Úvod - Stredoslovenský futbalový zväz

Vitajte na stránkach
Stredoslovenského futbalového zväzu


Aktuality


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
28.12.2009     Nový rok
Stredoslovenský futbalový zväz chce touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým fanúšikom futbalu na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im všetkým zaželať do nového roku 2010 veľa osobných i športových úspechov.
22.12.2009     Konferencia SsFZ
19. 12. 2009 sa uskutočnila Konferencia SsFZ v budove Obvodného úradu v B. Bystrici.
Podrobnosti a najdôležitejšie dokumenty nájdete tu.
17.12.2009     Konferencia SsFZ
Konferencia SsFZ sa uskutoční 19. 12. 2009 v budove Obvodného úradu v B. Bystrici.
Podrobnosti a najdôležitejšie dokumenty nájdete tu.
16.12.2009     Rekvalifikácia pre trénerov 3. triedy - 2. časť (prax)
TMK SsFZ žiada trénerov, ktorí absolvovali 1. časť rekvalifikácie z C licencie na UEFA B licenciu na seminári trénerov 17. novembra 2009, aby sa do 10. januára 2010 prihlásili u príslušného garanta z TMK SsFZ na vykonanie praktickej časti. Zoznam termínov tu.
14.12.2009     Vyhodnotenie súťaží - plachty
Referenti ŠTK a KM, tak ako sa to stalo zvykom, vyhodnotili po jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010 jednotlivé súťaže a spracovali tzv. "plachty". Tieto sú dostupné podľa jednotlivých súťaží tu.
8.12.2009     Futbalová rodina v oblekoch
Už po 14. krát vyhlásia zástupcovia SsFZ slávnostne výsledky ankety "Jedenástka SsFZ za rok 2009". Ocenenie jedenástky najlepších futbalistov SsFZ sa uskutoční 8. januára 2010 o 18.00 hod. pri príležitosti VI. plesu SsFZ v priestoroch Divadla J. G. Tajovského a Divadelnej reštaurácie vo Zvolene. Viac informácií nájdete tu
17.11.2009     Tréneri SsFZ opäť v laviciach
TMK SsFZ zorganizovala tradičný doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ v priestoroch FHV UMB v Banskej Bystrici.
Viac informácií a fotogalériu nájdete tu.
31.10.2009     Finále Mini Champions Ligy 2009
Celoslovenské finále turnaja MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko pre chlapcov U12 (r. 1998) a dievčatá U16 (r.1994) hraného na miniihriskách sa uskutočnilo dňa 28. októbra 2009 vo Zvolene v areáli MFK Lokomotíva Zvolen.
Výsledky nájdete v Spravodaji SsFZ a vo výsledkovej listine (.doc).
16.10.2009      Nie na všetkých ihriskách sa bude nasledujúci víkend hrať
ŠTK SsFZ povoľuje dňom 15. 10. 2009 použiť k odohratiu MFS všetkých súťaží riadených SsFZ všetky schválené pomocné HP (vrátane škvarových) a podľa vývoja poveternostnej situácie a stavu konkrétnych hracích plôch môžu FK riešiť prípadné zrušenie odohratia MFS telefonicky s predsedom ŠTK p. Orságrom (č.t. : 0918 597 289) v dostatočnom časovom predstihu.
KM SsFZ ruší na základe nepriaznivých poveternostných podmienok a na základe informácií FK o stave hracích plôch odohratie niektorých MFS súťaží mládeže.
22.9.2009     Seminár pre trénerov
TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2009 (utorok) v malej aule FHV UMB v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu).
Viac informácií nájdete tu.
Aktualizované 26. 10. Tlačivo na konspekt tréningovej jednotky "Príprava TJ".
14.8.2009     Uctenie pamiatky tragickej udalosti v Handlovej
SFZ vyzýva ÚLK, regionálne a oblastné futbalové zväzy, futbalové kluby a rozhodcov, aby pred víkendovými ligovými zápasmi na všetkých úrovniach minútou ticha uctili pamiatku obetí tragickej udalosti v Handlovej.
24.7.2009     Rozpis súťaží 2009/10
Sekretariát SsFZ, rozoslal v priebehu uplynulého týždňa na adresu všetkých klubov, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ po jednom kuse RS 2009/10. V prípade záujmu o ďalšie výtlačky si tieto môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ á €2. Platba výhradne formou poštovej poukážky.
Rozpis nájdete tiež v elektronickej podobe na našej stránke.
13.7.2009     Vstupenky na SR – ČR 5. 9. 2009 môžete zakúpiť na SsFZ
Poďme na zápas roka!
Futbalová reprezentácia SR vstupuje do záverečnej fázy kvalifikácie o postup na MS 2010 v Juhoafrickej republike. Doteraz si počína veľmi úspešne a reálne sa priblížila k bránam svetového šampionátu.
Samozrejme, že ju čaká náročná jeseň a najmä najbližšie stretnutie roka: SR – ČR 5. 9. 2009 o 20.30 v Bratislave.
Po miestach na Tehelnom poli je medzi športovou verejnosťou už teraz značný dopyt. V záujme toho, aby sa čo najviac fanúšikov slov. reprezentácie dostalo k vstupenkám, tieto sa budú objednávať a predávať aj prostredníctvom SsFZ. Cena ostala rovnaká ako na stretnutiach SR – San Maríno: á 20€ tribúna BSL a BSP (sedenie na „novej“ tribúne).
