Platby R a DZ

Rok 2021

Evidencia činnosti R a DZ

Archív 2013

Vyúčtovanie zálohových platieb za rok 2013

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - október 2013

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - september 2013

Vyúčtovanie činnosti R a DZ - jar 2013

Prehľad súm, ktoré budú fakturované FK za činnosť R a DZ - súťaže SsFZ a SFZ

Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jeseň 2013

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - august 2013

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - jún 2013

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - máj 2013

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - marec, apríl 2013

Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jar 2013

Archív 2012

Vyúčtovanie zálohových platieb 2012

Vyúčtovanie R a DZ 2012

Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jeseň 2012

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - október 2012

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - september 2012

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - august 2012

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - jún 2012

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - máj 2012

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - marec, apríl 2012

Archív 2011

Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jar 2012

Vyúčtovanie zálohových platieb - jar 2011

Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jeseň 2011

Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jar 2011

Odmeny a paušálne náhrady vyplácané R a DZ - 2011

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - október 2011

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - september 2011

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - august 2011

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - jún 2011

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - máj 2011

Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - marec, apríl 2011