gmail.com
Michal Železňák Delegovanie R VI. liga, mládež, SFZ, zmeny v obsadení, zodpovedný za návrh obsadenia 915588679 michal.zeleznak@gmail.com
Martin Konček Delegovanie R VI. liga, mládež, SFZ, zmeny v obsadení 915084013 mar.koncek@gmail.com
Roman Horák Delegovanie DZ 914358454 romco.horak@gmail.com
Matúš Gregorec Správca ISSF 944406046 gregorec@centrum.sk
Michal Gregorec Správca ISSF 944089807 m.gregorec@centrum.sk

Komisia rozhodcov - školiaci úsek

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Miroslava Migaľová Školenia R a DZ, koordinátor 905762494 migalova.m@gmail.com
Viliam Vais Program Talent 918367540 viliam.vais@gmail.com
Anton Ihring Organizácia akcií 903660163 tonoihring@gmail.com

Komisia rozhodcov - úsek sťažností a video úsek

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Marcel Budáč Riešenie sťažností + sumárne vyhodnotenie 915836600 budac.marcel@gmail.com
Ľudovít Hrmo Riešenie sťažností 948504033 ludovit.hrmo@gmail.com
Ján Šága Riešenie sťažností 910903013 jancikk99@gmail.com

Trénersko - metodická komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Mgr.Marián PETROK Predseda 905 837 809 mpetrok33@gmail.com
PaedDr. Peter ŠTEFAŇÁK Podpredseda, koordinátor vzdelávania 902 937 058 peterstefanak@gmail.com
PaedDr. Rastislav KOLLÁR PhD. Úsek vzdelávania 905 605 591 kollar.rastislav@fhv.umb.sk
doc.PaedDr.Miroslav NEMEC, PhD. Úsek vzdelávania 905 186 036 nemec@fhv.umb.sk
Ján ŠTRBA Úsek mládeže, koordinátor výberov mládeže 905 555 027 jan.strba@futbalsfz.sk
Mgr.Marián BERKY Úsek mládeže 907 447 520 bery61@gmail.com
Peter LIHAN Úsek mládeže 905 541 135 peterlihan24@@gmail.com
Pavel FRIGMANSKÝ Úsek seniorského futbalu 911 107 315 frigman@mag-net.sk
Ľubomír FAKTOR Úsek seniorského futbalu 908 619 040 lubofaky@gmail.com
Pavol ŠUHAJ Úsek seniorského futbalu 905 975 032 pavol.suhaj@gmail.com
Igor BELLA Úsek seniorského futbalu 905 412 378 igi.bella@gmail.com
Mgr. Julián KRULL, PhD. Člen za KŽF 905 468 389 krull.julian@gmail.com

Register trénerov

Archív materiálov

Plán vzdelávania trénerov na rok 2018 Doškolovací seminár trénerov - prihláška Školenie trénerov UEFA B - prihláška Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie - prihláška Plán vzdelávania trénerov na rok 2017 Doškolovací seminár trénerov - prihláška Školenie trénerov UEFA B - prihláška Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie - prihláška Hospitačný záznam z tréningovej jednotky Záznamový hárok na vyhodnotenie početnosti realizovaných HČJ TMK - Plán školení na rok 2016 Školenie trénerov 3 UEFA B - prihláška Školenie trénerov 4 UEFA GRASSROOTS C - prihláška Doškoľovací seminár SsFZ - prihláška TMK - plán školení na rok 2015 TMK - Plán školení na rok 2014 TMK - Plán školení na rok 2013 TMK - Plán školení na rok 2012(.doc) TMK - Vyhodnotenie platností trénerských licencií 2011/12 jeseň TMK - Vyhodnotenie platností trénerských licencií 2010/11 TMK - Plán školení na rok 2011(.doc) TMK - Vyhodnotenie platností trénerských licencií 2009/10 TMK - Plán školení na rok 2010(.doc) TMK - Prihláška na školenie trénerov 2010

Denník trénera

Denník trénera(.doc) Hodnotenie zápasu a príprava zápasu(.doc) Ihrisko(.doc) Mesačný plán(.doc) Tréningová jednotka(.doc) Týždenný tréningový mikrocyklus(.doc)

Komisia ženského futbalu

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Ján MATONOK Predseda 905770016 matoni44@gmail.com
Tomáš GEMZA Podpredseda,tajomník 908933715 tomas.gemza@futbalsfz.sk
Miroslava MIGAĽOVÁ Člen, koordinátor 905762494 migalova.m@gmail.com
Miroslav BERAN Člen, skaut 905188377 enzosportlucenec@gmail.com
Julián KRULL Člen, tréner výberov 905468389 krull.julian@gmail.com
Lukáš KARABIN Člen, asistent trénera č.1 917237720 karabin.lukas@gmail.com
Tomáš HVOSTÍK Člen, asistent trénera č.2 917311108 tomas_hvostik@hotmail.com
Igor BELLA Člen, skaut 905412378 igi.bella@gmail.com
Juraj REMIŠ Člen, skaut 908332131 juro.remis@gmail.com

Materiály

ROZPIS SÚŤAŽÍ ŽENSKÉHO FUTBALU ROZPIS SÚŤAŽE: II. LIGA DORASTENKY WU19 a II. LIGA ŽIAČKY WU15 SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2021/2022 ROZPIS SÚŤAŽE: II. LIGA ŽIAČKY WU15

Archív materiálov

Rozpis súťaží SsFZ pre juniorky a žiačky, súťažný ročník 2015/2016

Matričná komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Stanislav Špila 907360541 stanislav.spila@gmail.com
Michaela Potančoková 903584383 michaela.potancokova@futbalsfz.sk

Archív materiálov

Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná, Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná Oznam MK (5.1.2007)

Odvolacia komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Prístup v ISSF Telefón (+421) e - mail
Jozef HRIVÍK súťaže ObFZ ZA 903718107 hrivik@inexpo.sk
Marián Oravec člen 905239529 oravec.marian@zmail.sk
Filip CELLENG člen 908824575 f.celleng@gmail.com
Pavol ĽORKO súťaže obFZ DK 905265779 pavol.lorko@gmail.com
Jozef KRÁLIK člen 948643507 kralik.jozko@gmail.com

Materiály

Zápisnica Z 01 22 zasadnutie OK 06 10 2022 .pdf Uznesenie OK 01 2023 .pdf Uznesenie OK 02 2023 .pdf Uznesenie 01 2022.pdf Uznesenie 02 2022.pdf Uznesenie 03 2022.pdf Uznesenie 04 2022.pdf Uznesenie 05 2022.pdf Uznesenie 06 2022.pdf

Revízna komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Ing.Jaroslav BÁGEL Predseda 903226315 jbagel@azet.sk
Mgr.Andrea KALNICKÁ člen
Ing.Marcel BUDÁČ člen
Ing. Ján PODSTRELENEC člen
JUDr. Ján MIKLER člen

Volebná komisia

Zoznam členov

Meno a priezvisko Funkcia Telefón (+421) e - mail
Peter Kohút predseda 905722408 eupkbb@gmail.com
Pavol Baják člena za ZA kraj 911229873 pavol.bajak@tpoint.sk
Boris Suja člen za ZA kraj 902135741 sujaboris@gmail.com
Miroslav Baran člen za BB kraj 903996040 baran.msk@gmail.com
Ladislav Dányi člen za BB kraj 917906032 ladislav.danyi.1950@gmail.com

Archív materiálov

Volebný poriadok SsFZ

Sekretariát a iné