Úvod - Stredoslovenský futbalový zväz

Vitajte na stránkach
Stredoslovenského futbalového zväzu


Aktuality


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
21. 12. 2010     Všetkým priateľom futbalu
Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici chce touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým fanúšikom futbalu na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im všetkým zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov a v roku 2011 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.
15. 12. 2010     Užitočná výmena názorov
V prvej polovici novembra prebehli stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami futbalových klubov. V pracovnej atmosfére, podľa jednotlivých súťaží už tradične slúžia tieto stretnutia k vzájomnej výmene názorov na úroveň a riadenie jednotlivých súťaží, ako aj na prezentovanie návrhov, námetov na zlepšenie práce a vzájomnej komunikácie.
Atmosféru jednotlivých stretnutí približuje fotogaléria.
4. 12. 2010     Futbalisti opäť v oblekoch
Tak ako sa to už stalo tradíciou, pripravuje SsFZ vyhlásenie 16. ročníka ankety o najlepšiu 11 SsFZ za rok 2010, ktorej slávnostné vyhlásenie sa uskutoční v rámci VII. plesu SsFZpiatok 14. januára 2011 o 18:00 v reprezentačných priestoroch Divadla J. G. Tajovského a Divadelnej reštaurácie vo Zvolene.
Pozývame touto cestou všetkých funkcionárov zväzových orgánov, futbalových klubov, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov a fanúšikov futbalu na strednom Slovensku na toto spoločenské podujatie.
V prípade záujmu o účasť kontaktujte sekretariát SsFZ (Matejka, Jánošová).
Cena zlosovateľnej vstupenky je 27 €. Atmosféru podujatia vám môže priblížiť fotogaléria z roku 2010.
4. 12. 2010     Program seminára Talent - Mentor
V dňoch 17. a 18. decembra sa v Rajeckých Tepliciach uskutoční seminár Talent - Mentor. Program nájdete tu.
25. 11. 2010     Tréneri opäť v laviciach
TMK SsFZ zorganizovala tradičný doškoľovací seminár pre trénerov SsFZ. 135 trénerov si v malej aule FHV UMB vypočulo prednášky a boli svedkami slávnostného vyhodnotenia tradičnej ankety Najúspešnejší tréner SsFZ za rok 2010. Laureátmi ceny sa stali I. Hrkeľ (dospelí), P. Salva (mládež) a M. Šrobár (mládež ÚTM).
Viac detailov a fotogalériu nájdete tu.
14. 11. 2010     Pozvánka na seminár trénerov
TMK SsFZ pozýva všetkých 110 riadne prihlásených trénerov na doškoľovací a rekvalifikačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 17. novembra 2010 (streda) v malej aule FHV UMB v Banskej Bystrici, Tajovského ulica 40.
Program nájdete tu.
1. 11. 2010     Platnosť trénerských licencií v ročníku 2009/2010
TMK SsFZ vyhodnotila na základe zápisov o stretnutí platnosť trénerských licencií všetkých vekových kategórií v súťažiach SsFZ v ročníku 2009/2010. Súhrnné vyhodnotenie pre jednotlivé FK nájdete v materiáloch TMK.
25. 10. 2010     Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 23. 10. 2010 nás vo veku 73 rokov opustil dlhoročný člen viacerých odborných komisií SsFZ a v rokoch 1992 až 1997 sekretár Stredoslovenského futbalového zväzu v B. Bystrici

