Orgány SSFZ

Delegáti a náhradníci Konferencie SFZ v pôsobnosti SsFZ

DELEGÁTI KONFERENCIE SsFZ

Výkonný výbor Stredoslovenského futbalového zväzu

Orgány zabezpecenia spravodlivosti Stredoslovenského futbalového zväzu

Kontrolné orgány SsFZ

Ostatné komisie a vybrané úseky