Dokumenty

Stanovy

Stanovy SsFZ

Poriadky

Organizačný poriadok SsFZ – 3.9.2019 Rokovací poriadok SsFZ Volebný poriadok SsFZ

Finančná podpora v rámci SsFZ

Pravidlá poskytovania finančných príspevkov z prostriedkov SsFZ na podporu vydávania publikácií venovaných vzniku a histórii činnosti futbalových klubov v mestách a obciach regiónu stredného Slovenska (.pdf) Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže Žiadosť o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže Žiadosť o príspevok na družstvo U19 a U17 Opatrenia proti korupcii SsFZ 2007 Zákon o organizovaní verejných športových podujatí Zákon o športe

Tlačivá

Sprievodný list

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie do 18 rokov

Ukončenie dohody

Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii, podľa čl. 45 SP