Úvod - Stredoslovenský futbalový zväz

Vitajte na stránkach
Stredoslovenského futbalového zväzu


Aktuality


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
14.12.2012     Zväz zmenil svoju najvyššiu normu - Stanovy SsFZ
Ostatná konferencia SsFZ, ktorá sa konala v Banskej Bystrici 13. decembra, dostala prívlastok prelomová. Jej delegáti v zmysle záverov septembrovej konferencie SFZ schválili rozsiahle znenie nových Stanov SsFZ a šesť zástupcov nášho regiónu do najvyššieho orgánu Slovenského futbalového zväzu.
Zmenou našich stanov sa zrušila Rada SsFZ ( jej kompetencie prešli na výkonný výbor a konferenciu ),konferencie sa bude spravidla schádzať dvakrát do roka, vytvorili sa sa orgány zabezpečenia spravodlivosti, zaviedlo sa jednostupňové odvolacie konanie v rámci SsFZ, atď. Celé znenie Stanov SsFZ TU.
Následne by mali prebehnúť konferencie ObFZ, ktorých prvoradou úlohou bude zosúladiť ich terajšie stanovy s takýmito dokumentami SFZ a SsFZ.
FOTOGALÉRIA
12.11.2012     Seminár trénerov SsFZ
Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 18. novembra 2012 (nedeľa) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00) Účastnícke poplatky (v zmysle pokynov v pozvánke na seminár) je možné uhradiť poštovou poukážkou SsFZ, bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 800 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Program seminára a aktualizovaný zoznam evidovaných prihlášok na seminár sú v prílohe.
Evidované prihlášky (aktuálizované 14.11.2012) Program.
29.10.2012     Zväz mení svoju najvyššiu normu – Stanovy SsFZ
Ako sme už informovali futbalového hnutie na strednom Slovensku, vo štvrtok 13. 12. 2012 od 14.00 hod. sa v kongresovej sále KÚ B. Bystrica uskutoční Konferencia SsFZ. S právom hlasovať sa jej zúčastní 121 delegátov (22 členov Rady SsFZ a 99 zástupcov FK hrajúcich regionálne súťaže dospelých), ale aj členovia VV SsFZ, predsedovia komisii SsFZ i pozvaní hosti (bez práva hlasovať). Ťažiskovým bodom konferencie bude zmena Stanov SsFZ (návrh dokumentu TU) v zmysle záverov Konferencie SFZ z 28. 9. 2012. Aby príprava i samotné významné rokovanie prebehli nerušene žiadame FK, aby nám do 12. 11. 2012 elektronicky formou vyplnenej návratky (bližšie TU) nahlásili svojho zástupcu-delegáta Konferencie SsFZ s právom hlasovať. Do toho istého termínu očakávame pripomienky rovnako v elektronickej podobe k zverejnenému návrhu Stanov SsFZ.
17.10.2012     Doškoľovací seminár pre trénerov SsFZ
TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 18. novembra 2012 (nedeľa) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, 4 triedy / C licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy / C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť (prihláška tu) mailom na peterstefanak@gmail.com do 05. novembra 2012. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár UEFA A licencia 20.-€, UEFA B licencia 17.-€, C licencia 10.-€; rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 15.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 17.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára. Prihláška.
5.10.2012     Stanovisko regionálnych zväzov k vyjadreniu ULK
Ako reakciu k vyjadreniu ÚLK z 29.9.2012 k záverom hodnotiacej konferencie SFZ, ktorá sa konala 28.9.2012 v B. Bystrici, vydali VsFZ, ZsFZ a SsFZ spoločné stanovisko, ktorého celý text nájdete TU.
5.10.2012     MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 - celoslovenské finále
Celoslovenský finálový turnaj Grassroots projektu SFZ MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 – futbalový turnaj mladších žiakov (roč. 2001) a dievčat (roč. 1997) - sa uskutoční v dňoch 9. a 10. októbra 2012 na miniihrisku MFK Lokomotíva Zvolen za účasti 8 družstiev chlapcov a 6 družstiev dievčat. Propozície turnaja a program oboch hracích dní nájdete tu: MCHL - 1.hrací deň 09.10 - utorok. MCHL - 2.hrací deň 10.10. - streda. PropozícieMCHL 2012.
14.9.2012     Školenie trénerov SsFZ (23.10. - AKTUALIZÁCIA SÚBOROV)
TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť v novembri 2012 1 beh školenia C licencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a a 1 beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete tu. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj prihlášku na uvedené školenia nájdete tu: Prihláška na školenie trénerov C - evidované prihlášky B - evidované prihlášky
14.9.2012     Vyhodnotenie platnosti trénerských licencií v súťažnom ročníku 2011/2012
TMK SsFZ vyhodnotila na základe zápisov o stretnutí platnosť trénerských licencií všetkých vekových kategórií v súťažiach SsFZ v ročníku 2011/2012. Súhrnné vyhodnotenie pre jednotlivé FK nájdete tu.
11.9.2012     MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 - základné kolá
Nový ročník celoslovenského turnaja mladších žiakov (ročník narodenia 2001) MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 začne od 17. septembra základnými kolami. 26 prihlásených družstiev bolo rozdelených do 6 základných skupín, najlepšie dve družstvá z každej skupiny postupujú do krajských finále pre BB a ZA kraj. Rozpis základných kôl nájdete tu.
11.7.2012     Nová forma podpory
Vďaka aktivite prezidenta SFZ Jána Kováčika a porozumeniu priateľov z Poštovej banky (ďalej len PB) sa v tomto období rozbieha reklamno-marketingová spolupráca medzi futbalovými regiónmi a spomínaným peňažným domom. Po Corgoň lige, III. lige a najvyššej dorasteneckej súťaží získava aj amatérsky futbal na Slovensku podporu pod heslom Poštová banka – partner regionálneho futbalu. Ročne, po dobu troch rokov, potečie od našich podporovateľov do regiónov 250 000 €. Viac informácií tu.
6. 9. 2012     Pokyn generálneho sekretára SFZ
Z dôvodu prechodu na nový informačný systém ISSF a stabilizácie a aktualizácie matrík SFZ je nevyhnutné ukončiť vydávanie a predlžovanie páperových registračných preukazov, nakoľko tento spôsob vydávania registračných preukazov je nedôveryhodný, čo preukázala pilotná prevádzka ISSFZ (hlavne časť elektronický zápis o stretnutí) a spôsobuje komplikácie s prechodom na elektronický zápis o stretnutí z dôvodu rozdielnych informácii v informačnom systéme a na papierových registračných preukazoch. Nový spôsob objednávania, výroby ako aj doručovania nových plastových preukazov sa v praxi osvedčil a je pripravený na celoplošné nasadenie do dennej praxe.