Vyzývame záujemcov z FK, ObFZ i verejnosť, aby si ich čo najskôr objednali na sekretariáte SsFZ tel. 048/4148913, fax 048/4148914, e mail sutaze@ssfz.sk, m 0907 741966 (Paršo), 0915 827656 (Matejka), 0905 151511 (Jánošová), 0907 806995 (Baláž), 0902 937058 (Štefaňák). Prednosť majú skupinové objednávky, kde je potrebné uviesť počet objednávaných vstupeniek a kontakt na príslušnú osobu. Pri individuálnych objednávok max. počet 5 vstupeniek. Predaj sa uskutoční v druhej polovici augusta.
7.7.2009     Rozlosovanie súťaží už i v tabuľkovom systéme
Do tabuľkového systému sme pridali možnosť výpisu celej súťaže (napr. pre tlač). Výpis funguje aj pre všetky staré súťaže v systéme.
Ak nájdete v aplikácii chybu alebo budete mať akýkoľvek podnet k jej funkčnosti, napíšte nám, ideálne priamo na mail administrátora.
5.7.2009     Vyžrebovanie súťaží SsFZ 2009/2010
Pre krátkosť času na prípravu ponúkame funkcionárom FK, ako i športovej verejnosti neoficiálne vyžrebovanie súťaží dospelých. Všetky zápasy týchto kategórií už nájdete v tabuľkovom systéme.
V najbližích dňoch očakávajte i novú aplikáciu rozlosovanie súťaží, z ktorej si budete môcť rozlosovanie uložiť alebo vytlačiť v pohodlnej forme.
18.6.2009     Prihlášky do súťaží a zmena konania Aktívu ŠTK a KM
Tak, ako sme to už avizovali v Spravodajcovi SsFZ, rozosielal v uplynulých dňoch sekretariát SsFZ prihlášky do súťaží pre súť. roč. 2009/10. V prípade, že ste prihlášku neobdržali, nájdete ju tu (.pdf, i ako .xls). Pokyny k vyplneniu prihlášky nájdete tu.
Aktív ŠTK a KM sa z dôvodu termínovej kolízie s aktívom SFZ uskutoční v stredu 1. 7. 2009 o 15:00 v kongresovej sále Obvodného úradu v budove bývalého krajského úradu v B. Bystrici na nám. Ľ. Štúra 1.
Osobitné pozvánky na Aktív nebudeme zasielať.
1.6.2009     Postup - zostup
Z dôvodu množiacich sa otázok ohľadne zásad pre postup resp. zostup družstiev dospelých vydala ŠTK SsFZ „Vysvetlenie“, ktorým podáva bližší výklad, ako sa bude postupovať pri postupoch resp. zostupoch družstiev z jednotlivých súťaží ako aj pri zaraďovaní družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2009/2010. Mnoho nejasností je aj preto, že niektoré družstvá vystúpili zo súťaží a je reálna možnosť, že sa do súťažného ročníka 2009/2010 ďalšie družstvá neprihlásia. Okrem toho môžu nastať prípady, že družstvá sa prihlásia do inej súťaže ako by im prislúchala podľa umiestnenia v súťažnom ročníku 2008/2009.
Vysvetlenie nájdete tu.
16.5.2009     Výber SsFZ na turnaji v Chorvátsku
Regionálny výber SsFZ U19 sa v dňoch 16.-25. mája 2009 zúčastní na 57. ročníku medzinárodného futbalového turnaja Kvarnerska rivijera, ktorý sa za účasti 16. družstiev hrá v Rijeke a okolitých mestách. Aktuálne výsledky turnaja nájdete tu
9.5.2009     NPC 2009 s 68 družstvami v Stredoslovenskom regióne
Dvoma zápasmi predkola v 5. skupine (Bobrovec - Dúbrava) a 6. skupine (Zázrivá - Breza) v dňoch 12. až 14. máj 2009 začína nový ročník NPC 2009.
Kompletné rozlosovanie nájdete tu.
26.4.2009     Ako ďalej s futbalovou mládežou
VV SsFZ prijal návrh organizácie mládežníckych súťaží riadených SsFZ v súlade s koncepciou rozvoja mládežníckeho fubalu na Slovensku od súťažého ročníka 2009/2010 a predloží ho na najbližšie zasadnutie Rady SsFZ. Znenie uvedeného návrhu nájdete tu.
19.4.2009      Výsledky MFS už hodinu po stretnutí
Výsledky stretnutí III. a IV. líg dospelých nájdete v časti Tabuľky približne do 1 hod. po ukončení stretnutí.
1.4.2009     Nový ročník NIKE PREMIER CUP
SFZ v spolupráci s f. NIKE vyhlasuje ďalší ročník tradičného turnaja starších žiakov NIKE PREMIER CUP 2009 / 2010 pre chlapcov nar. po 1.1.1995.
Všetci záujemcovia v Stredoslovenskom regióne musia zaslať prihlášku na SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica do 20.04 2009.
Propozície turnaja a prihlášku nájdete v sekcii NIKE Cup (Prihláška i ako .doc).
26.3.2009      Na Strednom Slovensku víkend bez futbalu!
ŠTK a KM SsFZ na svojom zasadnutí 26.03.2009 na základe dlhodobého nepriaznivého počasia ako aj nepriaznivej predpovede na víkendové dni z r u š i l a odohratie všetkých stretnutí súťaži dospelých a mládeže nimi riadených, ktoré sa mali odohrať v dňoch 28. - 29. marca 2009, bez výnimky.
20.3.2009     Smútočné oznámenie
Dňa 19. marca 2009 nás vo veku 74 rokov navždy opustil dlhoročný lekár mládežníckych družstiev MFK Ružomberok a mládežníckych výberov SsFZ, rodák z Giraltoviec

