Výkonný výbor

Zasadnutie VV SsFZ 26.8.2021 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Návrh KR – hlasovanie per rollam

Zloženie komisií a úsekov – hlasovanie per rollam

Projekt „prípravky“ – hlasovanie per rollam

Informácia o hospodárení SsFZ za I. polrok 2021

Prehľad FK dospelých

Zápis z pracovného stretnutia vedenia SsFZ s predsedami ObFZ v pôsobnosti SsFZZasadnutie VV SsFZ 1.7.2021 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Vyhodnotenie súťaží dospelých 2020/2021

Plán práce orgánov SsFZ na II. polrok 2021Zasadnutie VV SsFZ 22.4.2021 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Plán činnosti výberov SsFZ na rok 2021

Vybrané turnaje 2021- FK

Vybrané turnaje 2021 - ObFZ

Vybrané FK 2021Zasadnutie VV SsFZ 19.11.2020 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Neodohraté MFS

Priebežný stav súťaží

Dohrávky 2021 – návrh

Jeseň 2020 mládež štatistika

Termíny dohrávok mládež – návrh

Plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2021

Tréneri Tipos III. liga

Výbery SsFZ plán prípravy na I. polrok 2021Zasadnutie VV SsFZ 1.10.2020 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Prehľad neodohraných MFS mládeže

Vyhodnotenie súťaží KŽF SsFZ

FK neplniace podmienku o počte R

Plnenie podmienok licenčného systému (TIPOS III. liga)

Plnenie podmienky o počte družstiev mládežeZasadnutie VV SsFZ 1.9.2020 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Prehľad stretnutí – jeseň 2020/2021

Prehľad klubov v súťažiach SsFZ

Slovnaft cup - informácia

Informácia o hospodárení

Medzioblastné turnaje 2020Zasadnutie VV SsFZ 2.7.2020 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Zaradenie a čísla – dospelí

Zaradenie – mládež

Čísla – mládež

Nominačné listiny R - návrh

Nominačné listiny DZ - návrhZasadnutie VV SsFZ 4.6.2020 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania 4.6.2020

Informácia MaK.doc

Licenčné kluby mládež

Plán práce orgánov SsFZ na II. polrok 2020

Vekový sumár rozhodcov SsFZ

Vybrané FK 2020

Vybrané FK spracované žiadostiZasadnutie VV SsFZ 13.2.2020 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Vybrané turnaje FK

Vybrané turnaje ObFZ

Plán prípravy výberov SsFZ

Plán vzdelávania trénerov 2020

Vyhodnotenie činnosti výberov 2019Zasadnutie VV SsFZ 16.1.2020 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2020 – opravený

Mladé talenty 2020

Návrh termínovej listiny dospelých 2020/2021

Pravidlá pre podporu.... – Vybrané turnajeZasadnutie VV SsFZ 5.12.2019 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2020Zasadnutie VV SsFZ 7.11.2019 v Banskej Bystrici

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

matrika – zimné RO – informáciaZasadnutie VV SsFZ 6.9.2019 v Trnave

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Zmena súťaží mládeže 2020 – 2021 návrh

Komisie SsFZ 2019 – 2020

Prehľad stretnutí jeseň 2019/2020 dospelí

Návrh odmien R – dievčatáZasadnutie VV SsFZ 1.7.2019

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Štatistické údaje – dospelí

Vyhodnotenie súťaží – dospelí

Priebežný stav súťaží – dospelí

Správa o činnosti DK SsFZ

Prerozdelenie prostriedkov za neplnenie podmienky o počte RZasadnutie VV SsFZ 7.6.2019

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Plán činnosti orgánov SsFZ na II. polrok 2019

Prehľad stretnutí jar 2019 ŠTKZasadnutie VV SsFZ 6.5.2019

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovaniaZasadnutie VV SsFZ 4.4.2019

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Predbežná termínová listina 2019/2020 – mládež

Schválené výnimky hracích dní a časov – mládež

Prehľad stretnutí jar 2018/2019 – dospelí

Program vzdelávania R (licencia A a seminár R)Zasadnutie VV SsFZ 7.3.2019

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Predbežná termínová listina 2019/2020 - dospelí