Štatistika tu.
31. 8. 2012     Od slov k činom
Tohoročné leto na sekretariáte SsFZ patrí snáď k najnáročnejším v ostatných rokoch. Okrem štandardných úloh ho výrazne poznačila príprava a štart výberu SsFZ na KME amatérov v Bielorusku – skončil na 3. mieste, ďalej nepostúpil, spúšťanie ISSF, chystajúca sa Konferencia SFZ – 28. 9. 2012 v B. Bystrici, mnoho problémov s rozbehom súťažného ročníka 2012/13...pokračovanie ....
24. 8. 2012     MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2012 - turnaj ml. žiakov
V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2012" pre chlapcov narodených po 1.1.2001. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 09.10.2012, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl.. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 31.augusta 2012 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058.
Propozície turnaja : tu.
Formulár prihlášky : tu.
24. 8. 2012     Nominácia žien SR U17 na kvalifikčný miniturnaj ME 2013, ktorý sa uskutočni v Banskej Bystrici a okolí
PROGRAM STRETNUTÍ SR U17:
3.9. o 16.30 hod Slovensko - Poľsko (štadión Štiavničky Dukla Banská Bystrica)
5.9. o 11.00 hod Slovensko - Španielsko (štadión Brezno)
8.9. o 11.00 hod Slovensko - Faerské Ostrovy (štadión Kremnička)

Všetkých priaznivcov ženského a dievčenského futbalu na stretnutia srdečne pozývame .

