Orgány SSFZ

Delegáti a náhradníci Konferencie SFZ v pôsobnosti SsFZ

Meno a priezvisko E-mail Telefón (+421)
Žilinský kraj
František VOREL frantisekvorel1@gmail.com 915727272
Ing. Boris BURGER burger@schwer.sk 903453170
Ing. Martin BARAN martinbaran73@gmail.com 905838730
Náhradníci Žilinský kraj
Jozef PAVLÍK joopav@gmail.com 905251150
Ján STUDENÝ studeny.knm@gmail.com 904131777
Banskobystrický kraj
Ing. Juraj PILÁT pilatovameggi@gmail.com 903808208
Ľubomír AUXT lubobrka@gmail.com 905316324
Miroslav BERAN enzosportlc@gmail.com 905188377
Náhradníci Banskobystrický kraj
PaedDr. Dušan ŠIMUN simund30@gmail.com 903449190
Adrián KOÓS koos.adrian@zoznam.sk 917650113
Predsedovia ObFZ v rámci regiónu SsFZ
Ivan ŠIMKO simko.ivo@gmail.com 910110709
Stanislav ŠPILA stanislav.spila@gmail.com 907360541
Vladimír MUŠÁK vladimir.musakst@centrum.sk 911691901
Radoslav ČIČMANEC radoslav.cicmanec@gmail.com 907716412
Igor REPA repa@tomirtech.sk 905437955
Roman HORÁK romco.horak@gmail.com 914358454
Marián PETROK mpetrok33@gmail.com 905837809
Gabriel BACSA gabriel.bacsa@azet.sk 905630537
Igor KRŠKO krsko.igor@gmail.com 902197000
Ján MATONOK matoni44@gmail.com 905770016
Ernest PETERKE ernest.peterke@gmail.com 902208798

DELEGÁTI KONFERENCIE SsFZ

Výkonný výbor Stredoslovenského futbalového zväzu

Meno a priezvisko Funkcia v ŠTK Telefón (+421) e - mail
Stanislav Neuschl Predseda 905386512 stanislav.neuschl@futbalsfz.sk
Roman Horák podpredseda VV SsFZ za ZA kraj 914358454 romco.horak@gmail.com
Ján Matonok podpredseda VV SsFZ za BB kraj 905770016 matoni44@gmail.com
Peter Vachan (k 25.09.2023 ukončil činnosť ako člen VV SsFZ ) zástupca ObFZ za ZA kraj 902343699 peter.vachan@gmail.com
Radoslav Čičmanec zástupca ObFZ za BB kraj 907716412 radoslav.cicmanec@gmail.com
Stanislav Špila zástupca FK za ZA kraj 907360541 stanislav.spila@gmail.com
Ernest Peterke zástupca FK za BB kraj 902208798 ernest.peterke@gmail.com
Igor Repa člen VV, zodpovedný za riadenie súťaží mládeže 905437955 repa@tomirtech.sk
Vladimír Mušák člen VV, zástupca rozhodcov 911691901 vladimir.musakst@centrum.sk
Marián Petrok člen VV, zástupca trénerov 905837809 mpetrok33@gmail.com
Ivan Šimko člen VV, zodpovedný za riadenie súžaží dospelých 910110709 simko.ivo@gmail.com