Dokumenty

Stanovy

Stanovy SsFZ

Poriadky

Organizačný poriadok SsFZ – 3.9.2019 Rokovací poriadok SsFZ Volebný poriadok SsFZ

Finančná podpora v rámci SsFZ

Pravidlá poskytovania finančných príspevkov z prostriedkov SsFZ na podporu vydávania publikácií venovaných vzniku a histórii činnosti futbalových klubov v mestách a obciach regiónu stredného Slovenska (.pdf) Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže(.pdf) Žiadosť o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané turnaje mládeže Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK(.pdf) Žiadosť o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK Opatrenia proti korupcii SsFZ 2007 Zákon o organizovaní verejných športových podujatí Zákon o športe

Tlačivá

Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii, podľa čl. 46 SP Prihláška k registrácii hráča Žiadosť o transfer hráča - Slovensko Žiadosť o transfer hráča - zahraničie Sprievodný list Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o brigádnickej práci študenta Dohoda o úhrade záväzkov klubu voči SFZ Čestné prehlásenie Čestné prehlásenie do 18 rokov