Nominácia tu. Poster tu.
8. 8. 2012     Amatéri v Minsku o Európu
Po ôsmich rokoch od zisku bronzovej medaily na ME amatérov zabojuje výber SsFZ opäť pod vedením hlavného trénera Jána Petráka o postup na finálový turnaj "UEFA Regions Cup" - ME amatérskych výberov - v Molodečne pri Minsku v dňoch 8. - 15. augusta. V 1.skupine druhého kola kvalifikácie sa v súbojoch o jedno postupové miesto zaručujúce účasť na finálovom turnaji postupne stretnú v piatok 10.08 o 18.00 hod. s výberom Bosny a Hercegoviny, v nedeľu 12.08 o 18.00 hod s Francúzskom a v utorok 14.08 o 18.00 hod. s domácim Bieloruskom.
Aktuálny priebeh zápasov je možné sledovať na www.uefa.com/regionscup.
Nominácia výberu tu.
11. 7. 2012     Nová forma podpory
Vďaka aktivite prezidenta SFZ Jána Kováčika a porozumeniu priateľov z Poštovej banky (ďalej len PB) sa v tomto období rozbieha reklamno-marketingová spolupráca medzi futbalovými regiónmi a spomínaným peňažným domom. Po Corgoň lige, III. lige a najvyššej dorasteneckej súťaží získava aj amatérsky futbal na Slovensku podporu pod heslom Poštová banka – partner regionálneho futbalu. Ročne, po dobu troch rokov, potečie od našich podporovateľov do regiónov 250 000 €.

Viac informácií tu.
24. 6. 2012     TMK SsFZ na stáži v Krakove
V rámci prípravného zrazu výberu amatérov SsFZ v Krakove absolvovalo odbornú trénerskú stáž u svojich poľských kolegov z Malopolského futbalového zväzu aj 8 členov TMK SsFZ.
Viac informácií a fotogaléria tu.
19. 6. 2012     Seminár trénerov mládeže SsFZ
TMK SsFZ zorganizovala cez víkend v Bobrovci prvý z troch špecializovaných seminárov pre trénerov mládeže SsFZ.
Viac informácií a fotogaléria tu.
5. 6. 2012     Mladí futbalisti N. Bane hrali v Plzni
Na pozvanie svojho rodáka Mareka Bakoša strávili žiaci MFK N. Baňa futbalový víkend v Plzni.
Podrobnosti nájdete tu.
2. 6. 2012     Výber SsFZ amatérov na prípravný zápas do Krakova
V rámci prípravy na kvalifikacný turnaj ME amatérov v Bielorusku (9. - 15. august 2012) odohrá 20. júna výber SsFZ amatérov medzinárodný prípravný zápas s výberom Malopolského futbalového zväzu v Krakove.
Nominácia a program akcie.
9. 5. 2012     MŠK Žilina hľadá nových trénerov mládeže
MŠK Žilina a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozícií na úseku mládeže klubu.
Uzávierka žiadostí je 18. 5. 2012.
Bližšie informácie nájdete tu.