Súťaže dorastu 2019/2020

Vybrané turnaje mládeže 2019

Vybrané kluby 2019Zasadnutie VV SsFZ 7.2.2019

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Priebežný stav súťaží

Plán výberov SsFZ na I. polrok 2019

Vyhodnotenie činnosti TMK 2018Zasadnutie VV SsFZ 10.1.2019

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Korňa 2019 - turnaj "Mladé talenty"

Odmeny R a DZ SsFZ - jar 2019

Plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2019 - upravenýZasadnutie VV SsFZ 5.12.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2019

Správa MaK SsFZZasadnutie VV SsFZ 8.11.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Správa o činnosti DK SsFZ

Správa o činnosti KR SsFZ

Fond - prípravkyZasadnutie VV SsFZ 4.10.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Správa o činnosti ŠTKZasadnutie VV SsFZ 5.9.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Informácia o hospodárení SsFZ za I. polrok 2018

Návrh zmien a doplnenia Stanov SsFZ

Komisie a úseky SsFZ 2018/2019Zasadnutie VV SsFZ 13.7.2018 - mimoriadne

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Memento pre nás všetkýchZasadnutie VV SsFZ 27.6.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Štatistické údaje ŠTK 2017/2018

Vyhodnotenie KM 2017/2018

Vyhodnotenie súťaží dospelých 2017/2018Zasadnutie VV SsFZ 7.6.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Prehľad stretnutí - jar 2017/2018

Plán práce orgánov SsFZ na II. polrok 2018Zasadnutie VV SsFZ 3.5.2018

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Prehľad stretnutí

Termínová listina 2018/2019

Seminár DZ licencia AZasadnutie VV SsFZ 5.4.2018

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovaniaZasadnutie VV SsFZ 8.3.2018

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Vybrané FK pre rok 2018

Vybrané turnaje pre rok 2018

Stav licenčného systému III. liga

Zámery KRZasadnutie VV SsFZ 8.2.2018

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

NL R - jar 2018

NL DZ – jar 2018

Plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2018 – upravený

Plán prípravy regionálnych výberov SsFZ – jar 2018Zasadnutie VV SsFZ 17.01.2018

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Zasadnutie VV SsFZ

Termínová listina 2018-19

Stav licenčného systému 2018

SsFZ - Turnaj Mladé talenty 2018

Plán práce na I. polrok 2018 (F)Zasadnutie VV SsFZ 15.12.2017

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovaniaZasadnutie VV SsFZ 4.12.2017

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Prehľad o matričných úkonoch v roku 2017

11- tka SsFZ za rok 2017

Štatistické údaje ŠTK – jeseň 2017

Vyhodnotenie dospelých – jeseň 2017

Správa o činnosti KR 2014-2017Zasadnutie VV SsFZ 9.11.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Program

Správa ŠTK

Správa KM

Správa DK

Analýza stavu R 2014-2017

Návrh doplnenia Stanov SsFZZasadnutie VV SsFZ 12.10.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Kluby neplniace počet R

Plnenie podmienky o počte družstiev mládeže

Harmonogram konferencií ObFZZasadnutie VV SsFZ 7.9.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Pozvánka

Zloženie odborných komisií

Príprava Konferencie SsFZ

Nominácia na Regions´Cup 2017

rozpisZasadnutie VV SsFZ 3.7.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Pozvánka

Prezentácia KR

Návrh RS 2017/2018Zasadnutie VV SsFZ 6.6.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Plán práce orgánov SsFZ na II. polrok 2017

Rozdelenie prostriedkov uhradených FK za R

Plán prípravy výberov SsFZ mládeže na II. polrok 2017Zasadnutie VV SsFZ 6.4.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovaniaZasadnutie VV SsFZ 4.5.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Propozície medzioblastných turnajov 2017

Podmienky plnenia licenčného systému III. ligy

Prehľad počtu matričných úkonov - zimné RO

Zasadnutie VV SsFZ 6.4.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovaniaZasadnutie VV SsFZ 9.3.2017

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Vybrané FK mládeže - vyhodnotenie žiadostíZasadnutie VV SsFZ 9.2.2017

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Vybrané turnaje SsFZ 2017

Organizačné zabezpečenie rokovania Konferencie SsFZ 9.3.2017

Termínová listina 2017/2018