Úvod - Stredoslovenský futbalový zväz

Vitajte na stránkach
Stredoslovenského futbalového zväzu


Aktuality


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
22.12.2008     Vianočné sviatky a Nový rok
Stredoslovenský futbalový zväz chce touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým fanúšikom futbalu na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2009 veľa osobných i športových úspechov.
15.12.2008     Učebné texty pre trénerov
V roku 2008 vydal autorský kolektív pod vedením doc. Miroslava Nemca publikáciu pre trénerov a fanúšikov futbalu s názvom Tréner futbalu: učebné texty pre trénerov futbalu EURO B licencie.
Kniha je k dispozicii na SsFZ, pre trénerov pôsobiacich v súťažiach riadených SsFZ za 150,- SKK resp. €5.
10.12.2008     Z kopačiek do gala
V piatok 9. januára 2009 o 19,00 v priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene vyhlásia už 15. raz funkcionári a pozvaní hostia hráčov Jedenástky SsFZ za rok 2008. Po slávnostnej časti sa všetci presunú do priestorov Divadelnej reštaurácie, kde sa budú zabávať v rámci V. plesu SsFZ.
V prípade záumu o toto tradičné športovo-spoločenské podujatie, na ktoré Vás organizátori čo najsrdečnejšie pozývajú, kontaktujte sekretariát SsFZ.
Cena zlosovateľnej vstupenky je 800 SK (€26,5). Platbu je možné realizovať v hotovosti v SK do konca roka, po tomto termíne len bezhotovostne na účet SsFZ.
2.12.2008     Vyhodnotenie súťaží
ŠTK SsFZ pripravila, ako každoročne po ukončení jesennej časti súťaží SsFZ, konečné tabuľky a športovotechnické údaje, tzv. "plachty". Pre súťaže mladších Komisia mládeže SsFZ pripravila konečné tabuľky a prehľad najlepších strelcov.
Ku všetkým týmto dokumentom sa dostanete z nasledujúceho rozcestníka.
1.12.2008     Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v sobotu 29. 11. 2008, deň po svojich 65. narodeninách, nás navždy opustil bývalý predseda ObFZ v Lučenci