Ing. František Galbavý

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 27. októbra 2010 o 13,00 hod. vo Farskom kostole v B. Bystrici.
11. 9. 2010     Upozornenie pre rozhodcov
Delegovanie na stretnutia 2. kola II. ligy SŽ a MŽ skupín SEVER a JUH, III. ligy SŽ a MŽ skupín A,B,C, ktoré sa odohrajú v stredu 15. 9. 2010 bude zverejnené v osobitnom DL, ktorý nájdete na stránke SsFZ v pondelok 13. 9. 2010 už v dopoludňajších hodinách.
5. 9. 2010     Dotácie klubom postihnutým povodňami
VV SFZ schválil poskytnutie finančnej a materiálnej pomoci všetkým klubom, ktoré boli postihnuté záplavami.
Žiadosti o poskytnutie dotácie môžete aj so zdôvodnením a fotodokumentáciou zasielať na sekretariát Slovenského futbalového zväzu najneskôr do 16. 9. 2010.
27. 8. 2010     Pochváľte sa
V poslednom období sa v regióne stredného Slovenska urobilo veľa pri zveľaďovaní a budovaní štadiónov, tribún, šatní a úprav hracích plôch a vzniklo mnoho pekných stánkov, ktoré zvyšujú kultúru stretnutí, pohodlie divákov a aktérov stretnutí. SsFZ si dal za cieľ takéto aktivity klubov, samospráv miest a obcí, prípadne iných investorov zdokumentovať a vytvoriť na stránke SsFZ GALÉRIU INVESTIČNÝCH AKCIÍ.
Obraciame sa touto cestou o pomoc pri zdokumentovaní všetkého novovybudovaného na samotných funkcionárov futbalových klubov, delegátov zväzu, rozhodcov ako aj športovú verejnosť aby v prípade, že majú takú možnosť, objekty odfotili a foto dokumentáciu zaslali na e-mailovú adresu SsFZ. Následne by sme uvítali na doplnenie informáciu o investorovi diela, započatí, resp ukončení diela (slávnostné otvorenie), prípadne informácie o hodnote diela, kapacite (tribúny) a pod.
5. 8. 2010     Do pozornosti
Oznamujeme delegátom SsFZ na Konferenciu SFZ, že jej rokovanie sa uskutoční v sobotu 25. 9. 2010 v Senci.
Toto významné snemovanie okrem iného zhodnotí uplynulé volebné obdobie, skonštituuje nové orgány SFZ a vytýči úlohy do budúcna.
SsFZ pri tejto príležitosti zvoláva na stredu 22. 9. 2010 spoločné rokovanie Rady SsFZ a delegátov Konferencie SFZ za náš región. Bližšie v samostatnej pozvánke.
5. 8. 2010     Školenia trénerov SsFZ od jesene po novom
TMK SsFZ v súlade s podmienkami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa (4. a 3. trénerskej triedy / C resp. UEFA B licencie) bude od novembra 2010 znovu organizovať školenia trénerov SsFZ.
Bližšie informácie v sekcii TMK / materiály.
27. 7. 2010     Program Letného seminára KR 2010
Program Letného odborného seminára pre rozhodcov a delegátov SsFZ nájdete v časti komisie.
25. 6. 2010     Aktív ŠTK a KM SsFZ
Športovo-technický aktív k vyhodnoteniu uplynulého a príprave nového súťažného ročníka sa uskutoční vo štvrtok 1. júla 2010 o 15:00 v kongresovej sále Obvodného úradu v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra l (za veľkou kruhovou križovatkou pri obchodnom centre EURÓPA).
Na aktív pozývame po jednom funkcionárovi (max. dvaja) z každého FK, ktorého družstvo dospelých alebo mládeže štartuje v súťažiach SsFZ. Ďálej zástupcov ObFZ v pôsobnosti SsFZ a zástupcov médií. Osobitné pozvánky nebude sekretariát zasielať.
8. 6. 2010     Delegačný list - dohrávky
Rozpis delegácií k dohrávkam nájdete vo formáte pdf tu (xls).
28. 5. 2010     V zaujímavom zápase víťazstvo výberu SsFZ
V prípravnom medzinárodnom zápase medzi výberom SsFZ a výberom Malopolského futbalového zväzu, ktoré sa hralo v stredu 26. mája na ihrisku ŠK Kremnička, boli úspešnejší hráči nášho výberu SsFZ, keď svojho húževnatého súpera z Polska porazili 2:1 (1:1).
Viac informácií a fotky tu.
20. 5. 2010     Konfrontácia výberov SsFZ a Malopolského futbalového zväzu 2010
V stredu 26. mája 2010 sa o 16:30 na ihrisku ŠK Kremnička stretnú v prípravnom medzinárodnom stretnutí výbery SsFZ a Malopolského futbalového zväzu (regionálny výber z Poľska, ktorý bude na jeseň tohoto roku reprezentovať svoju krajinu v kvalifikácii ME amatérov). Nominácia výberu SsFZ tu. Srdečne Vás na tento zápas pozývame!
20. 4. 2010     Pre pamäť i potešenie
V súčasnosti sa dostávajú do rúk čitateľskej, predovšetkým futbalovej verejnosti dve vzácne publikácie. Obidve sú cenné svojou historickou a faktografickou hodnotou. Zachytávajú zrod, vývoj i aktuálnu dobu nášho najpopulárnejšieho športu, aj keď každá z nich s iným teritoriálnym záberom. Viac informácii tu.
13. 4. 2010     Možnosť zakúpenia lístkov na MS 2010
V prípade záujmu zakúpenia vstupeniek na zápasy Slovenska v základnej F skupine Majstrovstiev sveta vo futbale 2010 v Juhoafrickej republike nájdete viac informácií tu.
15. 4. 2010     Minúta ticha za obete
V mene širokej futbalovej rodiny na strednom Slovensku vyjadrujeme celej poľskej spoločnosti i tamojším priateľom hlbokú sústrasť a úprimnú ľútosť nad stratou ich prezidenta Lecha Kaczynského, jeho manželky a ďalších 94 členov elity národa nášho severného suseda.
V tejto súvislosti žiadame účastníkov futbalových zápasov SsFZ, ktoré sa budú konať počas najbližšieho víkendu (17. - 18. 4. 2010), aby si pred ich začatím minutou ticha uctili pamiatku obeti katastrofy lietadla poľského prezidenta. Vzdať hold obetiam je možné i krátkym príhovorom. Za vykonanie tohoto opatrenia zodpovedajú organizátori zápasov – domáce FK a rozhodcovia – v súčinnosti s delegátmi zväzu.