Ján SCIRANKA

Posledná rozlúčka so zosnulým Jankom bude v pondelok 23. 03. 2009 o 13,00 hod. v Dome smútku na cintoríne v Ružomberku.
Česť jeho pamiatke!
Vyslovujeme úprimnú sústrasť jeho blízkej rodine, MFK ako i celej športovej verejnosti v Ružomberku!

vedenie SsFZ
6.3.2009     Konto „TALENT“ – J. Nôta ml.
Bývalý brankár MFK R. Sobota a tréner brankárov v meste i mládežníckych reprezentacií SR – Julius Nôta, od piatku 20.2.2009 už nie je medzi nami. Zavraždili ho! Takto tragický preťať šťastnú životnú púť vo veku 37 rokov, to dokáže len netvor. Ostala po ňom mladá rodina – bez živiteľa. Jej súčasťou je aj jedenásťročný syn Julko, nádejný futbalista prípraviek MFK R. Sobota, ktorého otec trénoval spolu s ostatnými adeptami brankárskeho umenia.
Žiaľ, po jeho tragickom skone sa športový život mladého talentu značne skomplikoval. Preto SsFZ a ObFZ R. Sobota zriadili v Slovenskej sporiteľni R. Sobota konto „TALENT“ č. účtu 0382652302/0900, s počiatočným vkladom 500 €. Zároveň vyzývame FK, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov i širokú športovú verejnosť, aby podľa možnosti prispeli na vyššie uvedené č. účtu.
Spoločne tak zmiernime veľký žiaľ nad stratou milovaného manžela, otca, kamaráta, výborného človeka, športovca a umožníme pokračovať mladému talentu v jeho futbalovej kariére. Finančné prostriedky na tento účel bude používať výlučne matka Zuzana Nôtová.

Stredoslovenský futbalový zväz
Oblastný futbalový zväz R. Sobota
21.2.2009     Nezabudneme, Julko!
V piatok 20. februára 2009 krutá ruka vraha pripravila o život nášho priateľa, bývalého výborného brankára, trénera brankárov v mládežníckych reprezentáciách SR 16 až 19 a v MFK Rimavská Sobota

Júliusa Nôtu

Zákerný násilník ukončil jeho život vo veku 37 rokov, kedy oplýval zdravím, silou a futbalovým entuziazmom. Posledná rozlúčka s Julom bude v Dome smútku v jeho rodných Rimavských Janovciach v utorok 24. februára o 13.00 hod.
Vyslovujeme úprimnú sústrasť jeho blízkej rodine, MFK ako i celej športovej verejnosti v Rimavskej Sobote!

vedenie SsFZ
17.2.2009     Nový zákon o organizovaní športových podujatí
1.12.2008 nadobudol platnosť Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom k tomu, že zákon upravuje povinnosti organizátorov šp. podujatí teda aj futbalových stretnutí dávame ho do pozornosti funkcionárom FK v pôsobnosti SsFZ.
Kompletný text nájdete tu.
15.1.2009     Jedenástka SsFZ 2008
Už po piatykrát, premiérovo v priestoroch Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene, sa v piatok 9. januára konal ples SsFZ. Na úvod boli pred zrakmi vyše stovky účastníkov plesu už tradične vyhlásené výsledky 14. ročníka ankety Jedenástka SsFZ.
Viac informácií nájdete tu.