23. 3. 2012     Projekt ISSF a kluby
Tak, ako sme na to už v Spravodajcoch SsFZ upozorňovali, na všetkých úrovniach futbalu na Slovensku sa veľmi intenzívne pracuje na jednotlivých častiach projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu). Viaceré jeho časti sú zamerané aj na komunikáciu v elektronickej forme medzi futbalovými klubmi a zväzovými orgánmi. Nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia tejto komunikácie bude aj registrácia tzv. "Klubových ISSF menežérov". Základné informácie k tejto funkcii v FK nájdete tu.
Iné dôležité informácie o ISSF môžete nájsť na www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty.
23. 3. 2012     Cez Minsk na Európu?
Ešte asi mnohí máme v živej pamäti vynikajúci úspech výberu SsFZ z roku 2005, ktorý na ME amatérov v Krakowe skončil na 3. mieste. Opäť máme šancu nadviazať na toto nezabudnuteľné ťaženie našich chlapcov. SFZ poveril náš región reprezentovať Slovensko v aktuálnom ročníku európskeho šampionátu neprofesionálov.
UEFA nás vyžrebovala do 2. kvalifikačného kola (9. – 15. 8. 2012 v Minsku) spolu s Bosnou a Hercegovinou, Bieloruskom a Francúzskom. Víťaz týchto zápolení postupuje priamo na ME. Náš výber, ktorý sa v tomto čase pod vedením trénerov J. Petráka a J. Janigu práve formuje, určite urobí maximum. Spoliehame však aj na realizačný team, funkcionárov, kluby, že v záujme úspechu v príprave na kvalifikáciu potiahneme spoločne rovnakým smerom.
Plán prípravy: kontrolný zraz a stretnutie Kremnička – výber SsFZ (23. 5. 2012), výber Krakov – výber SsFZ (19. – 20. 6. 2012 v Krakove)
21. 3. 2012     Pozvánka na kemp brankárov - ročník narodenia 1998
Tréner mládeže SFZ pozýva na otvorený tréning v rámci kempu talentovaných brankárov – ročník narodenia 1998. Tréning sa uskutoční pod odborným dohľadom trénerov brankárov ÚTM dňa 26. marca (pondelok) o 16.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička v Banskej Bystrici.
Je potrebné doniesť si oblečenie a brankársku výstroj.
5. 2. 2012     Ktorú ligu hrá Váš trávnik?
V piatok 17. 2. 2012 sa uskutoční v B. Bystrici bezplatný workshop zameraný na novinky v oblasti závlah, hnojenia, regenerácie ako aj strojov pre údržbu trávnatých športových plôch.
Viac informácií nájdete tu.
23. 1. 2012     Záver zmeny súťaží o rok.
Na svojom zasadnutí v Poprade sa Rada SFZ okrem iného zaoberala aj so zámerom reorganizácie republikových súťaží (dospelí-mládež).
Uložila regionálnym zväzom zaoberať sa touto problematikou vo svojich orgánoch a požiadala ULK následne prerokovať alternatívu rozšírenia II. ligy tak, aby spomínané záležitosti mohli byť uzatvorené do konca prebiehajúceho súťažného ročníka.
To znamená, že v r. 2012/13 sa nič nemení.
Upozorňujeme však na možnosť, že sa niektoré naše družstvá nemusia prihlásiť do III. ligy východ a požiadajú o zaradenie do majstrovstiev regionu od r. 2012/13.
17. 1. 2012     Jedenástka SsFZ 2011
V piatok 13. januára sa už po ôsmykrát konal ples SsFZ, znovu v priestoroch Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene. Na úvod boli pred zrakmi vyše stovky účastníkov plesu už tradične vyhlásené výsledky 17. ročníka ankety Jedenástka SsFZ.
Viac informácií nájdete tu.
5. 1. 2012     Pozvánka do divadla
V piatok 13. 1. 2012 sa v sále Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene uskutoční slávnostné vyhlásenie XVII. ročníka ankety JEDENÁSTKA SsFZ. Súčasťou dekorácie najlepších futbalistov nášho regiónu za rok 2011 budú aj vystúpenia zvolenských hercov, v podaní ktorých odznejú piesne z galavečera Motýľ 2011 a z inscenácie Čertice. Na tomto podujatí, ktorého začiatok bude o 18,15 hod., radi privítame okrem pozvaných hostí aj ďalších priateľov a fanúšikov stredoslovenského futbalu. Vstup je voľný.