Štefan Cerovský

Štefan takmer celý svoj život zasvätil športu a telovýchove. Bol predsedom OV ČSZTV a predsedom ObFZ v Lučenci i členom Rady SsFZ v B. Bystrici. Ako bývalý futbalista sa neskôr venoval trénovaniu mládeže i dospelých a pracoval vo viacerých orgánoch ObFZ i SsFZ.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2. 12. 2008 o 14,00 hod. na cintoríne v Lučenci.
Česť jeho pamiatke.
19.11.2008     Analýzy EURO 2008 pred početným publikom trénerov
Vyše 220 trénerov SsFZ si v rámci doškoľovacieho a rekvalifikačného seminára, ktorý organizovala TMK SsFZ 17.novembra 2008 v Banskej Bystrici, vypočuli zaujímavé analýzy ME 2008. V rámci seminára boli slávnostné vyhlásené aj výsledky tradičnej ankety o najúspešnejšieho trénera SsFZ za rok 2008.
Bližšie informácie a fotogalériu nájdete tu.
6.11.2008     Na strednom Slovensku sme dohrali
ŠTK a KM SsFZ na základe nepriaznivej predpovede počasia a na základe negatívnych reakcíí športových klubov ruší svoje rozhodnutie o predohraní prvých jarných kôl, preto sa stretnutia, ktoré sa mali odohrať 8. a 9.11.2008, nekonajú.
26.10.2008     V prípade dobrého počasia sa predohráva
Výkonný výbor SsFZ na svojom zasadnutí 17.10. 2008 v B. Bystrici rozhodol, že v prípade vyhovujúcich klimatických podmienok sa stretnutia prvých jarných kôl súťaží SsFZ predohrajú. Podrobnejšie informácie nájdete v spravodaji SsFZ č. 17 (DOSPELÍ správa ŠTK, bod 4; MLÁDEŽ správa KM, bod 5).
26.10.2008     Tradícia pracovných stretnutí pokračuje
Možnosť v relatívne úzkom kruhu účastníkov príslušnej súťaže riešiť špecifické problémy umožňujú tradičné pracovné porady s vedením SsFZ. Podrobnejšie o pracovných poradách v spravodaji SsFZ č. 18 (správy zo sekretariátu, bod 1).
12.10.2008     Po skončení jesennej časti seminár pre trénerov SsFZ
TMK SsFZ organizuje 17.11.2008 (pondelok - štátny sviatok) tradičný seminár pre trénerov 2. a 3. triedy. Bližšie informácie nájdete v Spravodaji SsFZ č. 15.
25.9.2008     Upozornenie pre FK
Upozorňujeme FK, že s technických dôvodov sekretariát RP "na počkanie" dňa 26. 9. 2008 NEVYBAVUJE.
24.9.2008     Krajské finále NPC 2008/09
Do celoslovenského finále NIKE PREMIER CUPU 2008/2009, ktoré sa bude konať v apríli 2009, postúpili víťazi krajských finálových turnajov - v Diviakoch zvíťazili starší žiaci MFK Ružomberok a v Lovči starší žiaci ŽP ŠPORT Podbrezová.
Viac informácií nájdete tu.
31.8.2008     Na kvalifikáciu vstup voľný
Na základe rozhodnutia výkonného výboru SFZ budú mať skupiny mladých futbalistov vstup voľný na vyhradenú tribúnu na kvalifikačný zápas Slovensko - Severné Írsko, ktorý sa bude hrať 6.9.2008 (sobota) na Tehelnom poli v Bratislave. Menné zoznamy aj s menom zodpovednej osoby zasielajte mailom alebo faxom na sekretariát SFZ do 2.9.2008 do 12:00.
17.8.2008     KR: Program TALENT
Na stránku boli zaradené dokumenty k programu TALENT od komisie rozhodcov.
Nájdete ich v sekcii komisie.
7.8.2008     Rozpis súťaží 2008/09
Na stránke v časti tlačivá pribudla príkazná zmluva (R a DZ) pre futbalové kluby.
26.7.2008     Mladší žiaci nebudú hrať o body ale o medailu
Výrazná zmena nastane od nového súťažného ročníka v súťažiach mladších žiakov. Nielenže budú hrať na skrátenom ihrisku, ale nebudú hrať ani o body. Viac informácii v spravodaji SsFZ č. 4.
20.7.2008     Rozpis súťaží 2008/09
Elektronickú verziu rozpisu súťaží už nájdete aj na našej stránke. Rozpis je rozdelený do viacerých častí, nájdete ich v príslušnej sekcii.
2.7.2008     Po aktíve ŠTK a KM 2008
Dňa 30.6.2008 sa uskutočnil v aule Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v B. Bystrici športovo-technický aktív ŠTK a KM SsFZ s vyhodnotením uplynulého súťažného ročníka, odovzdaním cien a zaradením družstiev s pridelením čísel pre súťažný ročník 2008/2009.
Rozpis súťaží SsFZ 2008/2009 bude k dispozícii v tlačenej forme do 20.7.2008.
Predbežné rozlosovanie je už k dispozícii na stiahnutie.
fotogaléria
27.6.2008     Miesto aktívu ŠTK a KM
Ako sa dostať k Obchodnej akadémi v B. Bystrici:
ukázať miesto na mape
Smer od Zvolena
po príchode do BB pokračovať nadjazdom smer Ružomberok, Martin za nadjazdom odbočiť smer Kordíky, Tajov, centrum.
Smer od Martina, Ružomberka
za rozostavaným úsekom rýchlostnej komunikácie odbočiť smer Kordíky, Tajov, centrum.
Spoločne
na križovatke pod nadjazdom odbočiť doprava a vystúpať ku kruhovému objazdu z objazdu vom smer Kordíky (Podlavice, Rooswelt. nemocnica, UMB) a ihneď asi 20m za kruhovým objazdom odbočiť doľava a hneď doprava!
Viac o aktíve v spravodaji SsFZ č. 51
24.5.2008     Pozor - chyba pri inštalácii prestupového poriadku
Technickou chybou pri inštalácii nového Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov sa dostala na našu stránku verzia návrhu tohoto dokumentu, ktorá nebola upravená po jej definitívnom schválení VV SFZ. Za túto chybu sa samozrejme ospravedlňujeme.
Oficiálnu neautorizovanú verziu nájdete tu a v sekcii dokumenty.
24.5.2008     Zmeny v súťažiach mladších žiakov
Na základe uznesenia Rady SsFZ schválil Vv SsFZ návrh TMK SsFZ, podľa ktorého súťaže mladších žiakov (2 a 3. liga MŽ) v pôsobnosti SsFZ budú od nového ročníka 2008/2009 hrať na skrátenom ihrisku s počtom hráčov 1 + 8.
Detaily nájdete tu.
17.5.2008     Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov
VV SFZ na svojom ostatnom zasadnutí schválil novelizovaný Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, ktorý bude platiť od 1. 7. 2008.
Pre lepšiu informovanosť jeho neautorizovanú podobu zverejňujeme na našej stránke:
pdf | doc
9.5.2008     Tabuľky mládežníckych súťaží
Vzhľadom na množiace sa požiadavky na aktualizáciu tabuliek ml. súťaží oznamujeme návštevníkom našej stránky, že tabuľky sú aktualizované na základe zápisov zo stretnutí, ktoré spravidla obdržíme do stredy po odohraných kolách. Skoršie aktualizácie nedokážeme v súčasnom období realizovať.
18.4.2008     Smútočné oznámenie
S hlbokým žiaľom oznamujeme futbalovej verejnosti, že nás vo štvrtok 17. 4. 2008 náhle vo veku 57 rokov navždy opustil

Viktor HOLÁČIK

delegát III. ligy a bývalý člen Rady SsFZ, člen Rady a dlhoročný člen VV ObFZ v Žiline.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 19. 4. 2008 o 14.00 hod. v Makove.
7.4.2008     Pozvánka pre predsedov TMK ObFZ
TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie 15. apríla 2008 o 10:00 predsedov TMK ObFZ v Stredoslovenskom regióne.
15.2.2008     Program seminárov R a DZ
Programy plánovaných seminárov R a DZ nájdete tu:
III. liga
IV. liga
V. liga juh
V. liga sever
26.1.2008     Blížia sa termíny seminárov R a DZ
Komisia rozhodcov SsFZ pripravuje tak, ako na začiatku každého roka, semináre rozhodcov a delegátov zväzu.
Podrobnosti a termíny nájdete v Spravodaji SsFZ č. 29
15.1.2008     Futbalisti plesali i odmeňovali
V priestoroch Zvolenského zámku sa v piatok 11. januára 2008 konal už IV. ples SsFZ za účasti vyše stovky zabávajúcich sa hostí. V rámci plesu boli na základe hlasovania trénerov 3. ligy a členov TMK SsFZ slávnostne vyhlásené výsledky už 13. ročníka ankety Jedenástka SsFZ. Nájdete ich tu.