Výkonný výbor SsFZ
13. 4. 2010     Vyjadrujeme úprimnú sústrasť
V mene širokej futbalovej rodiny na strednom Slovensku vyjadrujeme celej poľskej spoločnosti i tamojším priateľom hlbokú sústrasť a úprimnú ľútosť nad stratou ich prezidenta Lecha Kaczynského s manželkou a ďaľších 94 členov elity národa, nášho severného suseda.
V tejto súvislosti je Vláda SR pripravená v deň pohrebu poľského prezidenta vyhlásiť štátny smútok aj na Slovensku. S najväčšou pravdepodobnosťou v sobotu 17. 4. 2010. Kedže nie je definitívne stanovený termín pohrebu, ani rozsah dňa smútku – doporučujeme futbalovej verejnosti sledovať média, spolu s webom SsFZ. To preto, že existuje možnosť, že by sa počas najbližšieho víkendu neuskutočnili športové podujatia. V prípade relevantných informácií, budeme tieto čo najskôr publikovať.
7. 3. 2010     SR U17 dvakrát s Litvou v Banskej Bystrici
Reprezentácia SR U17 sa stretne v dvoch medzištátnych zápasoch s rovesníkmi z Litvy. Prvý zápas družstvá odohrajú v utorok 9.3. 2010 o 16 hod. na ihrisku FK Dukla Banská Bystrica (v prípade nepriaznivého počasia na umelej tráve), odveta sa uskutoční vo štvrtok 11.marca 2010 o 11.00 hod. na ihrisku MFK Banská Bystrica v Radvani.
8. 2. 2010     Program ZS Komisie rozhodcov
Komisia rozhodcov zverejnila program Zimného odborného seminára rozhodcov a delegátov SsFZ: 3. liga, 4. liga, 5. liga.
15. 1. 2010     Jedenástka SsFZ 2009
V piatok 8. januára sa už po šiestykrát konal ples SsFZ, tentokrát v priestoroch Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene. Na úvod boli pred zrakmi vyše stovky účastníkov plesu už tradične vyhlásené výsledky 15. ročníka ankety Jedenástka SsFZ.
Viac informácií nájdete tu.
15. 1. 2010     Vstupenky na MS 2010 v Juhoafrickej republike
Pre hráčov, trénerov, ich rodinných príslušníkov, predstaviteľov a pracovníkov regionálnych a oblastných futbalových zväzov, zástupcom klubov, rozhodcom, delegátom, marketingovým partnerom a sponzorom slovenskej reprezentácie - celej futbalovej rodine - sú určené vstupenky na zápasy slovenskej reprezentácie na MS 2010 v Juhoafrickej republike, ktoré na predaj ponúka SFZ.
Viac informácií nájdete tu.
1. 1. 2010     Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo štvrtok 31. 12. 2009 vo veku 64 rokov navždy opustil naše rady dlhoročný funkcionár MŠK Námestovo a donedávna člen Komisie mládeže SsFZ

Dušan Krnáč

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 2. 1. 2010 o 14,00 hod.
v Dome smútku v Námestove.
Česť jeho pamiatke.